O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie


 1. Organizacja - członkowie

  Lokalna Grupa Działania obszaru Kanału Elbląskiego przybrała formę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu. Stowarzyszenie powołano 18 stycznia 2006 roku podczas Zebrania Założycielskiego w Pasłęku. Wpis do KRS uzyskano 20 lutego 2006 roku, a status organizacji pożytku publicznego - 2 kwietnia 2007 roku.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku KE LGD liczyło 111 członków z 12 gmin, w tym 32 podmioty prawne, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 3 z sektora gospodarczego. Na 79 osób fizycznych, 24 prowadzi działalność gospodarczą, a 55 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 19 osób ma rekomendację sektora publicznego, 33 - sektora społecznego, 2 osoby - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku KE LGD liczyło 111 członków z 12 gmin, w tym 32 podmioty prawne, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 3 z sektora gospodarczego. Na 79 osób fizycznych, 25 prowadzi działalność gospodarczą, a 54 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 19 osób ma rekomendację sektora publicznego, 33 - sektora społecznego, 2 osoby - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku KE LGD liczyło 112 członków z 12 gmin, w tym 31 podmiotów prawnych, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 2 z sektora gospodarczego. Na 81 osób fizycznych, 26 prowadzi działalność gospodarcza, a 55 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 20 osób ma rekomendację sektora publicznego, 34 - sektora społecznego, 1 osoba - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku KE LGD liczyło 116 członków z 12 gmin, reprezentantów trzech sektorów i mieszkańców oraz 4 partnerów społecznych. Reprezentatywność sektorów i grup interesu członków i partnerów przedstawia poniższe zestawienie:

16 osób sektora publicznego +24 osoby reprezentujące mieszkańców. RAZEM 40 osób – 34%;

10 osób sektora społecznego + 35 osób reprezentujących mieszkańców. RAZEM 45 osób – 39%;

27 osób sektora gospodarczego + 1osoba reprezentująca mieszkańców. RAZEM 28 osób – 24%;

63 osoby – reprezentantów tzw. „mieszkańców”.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 roku KE LGD liczyło 100 członków: w tym 15 członków założycieli, 41 kobiet i 50 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 53 członków, publiczny - 28 przedstawicieli i gospodarczy - 19 osób.

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku KE LGD liczyło 95 członków: w tym 15 członków założycieli, 40 kobiet i 55 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 52 członków, gospodarczy - 15, publiczny - 28 osób.

Wg stanu na 12 grudnia 2012 roku LGD liczyło 80 członków: w tym 34 członków założycieli, 42 kobiety i 38 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 44 członków, publiczny - 27, gospodarczy - 9 osób.


Adres Stowarzyszenia i kontakt: 

82-300 Elbląg,                                        ul. Jana Amosa Komeńskiego 40

tel./fax  55 239-49-61;    55 643 58 45;    602 516 830,  pokój Nr 24, 21, 20:   

Stanisława Pańczuk - prezes, kierownik Biura KE LGD, doradztwo beneficjentom operacji, planowanie strategiczne, procedury wyboru i oceny operacji

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 21:

Paulina Jachlewska - animator rozwoju lokalnego, koordynator Krainy Kanału Elbląskiego

Diana Rajczyk - pracownik ds. LSR, doradztwo BO, wnioski o płatność, monitoring, projekty grantowe, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 20:

Krzysztof Oksiędzki  - pracownik ds. LSR - planowanie, analizy,  monitoring i ewaluacja LSR i LGD, dokumentowanie zdarzeń, Kronika LGD i LSR TOM VII, doradztwo BO, wnioski aplikacyjne, biznesplany, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

Grażyna Wasilewska - ds. administracji i kontroli, monitoring i kontrola operacji i zadań, wnioski o płatność, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna, Kronika Kanał Elbląski LGD

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00


Dane rejestrowe:

KRS: 0000251035     REGON: 280107270    NIP: 5782930542     Nr ARiMR: 062786372

Bank obsługujący: PKO Bank Polski SA Oddział w Elblągu

Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995

Status organizacji pożytku publicznego - od 2 kwietnia 2007 roku

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Dotychczasowe wpłaty wyniosły 30.407,01 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:

w 2007 roku - 224,80

w 2008 roku - 726,50

w 2009 roku - 857,80

w 2010 roku - 828,41

w 2011 roku - 1.079,40

w 2012 roku - 6.403,20

w 2013 roku - 1.778,50

w 2014 roku - 3.425,90 zł

w 2015 roku - 4.510,40 zł

w 2016 roku - 4.512,80 zł

w 2017 roku - 3.192,10 zł

w 2018 roku - 2.867,20


2. Organy Lokalnej Grupy Działania to:

Walne Zebranie Członków, które na 31.12.2018 r. liczyło 111 osób:

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  - Tomasz Koprowiak

Sekretarz Walnego Zebrania Członków             - Andrzej Brach

Zarząd Stowarzyszenia (IV kadencja 2018-2022):

Prezes        - Stanisława Pańczuk

Wiceprezes - Krzysztof Harmaciński

Skarbnik     - Jan Puzio

Członek      - Roman Giziński

Członek      - Mariusz Ferek

Komisja Rewizyjna (IV kadencja 2018-2022)

Przewodniczący  - Roman Kogut

Członek               - Stanisław Siwkowski

Członek               - Celina Sokołowska

 


Rada Stowarzyszenia ds. wyboru, oceny i ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań (III kadencja 2015-2019)

Lp. Członek Rady Reprezentowany Sektor/grupa Reprezentowana Gmina Funkcja
 1 RÓŻA KRZEŚNIAK MIESZKANIEC MIŁOMŁYN PRZEWODNICZĄCA
 2 TOMASZ KOPROWIAK MIESZKANIEC KISIELICE WICEPRZEWODNICZĄCY
 3 GMINA ELBLĄG PUBLICZNY ELBLĄG CZŁONEK
 4 GMINA PASŁĘK PUBLICZNY PASŁĘK CZŁONEK
 5 GMINA SUSZ PUBLICZNY SUSZ CZŁONEK
 6 GMINA ZALEWO PUBLICZNY ZALEWO CZŁONEK
 7 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRYM SPOŁECZNY GODKOWO CZŁONEK
 8 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SPOŁECZNY MARKUSY CZŁONEK
 9 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI „ANIOŁOWO” SPOŁECZNY PASŁĘK CZŁONEK
 10 ALEKSANDRA DWÓRZNIK MIESZKANIEC SUSZ CZŁONEK
 11 JADWIGA MICHALCZYK GOSPODARCZY MIŁOMŁYN CZŁONEK
 12 ZDZISŁAW PATOŁA MIESZKANIEC IŁAWA CZŁONEK
 13 ZOFIA ROMANOWSKA MIESZKANIEC RYCHLIKI CZŁONEK
 14 ERYK WĄSOWSKI GOSPODARCZY MAŁDYTY CZŁONEK
 15 JOANNA WŁODARSKA GOSPODARCZY ELBLĄG CZŁONEK


3. Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD

czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

pracownicy:

Stanisława Pańczuk - kierownik Biura KE LGD

Diana Rajczyk           - stanowisko ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Krzysztof Oksiędzki  - stanowisko ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Grażyna Wasilewska - stanowisko ds. administracji i kontroli

Paulina Jachlewska - animator rozwoju lokalnego, koordynator Krainy Kanału
                                     Elbląskiego


2006-2018:

52 zadania, 184 wolontariuszy, w tym 33 członków LGD, 2.274 osobodni, 6.847 h, z tego:

2018 rok: 5 zadań, 9 wolontariuszy, 47 osobodni, 366 h

6 wolontariuszy: prof. Stanisław Januszewski, prof. Magdalena Kachniewska, prof. Armin Mikos von Rohrscheidt, dr Tomasz Gliniecki, dr Sławomir Grzybowski, Marian Tomaszewski - 28-29.09.2018, udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego i wizycie studyjnej

1 wolontariusz: Diana Rajczyk - 16.10.2017-30.12.2017, koordynowanie Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 3 w Elblągu - monitoring i sprawozdania 10 zadań PO FIO WML 3 - 01.01.2018-10.12.2018, koordynacja Krainy Kanału Elbląskiego - 01.01.2018-30.01.2018

wolontariuszy: Klaudia Piróg, Magdalena Piróg - 16.10.2017-30.12.2017, prace administarcyjno-biurowe, Projekt Współpracy markowy produkt turystyczny

2017 rok: 4 zadania, 7 wolontariuszy, 161 osobodni, 458 h

3 wolontariuszy: prof. Stanisław Januszewski, prof. Magdalena Kachniewska, prof. Armin Mikos von Rohrscheidt - 23-24.11.2017, udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

1 wolontariusz: Diana Rajczyk - 16.10.2017-30.12.2017, koordynowanie Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu - monitoring i sprawozdania 13 zadań PO FIO WML 2

1 wolontariusz: Tomasz Kasprzak - 10.10.2017-30.12.2017, opracowanie trasy wodnej Kanału Elbląskiego na www.krainakanaluelblaskiego.pl.

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 20.09.2017-15.10.2017, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Paulina Jachlewska - 01.02.2017-31.03.2017, koordynacja Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu

2016 rok, 1 wolontariusz, 1 zadanie, 4 osobodni, 32 h

1 wolontariusz: Maciej Ferek - 14-17 listopad 2016 roku - udział w wizycie studyjnej w Hiszpanii nt. produktu lokalnego w ramach poddziałania 19.3. Projekt współpracy, tłumacz języka hiszpańskiego.

2015 rok, 13 wolontariuszy, 2 zadania, 61 osobodni, 425 h

1 wolontariuszka: Joanna Włodarska - 3 luty 2015 roku, prowadzenie konferencji promocyjnej projektu współpracy KAJAK "Razem można więcej"

12 wolontariuszy: Eugenia Andrzejewska, Lidia Błajszczak, Danuta Kalnicka, Barbara Miklaszewicz, Henryk Romanowski, Janina Siwińska, Józef Skonieczny, Krystyna Skonieczna, Maria Sołdan, Grażyna Terlecka, Apolonia Tomiałojć, Irena Zagórska - 7-12 stycznia 2015 roku, kopertowanie 18.000 ulotek o LGD i LSR

2014 rok, 9 wolontariuszy, 1 zadanie, 9 osobodni, 72 h

9 wolontariuszy: Renata Kosińska, Jolanta Kowalska, Krystyna Maksimik, Wioleta Maraszek, Agnieszka Michałowicz, Hanna Rogowska, Elżbieta Sobocińska, Marek Wiergowski, Daniela Wysocka - 13 lipca 2014 roku Regionalne Święto Ryby w Iławie.

2013 rok, 21 wolontariuszy, 3 zadania, 43 osobodni, 344 h

14 wolontariuszy: Hanna Biazik, Irena Dziczek, Jolanta Kowalska, Barbara Kuczyńska, Jan Kuczyński, Karolina Kuczyńska, Anna Malinowska, Krystyna Maksimik, Agnieszka Michałowicz, Katarzyna Rękas, Władysław Rękas,  Hanna Rogowska, Marzena Soliwoda, Daniela Wysocka  - 28.07.2013 roku, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

5 wolontariuszy: Marzena Dobrzyńska, Aleksandra Józefowicz-Jańczuk, Barbara Krajnik, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski - 15-18 maja 2013 roku, obsługa ćwiczeń terenowych i imprezy promocyjno-kijkowej w Dobrym

2 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla - 13-14.05.2013 roku, udział w Ogólnopolskim Forum LGD w Supraślu

2012 rok: 24 wolontariuszy, 3 zadania, 39 osobodni, 312 h

5 wolontariuszy, w tym Katarzyna Rękas, Władysław Rękas - 10.12.2012 roku, udział w konferencji w W-M ODR w Olsztynie

