O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

       4. Obszar i ludność objęta LSR:

Obszar: 2.414 km2

       Ludność:  92.690 osób zameldowanych wg danych na 31.12.2006 roku,
                              94.173 osoby zamieszkałe wg danych na 31.12.2013 roku.

5. Wizja Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

"Obszar Kanału Elbląskiego otwarty na nowe możliwości i perspektywy rozwoju"

6. Cele statutowe Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

„Rozwój obszarów wiejskich”, w tym:

1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i 2016-2023 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice,  Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

2. Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin.

3. Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach.

4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach.