Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2011 rok:

 • 2011.12.30 - złożony wniosek na funkcjonowanie LGD KE w V i VI etapie w 2012 roku
 • 2011.12.28 - XV-II posiedzenie Zarządu II kadencji
 • 2011.12.19 - kontrola realizacji projektu współpracy RAJD
 • 2011.12.15 - szkolenie z rozliczania małych projektów w Olsztynie
 • 2011.12.14 - polityka rowerowa po 2013 roku - spotkanie w Olsztynie
 • 2011.12.02 - powołane Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność we Władysławowie, Gmina Elbląg
 • 2011.12.02 - udział w konferencji nt. Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020
 • 2011.11.30 - udział w spotkaniu nt. tworzenia sieci szlaków rowerowych Warmii i Mazur
 • 2011.11.28 - XIV posiedzenie Rady, przekazanie wniosków do UM WW-M i ARiMR w Olsztynie
 • 2011.11.17 - XIII posiedzenie Rady LGD Kanał Elbląski i warsztaty aktualizacji LSR
 • 2011.11.09 - zgoda Samorządu Województwa na realizację LSR z Gminą Godkowo
 • 2011.10.26 - XII posiedzenie Rady ds. wyboru operacji i ocena 15 projektów "Odnowy wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" poprzez Oś 4 LEADER
 • 2011.10.23 - spotkanie z przedstawicielami francuskiego regionu Côtes d'Armor w Aniołowie w sprawie projektu współpracy
 • 2011.10.14 - zakończony nabór wniosków w ramach "Odnowy Wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" poprzez oś 4 LEADER
 • 2011.10.14 - zakończona realizacja projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" konferencją poświęconą budowaniu i utrwalaniu marki Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2011.10.06-07 - udział w szkoleniu z e-marketingu i informacji turystycznej zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną w Warszawie
 • 2011.09.30 - wydany "Katalog bazy noclegowo - gastronomicznej LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej" i złożony wniosek o płatność końcową w ramach projektu współpracy RAJD
 • 2011.09.30 - złożony wniosek o płatność za III etap w ramach "funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji na lata 2011-2015"
 • 2011.09.27 - spotkanie animacyjne z mieszkańcami Tynwałdu, gm. Iława
 • 2011.09.26 - przyjęcie Gminy Godkowo w poczet członków LGD Kanał Elbląski podczas XII-2-2011 posiedzenia WZC LGD Kanału Elbląskiego
 • 2011.09.20 - wznowiony druk przewodnika "Szlakiem Pocztyliona"
 • 2011.09.19 - 2011.10.14 - nabór wniosków w ramach "Odnowy wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" poprzez oś 4 LEADER2011.09.09 - wizyta studyjna członków LGD Partnerstwo dla Słupi
 • 2011.09.08 - sprawozdanie i Plan Działania KSOW - spotkanie w Olsztynie
 • 2011.09.07 - rozstrzygnięty konkurs na pracownika ds.promocji i wdrażania LSR
 • 2011.09.07 - XIII - II- 8 / 2011 posiedzenie Zarządu
 • 2011.09.01-03 - rajd "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego"
 • 2011.08.30 - II spotkanie animacyjne z mieszkańcami Weklic, gm. Elbląg
 • 2011.08.25 - spotkanie animacyjne z mieszkańcami Jegłownika, gm. Gronowo Elbląskie
 • 2011.08.21 - Regionalne Święto Ryby w Iławie - III miejsce pracowników Biura LGD w konkursie na najlepszą potrawę rybną w kategorii osób fizycznych
 • 2011.07.30-31 - Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego w Iławie
 • 2011.07.29 - złożony wniosek o ogłoszenie konkursu na naborach "Odnowy wsi" i 'Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw"
 • 2011.07.27 - XII-II-7 posiedzenie Zarządu LGD
 • 2011.07.23-24 - Festiwal Nad Jeziorakiem - Siemiany 2011
 • 2011.07.18 - wystawa LGD podczas międzynarodowego seminarium w Ostródzie nt. terytorialnego wymiaru polityki spójności Unii Europejskiej
 • 2011.07.14 - spotkanie Lokalnych Grup Działania w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej pn. "Mały projekt - wielka sprawa"
 • 2011.07.04 - udział w uroczystym podpisaniu porozumienia dot. "Rewitalizacji Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno-Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki" w Ostródzie
 • 2011.06.30 - złożony wniosek o płatność za II etap funkcjonowania LGD
 • 2011.06.30 - złożony opis zadań w ramach funkcjonowania LGD w III i IV etapie
 • 2011.06.29 - XI-II-6 posiedzenie Zarządu LGD
 • 2011.06.27-28 - V Forum LGD Warmii i Mazur nt. przyszłości podejścia LEADER
 • 2011.06.11-12 - udział LGD KE w Triathlon Susz 2011 z okazji 20-lecia Triathlonu w Suszu
 • 2011.06.06 - podpisanie umowy w ramach projektu współpracy RAJD.
 • 2011.06.02 - posiedzenie Rady KR ds. wyboru operacji - "Różnicowanie ..."
 • 2011.05.30 - X-II-5 posiedzenie Zarządu
 • 2011.05.17 - podpisanie umowy na funkcjonowanie LGD KE na lata 2011-2015
 • 2011.05.12 – VII posiedzenie Rady ds. wyboru operacji - "Małe projekty"
 • 2011.05.11 – VII-II-4 posiedzenie Zarządu 
 • 2011.05.04-20 – nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 • 2011.04.20 – nabór na stanowisko pracy Animator Rozwoju Lokalnego
 • 2011.04.04-29 – nabór "małych projektów" w konkursie Nr MP-4-2011-LGD KE
 • 2011.03.25 – szkolenie potencjalnych beneficjentów "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" w Iławie
 • 2011.03.11 – szkolenie potencjalnych beneficjentów "Małych projektów" w Elblągu
 • 2011.03.10 – VIII posiedzenie Zarządu LGD II kadencji i XI posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Zalewie
 • 2011.03.09 – XIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Elblągu
 • 2011.03.02 – VII posiedzenie Zarządu LGD II kadencji w Elblągu
 • 2011.01.27 – złożone wnioski "Małych projektów" z konkursu nr MP/3/2010/LGD KE w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
 • 2011.01.27 – złożony wniosek aplikacyjny w ramach projektu współpracy RAJD 2 LGD na opracowanie i druk katalogu bazy noclegowo-gastronomicznej przyjaznej rowerzystom
 • 2011.01.27 – złożony wniosek o płatność za IV kwartał 2010 roku w ramach funkcjonowania LGD w 2010 r.
 • 2011.01.26 – VI posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego II kadencji
 • 2011.01.18 – 5 rocznica powołania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu
 • 2011.01.05 – posiedzenie Rady LGD - ocena wniosków aplikacyjnych w konkursie Nr 3/MP/2010 poprzez oś IV LEADER