16 wolontariuszy: Beata Grzechnik, Wiesława Zabłońska, Teresa Maguda - z KGW Windyki; Aleksandra Ławrynowicz, Agnieszka Kostrzewa, Damian Łojek, Dariusz Mysłowski - z Władysławowa, Natalia Dąbrowska, Anna Malinowska - z KGW Ząbrowo; Teresa Biazik, Krystyna Maksimik, Agnieszka Michałowicz, Jolanta Kowalska, Hanna Rogowska - z KGW Jakubowo Kisielickie;  Katarzyna Rękas, Halina Nowak - z Weklic - 30.06.2012, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Regina Czymbor, Danuta Jasek - 24-30.01.2012, udział w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie

2011 rok: 22 wolontariuszy, 5 zadań, 72 osobodni, 474 h

14 wolontariuszy: Olga Zielińska, Mariusz Makulec, Krystyna Rdzanek, Janina Mroczkowska, Bogumiła Kowalska, Krystyna Dudkowska, Wiesława Tyburska, Halina Cieśla, Wanda Rączka, Anna Pańczuk, Bogdan Pańczuk, Adam Hryckiewicz, Marcin Grajkowski, Zbigniew Cieśla - 21.08.2011, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

2 wolontariuszy: Kazimierz Pisanko, Roman - 16.05.2011 - 29.05.2011 organizacja I Półmaratonu Wrotkarskiego w Elblągu i Buczyńcu

1 wolontariusz Elżbieta Jarocka - 21.03.2011-30.04.2011, pracownik administracyjno-biurowy

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Danuta Jasek - 14.03.2011 - 17.04.2011 III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2010-31.12.2010, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

2010 rok: 7 wolontariuszy, 4 zadania, 170 osobodni, 230 h, w tym:

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2010 dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2010-31.12.2010, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Krzysztof Mieczkowski - 07.07.2010-07.09.2010, nadzór nad szlakami rowerowymi

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk -15.03.2010-30.09.2010, koordynacja projektu Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

2009 rok: 12 wolontariuszy, 8 zadań, 488 osobodni, 1102 h, w tym:

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Danuta Jasek - 10.04.2009 - 14.04.2009 udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2009, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2008-31.12.2008, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

2 wolontariuszy: Krzysztof Mieczkowski, Bogdan Pańczuk - 01.04.2009-30.11.2009, nadzór nad szlakami rowerowymi

1 wolontariusz: Wioleta Bieńkowska - 07.05.2009-13.05.2009, pracownik administracyjno-biurowy

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 15.03.2009-30.11.2009, koordynacja projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów", 01.04.2009-30.11.2009, koordynacja projektu "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru KE"; 30.10.2009-10.12.2009, koordynacja projektu "II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur"

2008 rok: 11 wolontariuszy, 7 zadań, 394 osobodni, 1044 h, w tym:

3 wolontariuszy: Krzysztof Mieczkowski, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski - 30.06.2008-30.10.2008, nadzór nad szlakami rowerowymi

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2008, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2008-31.12.2008, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2008-31.12.2008, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 01.04.2008-30.10.2008, koordynacja projektu "Partnerstwo i programowanie w LGD KE"; 15.05.2008-30.11.2008, koordynacja projektu "Znakowanie szlaków rowerowych obszaru KE"

1 wolontariusz: Anna Pańczuk - 08.07.2008-08.09.2008, pracownik administracyjno-biurowy

2007 rok: 26 wolontariuszy, 6 zadań, 369 osobodni, 824 h, w tym::

19 wolontariuszy: Dorota Paśko-Sawczyńska, Stanisława Pańczuk, Halina Cieśla, Aniela Gaus, Jacek Gościniak, Danuta Jasek, Anna Łowiecka, Teresa Szcześniak, 2 nauczycielki z Gimnazjum w Gronowie Górnym, Emilia Iwin, Elżbieta Jeleńska, Zbigniew Łucarz, Danuta Nicpoń, Teresa Stawska, Dorota Wasik, Bogdan Pańczuk, Bogusław Stankiewicz, Remigiusz Rochna - 24.05.2007-26.05.2007 udział z wystawą "Statkiem to trawie" w XI. Pikniku Naukowym Radia BIS "Matematyka i My" w Warszawie

