Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2014 rok:

 • 2014-12-16 - przyjęcie przez Zarząd KE LGD Strategii tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne partnerskich LGD Kanał Elbląski i LGD Ziemia Lubawska
 • 2014-12-16 - przyjęcie przez Zarząd KE LGD Strategii - Planu Partnerstwa Questingu
 • 2014-12-16 - udział w VI Elbląskiej Konferencji nt. Ekonomii Społecznej w Elblągu
 • 2014-12-13 - udział z wystawą w świątecznym kiermaszu w Elblągu
 • 2014-12-12 - przyjęcie przez Komisję Europejską PROW na lata 2014-2020
 • 2014-12-12 - dział w V spotkaniu nt. testowania modelu współpracy NGO z JST
 • 2014-12-11-12 - udział w szkoleniu ESWIP nt. rachunkowości w NGO
 • 2014-12-05 - udział w konferencji ESWIP pt. "777 barw wolontariatu"
 • 2014-12-03 - udział w spotkaniu nt. realizacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Olsztynie
 • 2014-11-28 - udział w spotkaniu nt. testowania modelu współpracy NGO z JST
 • 2014-11-28 - udział w szkoleniu ESWIP nt. efektywnego prowadzenia spotkań
 • 2014-11-24 - udział w szkoleniu ESWIP nt. pisania projektów
 • 2014-11-20 - monitoring warsztatów carvingu w Kazimierzowie w ramach PO FIO
 • 2014-11-09 - monitoring projektu PO FIO - otwarcie placu zabaw w Bogaczewie
 • 2014-11-07 - otwarcie świetlicy w Ogrodzieńcu i obchody XX lecia zespołu "Morawa"
 • 2014-11-05 - szkolenie nt. tworzenia questów w Bałoszycach
 • 2014-11-04 - monitoring projektu PO FIO -Zachować dla przyszłych pokoleń w Markusach
 • 2014-11-04 - monitoring projektu PO FIO - "Whizz-Kids" w Gronowie Elbląskim
 • 2014-10-28-31 - szkolenie nt. tworzenia LSR na lata 2014-2020
 • 2014-10-27 - VI-IIII-8/2014 posiedzenie Zarządu
 • 2014-10-17 - monitoring projektu PO FIO -"Strach ma wielkie oczy" w Gronowie Elbląskim
 • 2014-10-15 - monitoring projektu PO FIO - FabLab w Elblągu
 • 2014-10-15 - monitoring realizacji projektu PO FIO - plac zabaw w Bogaczewie
 • 2014-10-13 - podpisanie Aneksu do projektu współpracy KAJAK
 • 2014-10-11-12 - udział w dożynkach szkół rolniczych i LGD w Pułtusku
 • 2014.09.21 - udział w dożynkach województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynku
 • 2014.09.20 - monitoring projektu PO FIO - podczas festynu Bezpieczna "Zawada"
 • 2014.09.20 - udział w dożynkach powiatu elbląskiego w Markusach
 • 2014.09.09-10 - konferencja podsumowująca projekt współpracy KAJAK
 • 2014.09.08 - wideokonferencja nt tworzenia LSR na lata 2014-2020
 • 2014.09.02 - V-III-7-2014 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2014.09.01 - szkolenie z Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 2014.08.20 - ocena merytoryczna wniosków w PO FIO Warmia Mazury Lokalnie
 • 2014.08.14-29 - nabory wniosków w konkursach TiRM nr 7/2014, TiRM nr 8/2014
 • 2014.08.11 - XXXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia
 • 2014.08.07 - spotkanie - ocena formalna wniosków Mikrodotacje FIO
 • 2014.07.24 - spotkanie informacyjne WARMIA MAZURY LOKALNIE - Mikrodotacje FIO
 • 2014.07.17-06 - nabory wniosków MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE
 • 2014.07.17 - posiedzenie Zarządu IV-6-2014
 • 2014.07.16 - podpisanie umowy w projekcie współpracy "W-M Duże Targi Małych Projektów"
 • 2014.07.07 - udział w konsultacjach "Koncepcji Zagospodarowania "Lasy Elbląsko-Żuławskie""
 • 2014.07.02-15 - nabory wniosków w działaniach RwDN, TiRM, OiRW
 • 2014.07.02 - przekazanie Planów Odnowy Bielicy, Dobrego, Godkowa, Skowron i Ząbrowca
 • 2014.06.30 - podpisanie aneksu na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2015
 • 2014.06.30 - udział w konsultacjach "Program Operacyjny Południowy Bałtyk"
 • 2014.06.12 - otwarcie świetlicy wiejskiej w Stegnach, finansowanej z PROW 2007-2013
 • 2014.06.12 - udział w spotkaniu "Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur, Olsztyn
 • 2014.06.09-10 - kontrola naboru wniosków w konkursach TiRM6/2013, MP6/2013, MP7/2013
 • 2014.06.07 - udział w Regionalnym Kongresie Kobiet Wiejskich w Węzinie
 • 2014.06.02 - udział w Forum Warmia Mazury Lokalnie nt. mikrograntów w PO FIO
 • 2014.05.31 - udział w III Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
 • 2014.05.15-16 - udział w Warmińsko-Mazurskich Dużych Targach Małych Projektów
 • 2014.05.12 - spotkanie powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej w Elblągu
 • 2014.05.07 - podpisanie umowy na realizację Projektu współpracy KAJAK
 • 2014.05.07 - spotkanie LGD Warmii i Mazur w Urzędzie Marszałkowskim
 • 2014.05.06 - posiedzenie odwoławcze Rady
 • 2014.04.30 - złożony wniosek o płatność
 • 2014.04.28 - III-III-5-2014 posiedzenie Zarządu
 • 2014.04.23 - warsztaty Planu odnowy Sołectwa Oleśno
 • 2014.04.15 - warsztaty Planów Odnowy Godkowa i Dobrego
 • 2014.04.15 - II-III-4-2014 posiedzenie Zarządu
 • 2014.04.14 - warsztaty Planów Odnowy Bielicy, Ząbrowca i Skowron
 • 2014.04.10-11 - spotkanie LGD Warmii i Mazur w Worlinach
 • 2014.04.02 - warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Oleśno
 • 2014.03.29 - odszedł od nas na zawsze Czesław Wirkiewicz, członek Stowarzyszenia
 • 2014.03.29 - warsztaty Planów Odnowy Miejscowości w Skowronach, Ząbrowcu i Bielicy
 • 2014.03.28 - warsztaty Planów Odnowy Miejscowości w Godkowie i Dobrym
 • 2014.03.25 - I-III-3-2014 posiedzenie Zarządu
 • 2014.03.24 - posiedzenie Rady w Elblągu i ocena 46 wniosków z małych projektów (MP)
 • 2014.03.18 - posiedzenie Rady w Elblągu i ocena 9 wniosków z Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw (TiRM) oraz 12 wniosków z Odnowy i Rozwoju Wsi (OiRW)
 • 2014.03.13-14 - spotkanie w Gdańsku-Sobieszewie LGD Polski północnej nt. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS)
 • 2014.03.05 - spotkanie w Miłomłynie z animatorami rozwoju lokalnego i przedstawicielami społeczności lokalnych nt. Planów Odnowy Miejscowości
 • 2014.02.28 - szkolenie w Elblągu z Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw (TiRM) oraz LSR i Małych Projektów (MP)
 • 2014.02.24 - konsultacje RPO Warmia i Mazury w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS);
 • 2014.02.21 - XVI-1-2014 Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze
 • 2014.02.20-21 - kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
 • 2014.02.19 - konsultacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • 2014.02.14 - konsultacje RPO Warmia i Mazury dla NGO w Ostródzie
 • 2014.02.12 - XVI-1-2014 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2014.02.07 - XXXVII-II-2-2014 posiedzenie Zarządu
 • 2014.02.03 - ogłoszenie naboru w konkursach: TiRM, OiRW, MP
 • 2014.01.24 - konferencja zamykająca projekt "Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur"
 • 2014.01.22 - nabór na wolne stanowisko pracy - animator rozwoju lokalnego
 • 2014.01.22 - posiedzenie Rady LGD KE
 • 2014.01.22 - posiedzenie Zarządu LGD KE