Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2015 rok:

  • 2015-12-31 - złożony wniosek o wybór LSR 2016-2023
  • 2015-12-21 - XVIII-2-2015 Walne Zebranie Członków
  • 2015-12-21 - XVIII-III-11-2015 posiedzenie Zarządu
  • 2015-11-23 - XVII-III-10-2015 posiedzenie Zarządu
  • 2015-11-23 - V warsztaty strategiczne LSR OW KE 2016-2023 w Elblągu
  • 2015-10-28-29 - szkolenie nt. planowania LSR 2016-2023 w Barczewie
  • 2015-10-22- szkolenie nt. planowania LSR w Kamionce k. Nidzicy
  • 2015-10-16 - odbiór wyróżnienia Spółki Mazury PTTK w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej za  przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich TOUR SALON'2015
  • 2015-10-12 - podsumowanie PROW 2006-2013 w Sile k. Gietrzwałdu
  • 2015-10-10 - warsztaty animacyjne w Sałkowicach
  • 2015-10-10 - II warsztaty animacyjne w Borzynowie
  • 2015-10-08 - udział w konferencji "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" w Olsztynie
  • 2015-10-07 - IV warsztaty strategiczne w Elblągu
  • 2015-10-01 - I warsztaty animacyjne w Borzynowie
  • 2015-10-01 - XVI-III-9-2-15 posiedzenie Zarządu KE LGD
  • 2015-09-30 - udział w szkoleniu nt. funduszy UE na lata 2014-2020 w Elblągu
  • 2015-09-25, 28-30- udział w szkoleniu ESWIP nt. tworzenia projektów PO FIO
  • 2015-09-25 - udział w obchodach Światowego Dnia Turystyki w Elblągu
  • 2015-09-23 - podpisanie umowy na "Wsparcie przygotowawcze" w programie LEADER
  • 2015-09-18 - III warsztaty strategiczne w Zalewie
  • 2015-09-15 - konsultacje LSR w Markusach
  • 2015-09-14 - konsultacje LSR w Woli Kamieńskiej
  • 2015-09-11 - konsultacje LSR w Godkowie
  • 2015-09-10 - konsultacje LSR w Zalewie
  • 2015-09-09 - konsultacje LSR w Kisielicach
  • 2015-09-08 - konsultacje LSR w Pasłęku
  • 2015-09-07 - konsultacje LSR w Gronowie Elbląskim
  • 2015-09-05 - udział w dożynkach gminnych w Elblągu
  • 2015-09-04 - konsultacje LSR w Małdytach
  • 2015-09-03 - konsultacje LSR w Iławie
  • 2015-09-02 - konsultacje LSR w Elblągu, Nowakowie i Komorowie Żuławskim
  • 2015-08-27 - posiedzenie Zarządu LGD
  • 2015-08-26 - konsultacje LSR w Suszu
  • 2015-08-25 - konsultacje LSR w Miłomłynie
  • 2015-08-24 - konsultacje LSR w Rychlikach
  • 2015-08-11 - II warsztaty strategiczne LSR w Iławie
  • 2015-08-10-11 - szkolenie z questingu w ramach Green Velo
  • 2015-07-28 - I warsztaty strategiczne LSR w Miłomłynie
  • 2015-08-27 - XV-III-8-2015  posiedzenie Zarządu KE LGD
  • 2015-07-16 - złożenie wniosku o wsparcie przygotowawcze
  • 2015-07-14 - XIV-III-7-2015 posiedzenie Zarządu KE LGD
  • 2015-07-10 - spotkanie nt. wsparcia przygotowawczego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
  • 2015-07-04 - wystawa KE LGD podczas XI Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie
  • 2015-06-29 - XVII-1-2015 posiedzenie Walnego Zebrania Członków KE LGD
  • 2015-06-29 - konferencja podsumowująca projekt - 10 lat LGD KE
  • 2015-06-29 - XIII-III-6-2015 posiedzenie Zarządu KE LGD
  • 2015-06-28 - wystawa KE LGD podczas Dni Elbląga w Elblągu
  • 2015-06-26 - IV Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
  • 2015-06-23 - spotkanie LGD Warmii i Mazur nt. wsparcia przygotowawczego w Olsztynie
  • 2015-06-20 - Familiada na 5+ w Krasinie
  • 2015-06-19 - spotkanie nt. Kanału Elbląskiego w Szkole Podstawowej w Rychlikach
  • 2015-06-16-18 - ogólnopolskie Forum LGD we Wdzydzach Kiszewskich