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 01.01.2007-31.12.2007, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2007-31.12.2007, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2007-31.12.2007, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 01.06.2007-20.11.2007, koordynacja projektu "Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk"; 02.06.2007-30.11.2007, koordynacja projektu "Partnerstwo i Programowanie w LGD WE"

2006 rok: 31 wolontariuszy, 5 zadań, 64 osobodni, 878 h, w tym:

23 wolontariuszy: Dorota Paśko-Sawczyńska, Stanisława Pańczuk, Bożena Bochno, Katarzyna Jelińska, Bożena Mańka, Halina Cieśla, Jacek Gościniak, Danuta Jasek, Anna Łowiecka, Jolanta Gadomska, Lucyna Burkiewicz, Alina Król, Róża Krześniak, Marek Jagodziński, Wojciech Ławrynowicz, Emilia Iwin, Elżbieta Jeleńska, Zbigniew Łucarz, Mariola Matuszek, Janusz Sokołowski, Bogdan Pańczuk, Bogusław Stankiewicz, Remigiusz Rochna - 02.06.2006 - 04.06.2006, udział z wystawą "Statkiem to trawie" w X. Pikniku Naukowym Radia BIS "Świat za 10 lat" w Warszawie

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 01.01.2006-31.12.2006, dokumentacja fotograficzna projektu

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2006-31.12.2006, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Daniel Klimko - 2006, doradztwo prawne przy umowach pożyczki

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2006-31.12.200, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk  - 01.01.2005-31.12.2006, koordynator projektu "Łączy Nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców"


       4. Obszar i ludność objęta LSR:

Obszar: 2.414 km2

       Ludność:  92.690 osób zameldowanych wg danych na 31.12.2006 roku,
                              94.173 osoby zamieszkałe wg danych na 31.12.2013 roku.

5. Wizja Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

"Obszar Kanału Elbląskiego otwarty na nowe możliwości i perspektywy rozwoju"

6. Cele statutowe Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

„Rozwój obszarów wiejskich”, w tym:

1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i 2016-2023 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice,  Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

2. Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin.

3. Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach.

4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach.


7. Kierunkowe zadania Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

1. Badania i analizy.

2. Kształcenie liderów wiejskich.

3. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich.

4. Inwestycje w kapitał, infrastrukturę społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich w ramach LSR OW KE.

5. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego

W latach 2006-2018 w ramach kształcenia lokalnych liderów przeprowadzono 201 szkoleń w ciągu 332 dni, 8.141 osobodni, 5 spotkań animacyjnych, 819 osobodni oraz obsłużono wizyt studyjnych w ciągu 54 dni, 745 osobodni, w tym 13 wyjazdowych w ciągu 53 dni, 716 osobodni - wg stanu na 31.12.2018 roku, udzielono 30 doradztw indywidualnych.

W ramach promocji wykonano:

 • Wytyczono 683 km, oznakowano i poddano konserwacji 582,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD Kanału Elbląskiego.
 • Opracowywano i wydano 27 zwartych publikacji (48 wydań)  w 60.024 egz., w tym: przewodniki i mapy turystyczne, informatory, katalogi oraz 14 ofert produktów turystycznych w 18.000 egz., 23 wzory widokówek w 25.600 egz., 4 ulotki o LGD w 25.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 4 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.krainakanaluelblaskiego.pl - ( w latach 2016-2018 - 30.924 unikalnych użytkowników oraz 3 fanpage - 85.129 unikalnych odbiorców www.facebook.com/LGD-Kanał-Elbląski, www.facebook.com/Kraina-Kanału-Elbląskiego, www.facebook.com/Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

 • Organizację i udział w 52 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 75 dni, z aktywnym udziałem 2.056 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 8 krajowych, 4 międzynarodowych.

 • 50 mikrodotacji na działania związane z tworzeniem dobra wspólnego pod nadzorem KE LGD.

W latach 2009-2015 Kanał Elbląski LGD była operatorem 245 dotacji o wartości 16.640.419,55 zł.

W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw, parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji Turystycznej, 3 doposażone zespoły ludowe, 1 produkt turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i rozwiniętych przedsiębiorstw.

