Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2010 rok:

 • 2010.12.02-20 – nabór wniosków w konkursie Nr 3 małych projektów poprzez oś IV LEADER
 • 2010.11.30 – złożone sprawozdanie do Ministra Sportu i Turystyki  z realizacji projektu "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2010.11.30 – złożony wniosek aplikacyjny na funkcjonowanie LGD w latach 2011-2015
 • 2010.11.24 – V posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie Członków LGD
 • 2010.11.08 – udział w spotkaniu nt. harmonogramu realizacji inwestycji "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego"
 • 2010.11.08 – IV posiedzenie II kadencji Zarządu LGD Kanału Elbląskiego - uchwały WZC
 • 2010.11.05 – oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej, gm. Iława realizowanej z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez oś IV LEADER
 • 2010.11.04-05 – szkolenie nt. zmian funkcjonowania LGD, małych projektów, realizacji LSR
 • 2010.10.22 – spotkanie Rady LGD KE - kryteria oceny operacji i ocena filmu o LGD i LSR
 • 2010.10.20 – spotkanie nt. tworzenia funduszu pożyczkowego i dotacji do małych projektów
 • 2010.10.14 – spotkanie konsultacyjne w Olsztynie - trasy rowerowe PO Polski Wschodniej
 • 2010.10.14 – konferencja "Dziedzictwo Świętego Gaju w perspektywie elbląskiej Zawady"
 • 2010.10.13 – spotkanie 5 partnerskich LGD - realizatorów projektu współpracy SZLAK
 • 2010.09.30 – złożony trzeci wniosek o płatność w ramach funkcjonowania LGD w 2010 roku
 • 2010.09.28 – posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego, zmiana kryteriów oceny operacji
 • 2010.09.24 – spotkanie "Święty Gaj - niezagospodarowany potencjał" w Świętym Gaju
 • 2010.09.17-19 – wizyta studyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
 • 2010.09.12 – Rajd Gwiaździsty Śladami Mennonitów "Wokół Jeziora Drużno" do Markus
 • 2010.08.30 – zakończone znakowanie 495,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2010.08.20 – wniosek aplikacyjny projektu współpracy SZLAK - sieć szlaków rowerowych
 • 2010.08.16 – uzgodniony projekt współpracy 5 LGD - SZLAK
 • 2010.08.09 – rozpoczęte znakowanie szlaków rowerowych znakami metalowymi i tabliczkami
 • 2010.07.14-18 – zdjęcia do filmu "Łączy Nas Kanał Elbląski"
 • 2010.07.10 – rozpoczęte znakowanie szlaku rowerowego "Wokół Jeziora Drużno"
 • 2010.06.30 – zakończone uzupełnianie znakowania 50,6 km zielonego szlaku rowerowego
 • 2010.06.30 – złożony drugi wniosek o płatność w ramach funkcjonowania LGD w 2010 roku
 • 2010.06.22 – II posiedzenie Zarządu LGD II kadencji - decyzja o projekcie współpracy LGD dotyczącym znakowania i promocji sieci szlaków rowerowych
 • 2010.06.18-20 – spływ kajakowy z Elbląga do Miłomłyna z okazji 150-lecia uruchomienia Kanału Elbląskiego przez: jezioro Druzno - pochylnie: Nowe Całuny - Jelenie - Buczyniec - Jeziora: Piniewo - Sambród - Ruda Woda i Ilińsk oraz śluzę w Miłomłynie
 • 2010.06.14 – podpisana umowa na znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2010.05.28 – spotkanie nt. projektu współpracy - tworzenia sieci szlaków rowerowych
 • 2010.05.12 – rozpoczęcie remontu biura LGD
 • 2010.05.07 – pierwsze posiedzenie Zarządu drugiej kadencji 2010 - 2013
 • 2010.05.03 – sprawdzone oznakowanie zielonego szlaku rowerowego z Elbląga do Iławy przez grupę rowerową Neksus z Elbląga - 136,6 km
 • 2010.04.22 – zatwierdzona przez Zarząd Województwa lista 8 operacji Odnowy wsi w konkursie Nr 1 z 2009 roku na kwotę dotacji 1.464.732 zł
 • 2010.04.19 – złożony I wniosek o płatność w ramach funkcjonowania LGD w 2010 roku
 • 2010.04.19 – przekazane wnioski Urzędowi Marszałkowskiemu: 11 - "Odnowy wsi" na kwotę 2.189.736 zł; 35 - "Małych projektów" na kwotę 595.831,21 zł i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 4 - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dotacja 784.672 zł
 • 2010.04.17 – sprawdzony niebieski szlak rowerowy Wokół Jeziora Drużno przez UKS Neksus
 • 2010.04.15-16 – IV Forum LGD Warmii i Mazur w LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki w Morągu
 • 2010.04.06 – jesteśmy w serwisie społecznościowym Facebook.com
 • 2010.03.25 – ocena przez Radę zgodności 50 operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD KE
 • 2010.03.25 – szkolenie Rady LGD Kanału Elbląskiego
 • 2010.03.12 – zakończenie naboru wniosków aplikacyjnych w 3 konkursach LGD dotyczących odnowy wsi, małych projektów, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
 • 2010.03.09 – podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" - dotacja 77.335 zł
 • 2010.03.05 – podpisanie umowy i aneksu do umowy na funkcjonowanie LGD 2010 r.i 2009 r.
 • 2010.03.02 – warsztaty beneficjentów "małych projektów" w Iławie
 • 2010.02.26 – szkolenie beneficjentów "odnowy wsi" w Elblągu
 • 2010.02.26 – IX Walne Zebranie Członków, absolutorium, wybory władz II kadencji
 • 2010.02.23 – warsztaty beneficjentów tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Miłomłynie
 • 2010.02.19 – przyznana dotacja Ministra Sportu i Turystyki na projekt "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - 77.335 zł
 • 2010.02.17 – XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej, wniosek o absolutorium dla Zarządu
 • 2010.02.15 – III Forum LGD Warmii i Mazur w LGD Brama Mazurskiej Krainy w Nidzicy
 • 2010.02.15-16 – złożony wniosek do FIO Promocja szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2010.02.11 – XXVII posiedzenie Zarządu, przygotowanie Walnego Zebrania Członków
 • 2010.02.10 – szkolenie LGD WiM w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 2010.02.01 – ogłoszone konkursy naboru wniosków odnowy wsi, małych projektów, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
 • 2010.01.30 – zmarł Wojciech Maślewski, członek LGD Kanału Elbląskiego
 • 2010.01.12 – TVP w LGD Kanału Elbląskiego zdjęcia do programu o Funduszach Europejskich
 • 2010.01.12 – złożony wniosek do Euroregionu Bałtyk na projekt "Rowerem po Europie"
 • 2010.01.11 – złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki na "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego"
 • 2010.01.07 – gotowość ogłoszenia trzech konkursów: Nr 2-OW-2010 na kwotę dotacji 2.190.000 zł, Nr 2-MP-2010 na kwotę 1.278.400 zł i Nr 1-MK-2010 na kwotę 1.057.042 zł
 • 2010.01.07 – przekazane wnioski Urzędowi Marszałkowskiemu: 8 - "odnowy wsi" na kwotę 1.546.348,25 zł i 37 - "małych projektów" na kwotę 692.035,92 zł
 • 2010.01.02 – złożone dwa wnioski aplikacyjne w konkursie ofert Samorządu Województwa W-M na "Znakowanie szlaków rowerowych" i "Wiejskie Warsztaty Medialne"