Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2013 rok:

 • 2013.12.21 - podpisanie umowy Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego w Ostródzie
 • 2013.12.19 - posiedzenie odwoławcze Rady LGD KE - MP i TiRM
 • 2013.12.05 - kampania promocyjna 1% dla OPP
 • 2013.11.26 - posiedzenie oceniające Rady LGD KE Mały Projekt (MP)
 • 2013.11.20 - posiedzenie oceniające Rady LGD KE - Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
 • 2013.11.13 - XXXIV-II-11-2013 posiedzenie Zarządu LGD KE
 • 2013.10.30 - złożony wniosek o płatność w XI etapie funkcjonowania LGD KE
 • 2013.10.30 - XXXIII posiedzenie Zarządu
 • 2013.10.23-24 - Wizyta LGD z Województwa Lubuskiego w LGD Kanału Elbląskiego
 • 2013.10.08-09 - kontrola realizacji LSR OW KE
 • 2013.10.07 - spotkanie w Gminie Godkowo nt. zacieśnienia współpracy z NGO
 • 2013.10.03-07 - zdjęcia do filmu "Od Wisły do Wisły"
 • 2013.09.18 - XXXII-II-9-2013 posiedzenie Zarządu
 • 2013.09.13 - spotkanie konsultacyjne PROW 2014-2020
 • 2013.09.11 - zakończone znakowanie Szlaku Mennonitów
 • 2013.08.05 - udział w konsultacjach promocji szlaków rowerowych Polski Wschodniej
 • 2013.08.05 - złożony wniosek aplikacyjny w projekcie współpracy KAJAK
 • 2013.08.01 - zatrudniony nowy animator rozwoju lokalnego
 • 2013.07.31 - złożony wniosek o płatność za X etap funkcjonowania LGD
 • 2013.07.26 - XXXI-II-8-2013 posiedzenia Zarządu LGD KE
 • 2013.07.22 - odnawianie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2013.07.19 - spotkanie w UM WW-M nt. programów naprawczych
 • 2013.07.18 - przekazanie wniosków aplikacyjnych UM WW-M i ARiMR 
 • 2013.07.12 - posiedzenie RADY III-II-2-2013
 • 2013.07.10 - posiedzenie Zarządu XXX-II-7-2013
 • 2013.06.18 - nadzwyczajne posiedzenie Zarządu i Komisji Skrutacyjnej Rady
 • 2013.06.12 - II-II-1/2013 posiedzenie Rady Stowarzyszenia ds.wyboru operacji
 • 2013.06.11 - XXVIII-II-5-2013 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2013.06.10 - zakończony nabór na stanowisko animator rozwoju lokalnego
 • 2013.06.20 - zakończony nabór 74 wniosków aplikacyjnych w Kanał Elbląski LGD na kwotę dotacji 6.627.415,82
 • 2013.05.2013 - rozpoczęcie naboru wniosków w Kanał Elbląski LGD w 4 działaniach: 413/311 RwDN, 413/312 TiRM, 413/313 OiRW, 413 MP
 • 2013-05-18 - szkoleniowa, promocyjna impreza rowerowo-kijkowa w Dobrym Gmina Godkowo
 • 2013.05.15-17 - szkolenie animatorów rozwoju lokalnego w Dobrym
 • 2013.05.13-14 Udział w Ogólnopolskim Forum LGD w Supraślu
 • 2013.05.10 - XV-1-2013 posiedzenie Walnego Zebrania Członków
 • 2013.05.10 - XXVII-II-4-2013 posiedzenie Zarządu
 • 2013.05.07 - XIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2013.04.22-26 - udział w wizycie studyjnej w LGD Saksonii-Anhalt, Niemcy
 • 2013.04.19 - konsultacje przebiegu Szlaku Mennonitów
 • 2013.04.18 - XXVI-II-3-2013 posiedzenie Zarządu
 • 2013.04.09-10 - kontrola realizacji projektu: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja za 2012 rok
 • 2013.03.28 - XXV-II-2-2013 posiedzenie Zarządu
 • 2013.03.25-27 - udział w szkoleniu i prowadzenie warsztatów z zakresu dobrych przykładów tworzenia miejsc pracy przez LGD KE w Olsztynie
 • 2013.03.25 - przeprowadzenie szkolenia beneficjentów operacji 413/311 RwDN i 413/312 TiRM
 • 2013.03.15-16 - szkolenie animatorów rozwoju lokalnego w Pozortach
 • 2013.03.07-08 - udział w szkoleniu nt. marketingu terytorialnego w Pozortach
 • 2013.02.26 - szkolenie członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura LGD KE
 • 2013.02.25 - XXIV-II posiedzenie Zarządu LGD KE
 • 2013.02.25 - szkolenie animatorów rozwoju lokalnego
 • 2013.02.20-21 - udział w szkoleniu e-marketing w Olsztynie
 • 2013.02.20 - prezentacja działania TiRM na spotkaniu z przedsiębiorcami w Elblągu
 • 2013.02.19 - przyznana dotacja przez Zarząd Województwa na Szlak Mennonitów
 • 2013.02.19 - udział w konsultacjach PO FIO w Elblągu
 • 2013.02.14-16 - szkolenie animatorów rozwoju lokalnego w Pozortach, Gmina Zalewo
 • 2013.02.05 - podpisana umowa na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań
 • 2013.01.31 - złożony szczegółowy opis zadań do realizacji w IX i X etapie
 • 2013.01.31 - złożony wniosek o płatność z VIII etapu funkcjonowania LGD
 • 2013.01.31 - udział szkoleniu z tworzenia prezentacji Prezi
 • 2013.01.20 - odeszła na zawsze Zofia Stachyra - członek Zarządu LGD KE
 • 2013.01.15-18 - kontrola z ZUS za lata 2009-2012
 • 2013.01.11 - umowa na rewitalizację Kanału Elbląskiego: RZGW w Gdańsku-Mostostal Warszawa
 • 2013.01.10-11 - udział w szkoleniu CAL-u nt. animacji społecznych w Wieprzu k. Rucianego-Nidy
 • 2013.01.04 - złożony wniosek "Szlak Mennonitów - dokumentacja i znakowanie"