O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

Spis treści

  1. Organizacja - członkowie

    Lokalna Grupa Działania obszaru Kanału Elbląskiego przybrała formę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu. Stowarzyszenie powołano 18 stycznia 2006 roku podczas Zebrania Założycielskiego w Pasłęku. Wpis do KRS uzyskano 20 lutego 2006 roku, a status organizacji pożytku publicznego - 2 kwietnia 2007 roku.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku KE LGD liczyło 111 członków z 12 gmin, w tym 32 podmioty prawne, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 3 z sektora gospodarczego. Na 79 osób fizycznych, 24 prowadzi działalność gospodarczą, a 55 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 19 osób ma rekomendację sektora publicznego, 33 - sektora społecznego, 2 osoby - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku KE LGD liczyło 111 członków z 12 gmin, w tym 32 podmioty prawne, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 3 z sektora gospodarczego. Na 79 osób fizycznych, 25 prowadzi działalność gospodarczą, a 54 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 19 osób ma rekomendację sektora publicznego, 33 - sektora społecznego, 2 osoby - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku KE LGD liczyło 112 członków z 12 gmin, w tym 31 podmiotów prawnych, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 2 z sektora gospodarczego. Na 81 osób fizycznych, 26 prowadzi działalność gospodarcza, a 55 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 20 osób ma rekomendację sektora publicznego, 34 - sektora społecznego, 1 osoba - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku KE LGD liczyło 116 członków z 12 gmin, reprezentantów trzech sektorów i mieszkańców oraz 4 partnerów społecznych. Reprezentatywność sektorów i grup interesu członków i partnerów przedstawia poniższe zestawienie:

16 osób sektora publicznego +24 osoby reprezentujące mieszkańców. RAZEM 40 osób – 34%;

10 osób sektora społecznego + 35 osób reprezentujących mieszkańców. RAZEM 45 osób – 39%;

27 osób sektora gospodarczego + 1osoba reprezentująca mieszkańców. RAZEM 28 osób – 24%;

63 osoby – reprezentantów tzw. „mieszkańców”.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 roku KE LGD liczyło 100 członków: w tym 15 członków założycieli, 41 kobiet i 50 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 53 członków, publiczny - 28 przedstawicieli i gospodarczy - 19 osób.

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku KE LGD liczyło 95 członków: w tym 15 członków założycieli, 40 kobiet i 55 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 52 członków, gospodarczy - 15, publiczny - 28 osób.

Wg stanu na 12 grudnia 2012 roku LGD liczyło 80 członków: w tym 34 członków założycieli, 42 kobiety i 38 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 44 członków, publiczny - 27, gospodarczy - 9 osób.