O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

2. Organy Lokalnej Grupy Działania to:

Walne Zebranie Członków, które na 31.12.2018 r. liczyło 111 osób:

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  - Tomasz Koprowiak

Sekretarz Walnego Zebrania Członków             - Andrzej Brach

Zarząd Stowarzyszenia (IV kadencja 2018-2022):

Prezes        - Stanisława Pańczuk

Wiceprezes - Krzysztof Harmaciński

Skarbnik     - Jan Puzio

Członek      - Roman Giziński

Członek      - Mariusz Ferek

Komisja Rewizyjna (IV kadencja 2018-2022)

Przewodniczący  - Roman Kogut

Członek               - Stanisław Siwkowski

Członek               - Celina Sokołowska