O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

Adres Stowarzyszenia i kontakt: 

82-300 Elbląg,                                        ul. Jana Amosa Komeńskiego 40

tel./fax  55 239-49-61;    55 643 58 45;    602 516 830,  pokój Nr 24, 21, 20:   

Stanisława Pańczuk - prezes, kierownik Biura KE LGD, doradztwo beneficjentom operacji, planowanie strategiczne, procedury wyboru i oceny operacji

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 21

Diana Rajczyk           - pracownik ds. LSR, doradztwo BO, wnioski o płatność, monitoring, projekty grantowe, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 20

Krzysztof Oksiędzki  - pracownik ds. LSR - planowanie, analizy,  monitoring i ewaluacja LSR i LGD, dokumentowanie zdarzeń, Kronika LGD i LSR TOM VII, doradztwo BO, wnioski aplikacyjne, biznesplany, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

Grażyna Wasilewska - ds. administracji i kontroli, monitoring i kontrola operacji i zadań, wnioski o płatność, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna, Kronika Kanał Elbląski LGD

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00