Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2012 rok:

 • 2012.12.20 - seminarium nt. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Braniewie
 • 2012.12.19 - spotkanie nt. Projektu Współpracy ROWER w Malborku
 • 2012.12.14 - podsumowanie projektu "Turystyczne znakowanie Warmii i Mazur" w Olsztynie
 • 2012.12.12 - posiedzenie Zarządu, WZC, Rady - wybór Rady, plan pracy i budżet LGD na 2013 r.
 • 2012.12.10 - szkolenie W-MODR w Olsztynie nt. realizacji PROW 2007-2013, w tym LSR OW KE
 • 2012.12.06 - spotkanie 2 LGD w Iławie nt. projektu współpracy KAJAK
 • 2012.12.05 - spotkanie 4 LGD w Elblągu nt. projektu współpracy ROWER
 • 2012.11.28 - spotkanie 13 LGD w Bałtowie nt. projektu współpracy Questing
 • 2012.11.14 - XXII posiedzenie Zarządu LGD KE II kadencji w Elblągu
 • 2012.11.07-08 - seminarium dla LGD z zakresu wdrażania LSR w CDR w Brwinowie
 • 2012.11.06 - szkolenie nt. projektów w ramach RwDN i TiRM w ARiMR w Olsztynie
 • 2012.10.30 - złożony wniosek o płatność VII etapu Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności
 • 2012.10.24 - spotkanie 3 LGD i LGR w Braniewie nt. współpracy w okresie 2014-2020
 • 2012.10.23 - konferencja w W-MODR w Olsztynie "Rezultaty PROW na lata 2007-2013"
 • 2012.10.22 - spotkanie z 6 LGD w Dzierzgoniu w sprawie projektu współpracy LGD wzdłuż R-1
 • 2012.10.04 - odbiór Honorowej Odznaki Za Zasługi dla Turystyki podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Gołdapi
 • 2012.09.07-09 - Edukacyjny Rajd Rowerowy w Gminie Godkowo "Rowerem przez historię"
 • 2012.08.01-05 - wizyta studyjna w Sierakowie Sławieńskim, Paprotach i Podgórkach
 • 2012.07.30 - złożone wnioski o: dodatkowe zadania i środki PROW, wniosek o płatność VI etap, uszczegółowienie VII i VII etapu w ramach funkcjonowania LGD 2011-2015
 • 2012.07.22 - Artystyczne Spotkania Zamkowe Pasłęk 2012 w Pasłęku
 • 2012.07.19 -  XXI posiedzenie Zarządu LGD Kanał Elbląski
 • 2012.07.14-15 - Prezydent RP Bronisław Komorowski na Kanale Elbląskim i Jezioraku
 • 2012.07.08 - spotkanie z uczestnikami II ERGOnomicznej wycieczki rowerowej w Jeleniach
 • 2012.06.30 - udział w II Regionalnym Święcie Ryby w Iławie, IV Festiwalu KKE w Ostródzie i VIII Międzyregionalnym Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie
 • 2012.06.28 - udział w szkoleniu LGD w Zalesiu koło Barczewa
 • 2012.06.28 - 85 wniosków (MP, OiRW) w Urzędzie Marszałkowskim i (TiRM, RwDN) ARiMR
 • 2012.06.27 - XIII posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD KE
 • 2012.06.27 - XX posiedzenie Zarządu LGD KE
 • 2012.06.22 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD KE i Zespołu Ewaluacyjnego LSR i LGD
 • 2012.06.21 - posiedzenie odwoławcze Rady Stowarzyszenia
 • 2012.06.15 - udział w konferencji w Olsztynie nt. Programu Odnowy Wsi
 • 2012.06.13 - XIX posiedzenie Zarządu II kadencji
 • 2012.06.13 - debata strategiczna
 • 2012.06.13 - posiedzenie zespołu ewaluacyjnego LSR i LGD KE
 • 2012.05.30 - XVIII posiedzenie Zarządu II kadencji
 • 2012.05.25-27 - II etap szkolenia znakarzy szlaków rowerowych z Warmii i Mazur
 • 2012.05.23 - posiedzenie Rady ds. oceny 84 operacji w ramach Osi 4 LEADER
 • 2012.05.18-20 - I etap szkolenia znakarzy szlaków rowerowych z Warmii i Mazur
 • 2012.05.18 - zakończone nabory wniosków w 311.RwDN, 312. TiRM, 313 OiRW. 413. MP
 • 2012.05.04-18 - nabory wniosków w działaniach 311.RwDN, 312.TiRM, 313.OiRW, 413.MP
 • 2012.04.30 - złożony wniosek o płatność "Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności, ..."
 • 2012.04.27 - spotkanie animacyjne we Władysławowie, Gmina Elbląg
 • 2012.04.21 - spotkanie animacyjne w Kwitajnach, Gmina Pasłęk
 • 2012.04.20 - warsztaty Planu Odnowy Adamowa, Helenowa, Władysławowa, Gmina Elbląg
 • 2012.04.19 - warsztaty Planu Odnowy Janowa, Gmina Elbląg
 • 2012.04.18 - ogłoszony nabór wniosków w Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej - 2/2012
 • 2012.04.18 - ogłoszony nabór wniosków w Tworzeniu i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw - Nr 3/2012
 • 2012.04.18 - ogłoszony nabór wniosków w Odnowie i Rozwoju Wsi - konkurs Nr 4/2012
 • 2012.04.18 - ogłoszony nabór wniosków w ramach Małych projektów - konkurs Nr 5/2012
 • 2012.04.13 - zarejestrowane stowarzyszenie Nowa Pilona, gmina Elbląg
 • 2012.04.13 - warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Nowa Pilona, Gmina Elbląg
 • 2012.03.29 - warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Węzina i Dłużyna, Gmina Elbląg
 • 2012.03.28 - spotkanie animacyjne w Nowych Kusach, Gmina Pasłęk
 • 2012.03.27 - szkolenie BO Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • 2012.03.27 - posiedzenie Zarządu LGD Kanał Elbląski w Iławie
 • 2012.03.25 - powołane stowarzyszenie Nowa Pilona, Gmina Elbląg
 • 2012.03.21 - warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Janów, Gmina Elbląg
 • 2012.03.21 - wybrane władze na II WZC stowarzyszenia JANÓW-DRUŻNO-TRUSO
 • 2012.03.20 - wybrane władze na II WZC stowarzyszenia "Kwitajny z historią w przyszłość"
 • 2012.03.12 - spotkanie w Olsztynie nt. Regionalnego Święta Ryby w Iławie 30.06.2012 r.
 • 2012.03.09 - warsztaty beneficjentów Małych projektów w Elblągu
 • 2012.03.08 - warsztaty aktualizacji LSR w Bałoszycach
 • 2012.03.07 - posiedzenie Zarządu LGD KE w Bałoszycach
 • 2012.03.07 - warsztaty aktywizacji lokalnych liderów w Bałoszycach
 • 2012.03.06 - zarejestrowane stowarzyszenie Kwitajny z historią w przyszłość, Gmina Pasłęk
 • 2012.02.28 - zarejestrowane Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność we Władysławowie, Gmina Elbląg
 • 2012.02.23-24 - spotkanie LGD Warmii i Mazur w Ogonkach k. Węgorzewa nt. realizacji LSR
 • 2012.02.17 - zarejestrowane stowarzyszenie JANÓW-DRUŻNO-TRUSO, Gmina Elbląg
 • 2012.02.15 - złożone sprawozdanie z działalności LGD za 2011 rok.
 • 2012.02.13 - spotkanie w sprawie powołania stowarzyszenia sołectwa Kwitajny
 • 2012.02.13 - posiedzenie Rady ds. wyboru operacji - zmiany wniosku BO 311 RwDN
 • 2012.02.07 - spotkanie LGD Warmii i Mazur w Olsztynie nt. wspólnego projektu współpracy
 • 2012.02.02 - zgłoszona gotowość ogłoszenia konkursów w ramach TiRM, RwDN, OiRW i MP
 • 2012.01.24-30 - III miejsce Aniołowa na Targach Grune Woche 2012 w Berlinie
 • 2012.01.28 - spotkania animacyjne w Kwitajnach i Surowem w Gminie Pasłęk
 • 2012.01.27 - powołanie stowarzyszenia JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie, Gmina Elbląg
 • 2012.01.24-30 - udział w Międzynarodowych Targach Grune Woche 2012 w Berlinie
 • 2012.01.17 - spotkanie Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur w Olsztynie
 • 2012.01.17 - spotkanie animacyjne w Kwitajnach
 • 2012.01.16 - spotkanie animacyjne w Rzecznej
 • 2012.01.16 - złożony wniosek na dofinansowanie znakowania szlaków rowerowych LGD KE
 • 2012.01.14 - spotkania animacyjne w Tynwałdzie, Woli Kamieńskiej, Jarnołtowie, Liwie, Liksajnach