Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2016 rok:

 • 2016-12-29 - XXIV posiedzenie Zarządu w Elblągu
 • 2016-12-27 - przekazanie wniosków w naborze nr 1/2016 i 2/2016 do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
 • 2016-12-20 - II-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kanał Elbląski LGD w Elblągu
 • 2016-12-19 - spotkanie LGD Warmii i Mazur w Olsztynie nt. realizacji projektów grantowych
 • 2016-12-19 - Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie
 • 2016-12-16 - IV warsztaty strategiczne Gminy Gronowo Elbląskie
 • 2016-12-14 - udział w spotkaniu realizatorów projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" w Olsztynie - podsumowanie lat 2008-2016
 • 2016-12-01-02 - posiedzenie Rady Stowarzyszenia w Elblągu
 • 2016-11-30 - udział w posiedzeniu Walnego Zebrania Związku Gmin w Ostródzie
 • 2016-11-22 - XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu
 • 2016-11-14-17 - udział w wizycie studyjnej w Hiszpanii nt. produktu lokalnego
 • 2016-11-09 - III warsztaty strategiczne Gminy Gronowo Elbląskie
 • 2016-11-03 - warsztaty dot. zarządzania Szlakiem Kopernikowskim
 • 2016-11-02 - II warsztaty strategiczne Gminy Gronowo Elbląskie
 • 2016-10-26 - I warsztaty strategiczne Gminy Gronowo Elbląskie
 • 2016-10-24-2016-11-14 - nabory wniosków w 8 zakresach LSR OW KE 2016-2023
 • 2016-10-22 Plan Odnowy Wsi Borzynowo
 • 2016-10-14 - uzgodnienia dotyczące koordynacji szlaku turystyczno-kulturowego Kanału Elbląskiego
 • 2016-10-10 - ogłoszenie naborów wniosków w projektach indywidualnych i projektach grantowych
 • 2016-10-08-09 udział w szkoleniu dla LGD z biznesplanu w Zalesiu k. Barczewa
 • 2016-10-04 - organizacja warsztatów pisania projektów w ramach Planu Komunikacji LSR OW KE 2016-2023 w Zalewie
 • 2016-09-30 - Udział w zakończeniu realizacji mikroprojektu pn. "Borzynowo na nowo" w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Borzynowie
 • 2016-09-30 - udział w obchodach Światowego Dnia Turystyki w Olsztynie
 • 2016-09-29 - udział w projekcji filmu "... bo Krasin to moja Ojczyzna" w POK w Pasłęku
 • 2016-09-29 - udział w zakończeniu realizacji mikroprojektu PO FIO WML pt.: "Uczę więc jestem - łączymy pokolenia" w Zespole Szkół Nr 3 w Pasłęku
 • 2016-09-29 - udział w Konferencji otwierającej realizację LSR w Dobrym Mieście
 • 2016-09-28 - udział w spotkaniu nt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w Ostródzie
 • 2016-09-27 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Iławie
 • 2016-09-23 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Małdytach
 • 2016-09-22 - udział w spotkaniu informacyjnym LGD w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
 • 2016-09-20-21 - udział w konferencji nt. produktów turystycznych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Elbląg
 • 2016-09-15 - udział w warsztatach nt. Szlaku Kopernikowskiego we Fromborku
 • 2016-09-16 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Kisielicach
 • 2016-09-15 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Pasłęku
 • 2016-09-14 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Suszu
 • 2016-09-13 - udział w spotkaniu nt. przygotowania projektu PO
 • FIO Warmia Mazury Lokalnie 2017-2019
 • 2016-09-13 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Miłomłynie
 • 2016-09-12 - XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2016-09-12 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Gronowie Elbląskim
 • 2016-09-08 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Rychlikach
 • 2016-09-06-07 - organizacja konferencji "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" w Elblągu
 • 2016-09-05 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Zalewie
 • 2016-09 -02 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Godkowie
 • 2016-08-29 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Elblągu