Rezultatami tych dotacji było:        1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników imprez, 129.996 korzystających z obiektów, 4.200 egz. publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach rolnych.

Na 26 zawartych umów tylko 1 kobieta była beneficjentką dotacji (4%) J

Na lata 2016–2023 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego przewiduje:

Wartość dotacji LSR OW KE wynosi 13.300.000 zł, w tym realizacja LSR OW KE – 10.450.000 zł, projekty współpracy – 533.500 zł, koszty bieżące i aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE LGD.

Około 60% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane z turystyką.

W ramach realizacji LSR będzie realizowanych 229 zadań, w tym 61 projektów indywidualnych (21 tworzenie firm, 18 rozwój firm, 10 infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna, 2 promocyjne, 3 zabytki, 1 szkolenie, 6 dróg), 3 projekty grantowe (26 zadań), 4 projekty współpracy, 5 operacji własnych LGD oraz 28 zadań aktywizacyjnych i 102 zadania w ramach kosztów bieżących.

Rezultatami będzie 57 utworzonych miejsc pracy, 18.410 korzystających z infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne, 62.965 korzystających z narzędzi promocyjnych, 1.242 zaktywizowanych osób korzystających ze szkoleń, doradztwa i programów aktywizujących, zrealizowane projekty współpracy korzystające z naturalnych zasobów – łącznie przez 11 Lokalnych Grup Działania.

Do 31 lipca 2018 roku zawarto 40 umów na kwotę 6.302.688 zł dotacji, w tym 2.142.005,93 zł zrefundowano.

Na 21 zawartych umów z przedsiębiorczości – 8 umów zawarto z kobietami jako beneficjentkami dotacji 38%.

Kanał Elbląski LGD podjęła współpracę w ramach:

 • PO FIO Warmia Mazury Lokalnie - w latach 2014-2017 zrealizowano 40 zadań, w ramach których zaangażowanych było 717 W realizacji zadań uczestniczyło 2 798 osób, a odbiorców zadań było 13 147. Wydatkowana kwota dotacji wyniosła łącznie 158 032,10 zł.
 • Rozwój i promocja Krainy Kanału Elbląskiego – zadanie realizowane w latach 2016-2020 w ramach partnerskiej umowy z 5 Jej głównym zadaniem jest budowanie i upowszechnianie sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizacja. Do realizacji jest 44 zadań. W 2017 roku zrealizowano 7 zadań, w 2018 roku realizujemy 14 zadań.
 • Wydarzeń i zadań poza obszarem KE LGD. Łączna liczba dni z udziałem przedstawicieli KE LGD poza swoim obszarem wyniosła 122 dni i 212

Kanał Elbląski LGD jest członkiem:

 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (odnowienie w 2015 r.),
 • Warmińsko-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (od 2016 r.),
 • Związku Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur (od 2016 r.),
 • Związku Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie(od 2016 r.).

Członkami Kanał Elbląski LGD są:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
 • Związek Gmin Kanału Elbląskiego.

Tworzenie sieci:

W 2017 roku Kanał Elbląski LGD w wyniku realizacji 2 operacji własnych LGD przyczynił się do utworzenia 2 sieci partnerskiej współpracy na obszarze LSR OW KE. Utworzone sieci to:

 • Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego. W swojej strukturze skupia 25 członków, gównie przedstawicieli branży turystycznej i organizacji pozarządowych, którzy podpisali deklaracje przystąpienia do Ekomuzeum. W ramach utworzonej sieci stworzono regulamin funkcjonowania EKKE, opracowano ulotkę i logo EKKE, prowadzony jest fanpage na Facebooku.
 • Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego. Sieć skupia 5 wsi tematycznych z obszaru KE LGD, które chcą ze sobą współpracować.

8. Struktura organizacyjna Biura KE LGD - schemat:

b_150_100_16777215_00_images_struktura_Biura_KE_LGD.jpg

 9. Struktura organizacyjna KE LGD - schemat:

 b_150_100_16777215_00_images_struktura_KE_LGD.png

 10. Struktura LSR OW KE - schemat:

b_150_100_16777215_00_images_struktura_LSR_OW_KE.png