O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

Dane rejestrowe:

KRS: 0000251035     REGON: 280107270    NIP: 5782930542     Nr ARiMR: 062786372

Bank obsługujący: PKO Bank Polski SA Oddział w Elblągu

Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995

Status organizacji pożytku publicznego - od 2 kwietnia 2007 roku

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Dotychczasowe wpłaty wyniosły 30.407,01 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:

w 2007 roku - 224,80

w 2008 roku - 726,50

w 2009 roku - 857,80

w 2010 roku - 828,41

w 2011 roku - 1.079,40

w 2012 roku - 6.403,20

w 2013 roku - 1.778,50

w 2014 roku - 3.425,90 zł

w 2015 roku - 4.510,40 zł

w 2016 roku - 4.512,80 zł

w 2017 roku - 3.192,10 zł

w 2018 roku - 2.867,20