 • 2016-08-26 - spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR OW KE 2016-2023 w Krzewsku
 • 2016-08-10-12 - badanie potencjału turystycznego kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego
 • 2016-08-10 - podpisanie ANEKSU nr 1 do umowy na realizację LSR 2016-2023
 • 2016-07-22 - powołanie stowarzyszenia Związek Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur w Łajsach
 • 2016-07-16 - udział w XIII Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie
 • 2016-07-14 - podpisanie umowy działanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja LEADER
 • 2016-07-07-08 - udział w warsztatach tworzenia "Programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie elbląskim" w Iławie
 • 2016-07-02 - "Z historią w przyszłość" - jubileusz 700-lecia Zastawna z dofinansowaniem PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016
 • 2016-07-02 - "Złap formę na wiosnę" podsumowanie projektu z dofinansowaniem PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016
 • 2016-07-02 - udział w konferencji, koncercie pieśni Marka Grechuty i biesiadzie z okazji 10 lecia LGD "Brama Mazurskiej Krainy" w Kamionce k. Nidzicy
 • 2016-06-29 - spotkanie nt. porozumienia w sprawie koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2016-06-22 - udział w spotkaniu nt. paszportu Szlaku Kopernikowskiego w Olsztynie
 • 2016-06-21 - Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem na Placu Katedralnym w Elblągu
 • 2016-06-16 - XIX-1-2016 posiedzenie Walnego Zebrania Członków KE LGD w Elblągu
 • 2016-06-16 - XXI-III-3-2016 posiedzenie Zarządu
 • 2016-06-16 - XVIII-III-1-2016 posiedzenie Komisji Rewizyjnej KE LGD w Elblągu
 • 2016-06-13-14 - udział w Forum LGD Warmii i Mazur w Zalesiu k. Barczewa
 • 2016-06-05 - udział w imprezie "Rowerowy Zawrót Głowy" we Władysławowie
 • 2016-06-04 - udział w Pikniku Rodzinnym w Krzewsku na zakończenie realizacji mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie dot. modernizacji świetlicy wiejskiej
 • 2016-06-04 - udział w obchodach jubileuszu 40-lecia szkoły rolniczej w Pasłęku (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku
 • 2016-05-31-06-01 - udział w szkoleniu nt. narzędzi promocji w turystyce w Olsztynie
 • 2016-05-25 - udział spotkaniu z przedsiębiorcami Gminy Małdyty
 • 2016-05-24 - udział w ocenie wniosków Działaj Lokalnie w Dobrym Mieście
 • 2016-05-20 - udział w spotkaniu nt. ekonomii społecznej w Elblągu
 • 2016-05-20 - podpisanie umowy na realizację LSR 2016-2023
 • 2016-05-19-21 - udział w warsztatach organizacji wiejskich w Marózie
 • 2016-05-18 - spotkanie ze Starostą Iławskim nt. przyszłości Kanał Elbląski LGD
 • 2016-05-16-18 - udział w szkoleniu "Akademia Liderów" w Sopocie
 • 2016-05-12 - XIX-III-2-2016 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2016-05-12 - udział w spotkaniu zespołu ds. ekonomii społecznej powiatu elbląskiego w Kamionku Wielkim
 • 2016-05-11 - spotkanie ze Starostą Elbląskim nt. przyszłości Kanał Elbląski LGD
 • 2016-05-05 - przedstawienie 10 lat działalności KE LGD i planów na przyszłość  w Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - członka KE LGD
 • 2016-04-29 - podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO WML "Z historią w przyszłość" z Towarzystwem Przyjaciół Zastawna z Zastawna
 • 2016-04-29 - podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO WML "Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Sąpy z Sąp
 • 2016-04-29 - podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO WML "Świetlica w Krzewsku kluczem do sukcesu podejmowanych działań przez Stowarzyszenie i mieszkańców ze Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych "Odnowa" w Krzewsku
 • 2016-04-29 - podpisana umowa na realizację mikroprojektów PO FIO WML: "Borzynowo na nowo" z OSP w Borzynowie
 • 2016-04 -28 - podpisane umowy na realizację mikroprojektów PO FIO WML: "Sienkiewiczowskie inspiracje" i "Od opowiadania do działania" ze Stowarzyszeniem IWA - Integracja - Współpraca - Aktywność" z Władysławowa
 • 2016-04-28 - podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO WML "Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców" ze Stowarzyszeniem "Dwie Wsie" w Dłużynie
 • 2016-04-27 - podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO WML "Łączymy pokolenia - uczę więc jestem" z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Pasłęka
 • 2016-04-27 - spotkanie Powiatowego Zespołu Ekonomii Społecznej w Kamionku Wielkim
 • 2016-04-27 - XIX-III-1-2016 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2016-04-26 - spotkanie networkingowe w Elbląskiej Izbie Gospodarczej w Elblągu
 • 2016-04-25 - udział w warsztatach z tworzenia ofert produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego w Iławie
 • 2016-04-21 - udział w spotkaniu ewaluacyjnym projektu "Wioski Tematyczne" w Dobrym Mieście
 • 2016-04-20-21 - udział w szkoleniu nt. tworzenia wsi tematycznych w Kamionku k. Nidzicy
 • 2016-04-13 - udział w spotkaniu nt. promocji Szlaku Kopernikowskiego w Olsztynie
 • 2016-04-07-10 - udział w VIII Międzynarodowych Tarach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach
 • 2016-04-07 - udział w konsultacjach "Strategii turystyki woj. warmińsko- mazurskiego"
 • 2016-04-07 - udział w konferencji nt. przekopu Mierzei Wiślanej w Elblągu
 • 2016-04-01 - udział w warsztatach z tworzenia ofert produktów turystycznych w Ostródzie
 • 2016-03-30 - organizacja spotkania nt. "Tematyczności wsi od podstaw" w Elblągu
 • 2016-03-15 - udział w seminarium "Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych" w Olsztynie
 • 2016-03-15 - udział w spotkaniu informacyjnym - Tanie pieniądze dla firm w Pasłęku
 • 2016-03-14 - udział w warsztatach z tworzenia oferty produktu turystycznego w Pasłęku
 • 2016-03-12 - III spotkanie animacyjne Planu Odnowy Miejscowości Janowo, gmina Elbląg
 • 2016-03-10 - spotkanie komisji oceniającej - zakończenie oceny merytorycznej wniosków FIO w Dobrym Mieście
 • 2016-03-09 - szkolenie nt. marketingu wsi tematycznych, przygotowania stoisk targowych w Dobrym Mieście
 • 2016-03-01 - III spotkanie animacyjne Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk, gmina Markusy
 • 2016-02-29 - udział w posiedzeniu komisji oceniającej wnioski na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016 w Dobrym Mieście
 • 2016-02-27 - II spotkanie animacyjna Planu Odnowy Miejscowości Janowo, gm. Elbląg
 • 2016-02-26 - udział w Gminnej Gali Sportu i Kultury w Wikielcu, gm. Iława
 • 2016-02-25 i 26 - udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla LGD w ramach PROW 2014-2020 w Osadzie Danków w Wielimowie, gm. Miłomłyn
 • 2016-02-23 - II spotkanie animacyjne Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk, gm. Markusy
 • 2016-02-20 - KANAŁ ELBLĄSKI LGD MA 10 LAT - rejestracja w KRS
 • 2016-02-16 i 17 - udział w spotkaniu nt. Planu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pasłęk
 • 2016-02-16 - I spotkanie animacyjne nt. Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk, gm. Markusy
 • 2016-02-15 - zakończenie naboru wniosków na mikrodotacje FIO WML 2016
 • 2016-02-13 - I spotkanie animacyjne Planu Odnowy Miejscowości Janowo, gm. Elbląg
 • 2016-02-12 - udział w spotkaniu nt. rozbudowy ofert turystycznych wokół Szlaku Kopernika w Olsztynie
 • 2016-02-10 - złożony wniosek na dofinansowanie szkoleń przez PUP w Elblągu
 • 2016-02-01 - poprawki po ocenie formalnej wniosków na wybór LSR OW KE
 • 2016-01-21-02-22 - konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko do LSR OW KE na lata 2016-2023
 • 2016-01-27 i 28 - udział w warsztatach strategii Miasta i Gminy Pasłęk w Pasłęku
 • 2016-01-21 - udział w warsztatach strategii Miasta i Gminy Pasłęk w Pasłęku
 • 2016-01-18 - KANAŁ ELBLĄSKI LGD MA 10 LAT - zebranie założycielskie
 • 2016-01-13 i 14 - udział w warsztatach strategicznych Gminy Pasłęk