  • 2015-06-15 - spotkanie w Elblągu nt. Miejsc Przyjaznych Rowerzystom przy Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
  • 2015-06-01 - konferencja nt. PROW 2014-2020 w Miłomłynie
  • 2015-05-29 - uroczyste otwarcie Kanału Elbląskiego po rewitalizacji
  • 2015-05-22 - konferencja i targi z zakresu ekonomii społecznej w Olsztynie
  • 2015-05-21 XVII-III-1-2015 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • 2015-05-19 - podpisanie umów na mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie
  • 2015-05-18 - spotkanie nt. liniowego produktu turystycznego Szlaku Kopernikowskiego w Olsztynie
  • 2015-05-14-15 - konferencja nt. rewitalizacji Jeziora Suskiego w Bałoszycach
  • 2015-05-13 - spotkanie nt. działania PROW WSPÓŁPRACA w  WMODR w Olsztynie
  • 2015-05-11 - XII-III-5-2015 posiedzenie Zarządu - przyjęcie sprawozdań za 2014 rok
  • 2015-05-08 - Dni Funduszy Europejskich w LGD Kanał Elbląski
  • 2015-05-06-07 - udział w szkoleniu ESWIP pn. "Social media i budowanie wizerunku organizacji pozarządowej" w Starych Jabłonkach
  • 2015-04-30 - zakończenie monitoringu szlaków rowerowych LGD Kanał Elbląski
  • 2015-04-24 - ocena merytoryczna wniosków PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Dobrym Mieście
  • 2015-04-23 - spotkanie nt. PROW 2014-2020 w Olsztynie
  • 2015-04-15 - udział w konferencji nt. produktu turystycznego Szlaku Kopernikowskiego we Fromborku
  • 2015-04-13 - konsultacje: Promocja Trasy Rowerowe Polski Wschodniej w Olsztynie
  • 2015-04-10 - ocena formalna wniosków PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Dobrym Mieście
  • 2015-04-07 - zakończony nabór wniosków PO FIO Warmia Mazury Lokalnie
  • 2015-03-30 - XI-III-4 posiedzenie Zarządu - porządkowanie spraw członkostwa
  • 2015-03-25-26 - udział w szkoleniach ESWIP "Poznaj biznes i zostań przedsiębiorcą" w Elblągu oraz "Kompetencje lidera organizacji pozarządowej" w Starych Jabłonkach
  • 2015-03-25 - udział w szkoleniu w WMODR nt. gospodarstw edukacyjnych
  • 2015-03-18 - prezentacja LGD i LSR w ZS CKR w Dobrocinie, ankietyzacja uczniów
  • 2015-03-11 - testowanie questów w Dobrym i Szymbarku
  • 2015-03-10 - testowanie questów w Nowakowie, Oleśnie i Aniołowie
  • 2015-03-06 - prezentacja LGD i LSR w Zespole Szkół im.Ireny Kosmowskiej w Suszu
  • 2015-03-05 - ogłoszenie naboru mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie
  • 2015-03-04 - testowanie questów w Suszu, Jerzwałdzie i Zalewie
  • 2015-03-03 - testowanie questów w Pasłęku, Małdytach, Miłomłynie, Jelonkach
  • 2015-03-02 - przeprowadzenie warsztatów strategicznych w Elblągu
  • 2015-03-02 - X-III-3-2015 posiedzenie Zarządu - porządkowanie spraw członkostwa
  • 2015-02-27 - prezentacja LGD i LSR w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ankietyzacja uczniów
  • 2015-02-24 - prezentacja LGD i LSR w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, ankietyzacja uczniów
  • 2015-02-19 - prezentacja LGD i LSR w Zespole Szkół w Pasłęku, ankietyzacja uczniów
  • 2015-02-10 - Debata strategiczna w Miłomłynie
  • 2015-02-10 - IX-III-2-2015 posiedzenie Zarządu - rozstrzygnięcie naboru na stanowisko animator rozwoju lokalnego
  • 2015-02-03 - konferencja w Elblągu - promocja produktów projektu współpracy KAJAK
  • 2015-01-27 - VIII-III-1-2015 posiedzenie Zarządu - porządkowanie spraw członkostwa, ogłoszenie naboru na stanowisko pracy animator rozwoju lokalnego