O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

7. Kierunkowe zadania Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

1. Badania i analizy.

2. Kształcenie liderów wiejskich.

3. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich.

4. Inwestycje w kapitał, infrastrukturę społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich
     w ramach LSR OW KE.

5. Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego

W latach 2006-2015 w ramach kształcenia lokalnych liderów przeprowadzono 112 szkoleń w ciągu 186 dni, 5.577 osobodni, 50 spotkań animacyjnych, 769 osobodni oraz obsłużono 22 wizyty studyjne w ciągu 47 dni, 674 osobodni, w tym 11 wyjazdowych w ciągu 24 dni, 270 osobodni - wg stanu na 31.12.2015 roku.

W ramach promocji wykonano:

  • Wytyczono, oznakowano i poddano konserwacji 582,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD Kanału Elbląskiego.
  • Opracowywano i wydano 21 zwartych publikacji (39 wydań)  w 56.864 egz., w tym: przewodników i map turystycznych, informatorów, katalogów oraz 13 ofert produktów turystycznych w 17.000 egz., 18 wzorów widokówek w 20.600 egz., 1 ulotkę o LGD w 20.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 2 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, - 52.166 unikalnych użytkowników oraz ww.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski - ok. 3.000 zasięgu.

  • Organizację i udział w 50 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 71 dni, z aktywnym udziałem 2.046 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowych.