O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

2006-2017, 52 zadania, 184 wolontariuszy, w tym 33 członków LGD, 2.274 osobodni, 6.847 h, z tego:

2017 rok: 5 zadań, 7 wolontariuszy, 161 osobodni, 458 h

3 wolontariuszy: prof. Stanisław Januszewski, prof. Magdalena Kachniewska, prof. Armin Mikos von Rohrscheidt - 23-24.11.2017, udzial w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

1 wolontariusz: Diana Rajczyk - 16.10.2017-30.12.2017, koordynowanie Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu - monitoring i sprawozdania 13 zadań PO FIO WML 2

1 wolontariusz: Tomasz Kasprzak - 10.10.2017-30.12.2017, opracowanie trasy wodnej Kanału Elbląskiego na www.krainakanaluelblaskiego.pl.

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 20.09.2017-15.10.2017, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Paulina Jachlewska - 01.02.2017-31.03.2017, koordynacja Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu

2016 rok, 1 wolontariusz, 1 zadanie, 4 osobodni, 32 h

1 wolontariusz: Maciej Ferek - 14-17 listopad 2016 roku - udział w wizycie studyjnej w Hiszpanii nt. produktu lokalnego w ramach poddziałania 19.3. Projekt współpracy, tłumacz języka hiszpańskiego.

2015 rok, 13 wolontariuszy, 2 zadania, 61 osobodni, 47 h

1 wolontariuszka: Joanna Włodarska - 3 luty 2015 roku, prowadzenie konferencji promocyjnej projektu współpracy KAJAK "Razem można więcej"

12 wolontariuszy: Eugenia Andrzejewska, Lidia Błajszczak, Danuta Kalnicka, Barbara Miklaszewicz, Henryk Romanowski, Janina Siwińska, Józef Skonieczny, Krystyna Skonieczna, Maria Sołdan, Grażyna Terlecka, Apolonia Tomiałojć, Irena Zagórska - 7-12 stycznia 2015 roku, kopertowanie 18.000 ulotek o LGD i LSR

2014 rok, 9 wolontariuszy, 1 zadanie, 9 osobodni, 72 h

9 wolontariuszy: Renata Kosińska, Jolanta Kowalska, Krystyna Maksimik, Wioleta Maraszek, Agnieszka Michałowicz, Hanna Rogowska, Elżbieta Sobocińska, Marek Wiergowski, Daniela Wysocka - 13 lipca 2014 roku Regionalne Święto Ryby w Iławie.

2013 rok, 21 wolontariuszy, 3 zadania, 43 osobodni, 344 h

14 wolontariuszy: Hanna Biazik, Irena Dziczek, Jolanta Kowalska, Barbara Kuczyńska, Jan Kuczyński, Karolina Kuczyńska, Anna Malinowska, Krystyna Maksimik, Agnieszka Michałowicz, Katarzyna Rękas, Władysław Rękas,  Hanna Rogowska, Marzena Soliwoda, Daniela Wysocka  - 28.07.2013 roku, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

5 wolontariuszy: Marzena Dobrzyńska, Aleksandra Józefowicz-Jańczuk, Barbara Krajnik, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski - 15-18 maja 2013 roku, obsługa ćwiczeń terenowych i imprezy promocyjno-kijkowej w Dobrym

2 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla - 13-14.05.2013 roku, udział w Ogólnopolskim Forum LGD w Supraślu

2012 rok: 24 wolontariuszy, 3 zadania, 39 osobodni, 312 h

5 wolontariuszy, w tym Katarzyna Rękas, Władysław Rękas - 10.12.2012 roku, udział w konferencji w W-M ODR w Olsztynie

16 wolontariuszy: Beata Grzechnik, Wiesława Zabłońska, Teresa Maguda - z KGW Windyki; Aleksandra Ławrynowicz, Agnieszka Kostrzewa, Damian Łojek, Dariusz Mysłowski - z Władysławowa, Natalia Dąbrowska, Anna Malinowska - z KGW Ząbrowo; Teresa Biazik, Krystyna Maksimik, Agnieszka Michałowicz, Jolanta Kowalska, Hanna Rogowska - z KGW Jakubowo Kisielickie;  Katarzyna Rękas, Halina Nowak - z Weklic - 30.06.2012, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Regina Czymbor, Danuta Jasek - 24-30.01.2012, udział w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie

2011 rok: 22 wolontariuszy, 5 zadań, 72 osobodni, 474 h

14 wolontariuszy: Olga Zielińska, Mariusz Makulec, Krystyna Rdzanek, Janina Mroczkowska, Bogumiła Kowalska, Krystyna Dudkowska, Wiesława Tyburska, Halina Cieśla, Wanda Rączka, Anna Pańczuk, Bogdan Pańczuk, Adam Hryckiewicz, Marcin Grajkowski, Zbigniew Cieśla - 21.08.2011, udział w Regionalnym Święcie Ryby w Iławie

2 wolontariuszy: Kazimierz Pisanko, Roman - 16.05.2011 - 29.05.2011 organizacja I Półmaratonu Wrotkarskiego w Elblągu i Buczyńcu

1 wolontariusz Elżbieta Jarocka - 21.03.2011-30.04.2011, pracownik administracyjno-biurowy

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Danuta Jasek - 14.03.2011 - 17.04.2011 III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2010-31.12.2010, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

2010 rok: 7 wolontariuszy, 7 zadań, 170 osobodni, 230 h, w tym:

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2010 dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2010-31.12.2010, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Krzysztof Mieczkowski - 07.07.2010-07.09.2010, nadzór nad szlakami rowerowymi

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk -15.03.2010-30.09.2010, koordynacja projektu Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

2009 rok: 12 wolontariuszy, 8 zadań, 488 osobodni, 1102 h, w tym:

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Danuta Jasek - 10.04.2009 - 14.04.2009 udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2009, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2008-31.12.2008, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

2 wolontariuszy: Krzysztof Mieczkowski, Bogdan Pańczuk - 01.04.2009-30.11.2009, nadzór nad szlakami rowerowymi

1 wolontariusz: Wioleta Bieńkowska - 07.05.2009-13.05.2009, pracownik administracyjno-biurowy

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 15.03.2009-30.11.2009, koordynacja projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów", 01.04.2009-30.11.2009, koordynacja projektu "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru KE"; 30.10.2009-10.12.2009, koordynacja projektu "II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur"

2008 rok: 11 wolontariuszy, 6 zadań, 394 osobodni, 1044 h, w tym:

3 wolontariuszy: Krzysztof Mieczkowski, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski - 30.06.2008-30.10.2008, nadzór nad szlakami rowerowymi

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2008, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2008-31.12.2008, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2008-31.12.2008, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 01.04.2008-30.10.2008, koordynacja projektu "Partnerstwo i programowanie w LGD KE"; 15.05.2008-30.11.2008, koordynacja projektu "Znakowanie szlaków rowerowych obszaru KE"

1 wolontariusz: Anna Pańczuk - 08.07.2008-08.09.2008, pracownik administracyjno-biurowy

2007 rok: 26 wolontariuszy, 5 zadań, 369 osobodni, 824 h, w tym::

19 wolontariuszy: Dorota Paśko-Sawczyńska, Stanisława Pańczuk, Halina Cieśla, Aniela Gaus, Jacek Gościniak, Danuta Jasek, Anna Łowiecka, Teresa Szcześniak, 2 nauczycielki z Gimnazjum w Gronowie Górnym, Emilia Iwin, Elżbieta Jeleńska, Zbigniew Łucarz, Danuta Nicpoń, Teresa Stawska, Dorota Wasik, Bogdan Pańczuk, Bogusław Stankiewicz, Remigiusz Rochna - 24.05.2007-26.05.2007 udział z wystawą "Statkiem to trawie" w XI. Pikniku Naukowym Radia BIS "Matematyka i My" w Warszawie

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 01.01.2007-31.12.2007, dokumentacja fotograficzna

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2007-31.12.2007, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2007-31.12.2007, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk - 01.06.2007-20.11.2007, koordynacja projektu "Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk"; 02.06.2007-30.11.2007, koordynacja projektu "Partnerstwo i Programowanie w LGD WE"

2006 rok: 31 wolontariuszy, 6 zadań, 339 osobodni, 878 h, w tym:

23 wolontariuszy: Dorota Paśko-Sawczyńska, Stanisława Pańczuk, Bożena Bochno, Katarzyna Jelińska, Bożena Mańka, Halina Cieśla, Jacek Gościniak, Danuta Jasek, Anna Łowiecka, Jolanta Gadomska, Lucyna Burkiewicz, Alina Król, Róża Krześniak, Marek Jagodziński, Wojciech Ławrynowicz, Emilia Iwin, Elżbieta Jeleńska, Zbigniew Łucarz, Mariola Matuszek, Janusz Sokołowski, Bogdan Pańczuk, Bogusław Stankiewicz, Remigiusz Rochna - 02.06.2006 - 04.06.2006, udział z wystawą "Statkiem to trawie" w X. Pikniku Naukowym Radia BIS "Świat za 10 lat" w Warszawie

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 01.01.2006-31.12.2006, dokumentacja fotograficzna projektu

2 wolontariuszy: Halina Juran, Janusz Juran - 01.01.2006-31.12.2006, promocja medialna Kanał Elbląski LGD

1 wolontariusz: Daniel Klimko - 2006, doradztwo prawne przy umowach pożyczki

1 wolontariusz: Mariusz Ferek - 01.01.2006-31.12.200, doradztwo prawne KE LGD

1 wolontariusz: Stanisława Pańczuk  - 01.01.2005-31.12.2006, koordynator projektu "Łączy Nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców"