Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2017 rok:

 • 2017-12-29 - złożony wniosek aplikacyjny na projekt współpracy: Markowy Produkt Turystyczny. Wartość dotacji 137.342 zł, w tym Kanał Elbląski LGD 50.000
 • 2017-12-29 złożony wniosek o płatność w projekcie grantowym. Wartość zadania 248.559,65 zł, dotacja 209.870,22
 • 2017-12-19 - kontrola zadań grantowych w GOK Laseczno, Majdanach Wielkich, Woli Kamieńskiej
 • 2017-12-15 - kontrola zadań grantowych w Drużnie, Raczkach Elbląskich. Wikrowie i Władysławowie
 • 2017-12-14 - złożone sprawozdanie finansowe z realizacji umowy o rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego do Powiatu Elbląskiego
 • 2017-12-13 - Kontrola działalności Kanał Elbląski LGD przez Urząd Marszałkowski
 • 2017-12-14 - złożone sprawozdanie merytoryczne z realizacji umowy o rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego do Powiatu Iławskiego
 • 2017-12-12 - udział w szkoleniu nt mediów społecznościowych w Światowidzie
 • 2017-12-07 - złożony wniosek aplikacyjny na  Projekt Współpracy SMAK - budżet 238.253,72 zł, w tym Kanał Elbląski LGD - 50.000
 • 2017-12-06 - organizacja spotkania podsumowującego rok koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego w Elblągu
 • 2017-12-05 - spotkanie branży turystycznej Gminy Pasłęk w Pasłęku
 • 2017-12-05 - kontrola na miejscu zadania grantowego w Pasłęckim Ośrodku Kultury w Pasłęku
 • 2017-12-01 - XXXI-III-7-2017 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2017-11-30-12-01 - organizacja szkolenia "Marketing wsi tematycznych" w Karnitach gmina Miłomłyn
 • 2017-11-24 - udział w I posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego
 • 2017-11-23-24 - udział w szkoleniu lokalnych grup działania Warmii i Mazur
 • 2017-11-18 - udział w konferencji w CSE Światowid w Elblągu "Oblicza Warmii i Mazur" - o przyszłości turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego i tworzeniu szlaku kulturowego
 • 2017-11-15 - udział w konferencji w Olsztynie pn. "Narzędzia budowania i kreowania wizerunku firmy w branży spożywczej"
 • 2017-11-13 - podpisanie umów w GOK Laseczno, Gmina Iława, z beneficjentami w ramach PROW 2014-2020 poprzez LEADERa
 • 2017-11-08-09 - szkolenie czynnych przewodników Krainy Kanału Elbląskiego w Miłomłynie w ramach koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-10-19 - udział w konferencji w Olsztynie "Konferencja na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność prosto z warmińsko-mazurskiej wsi".
 • 2017-10-18 - wizyta studyjna Katalończyków w Kanał Elbląski LGD
 • 2017-10-16 - posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego marki Krainy Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2017-10-12 - udział w konferencji w Olsztynie "turystyka nas inspiruje Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnej"
 • 2017-10-06 - V-III/2017 posiedzenie Rady KE LGD - procedura odwoławcza
 • 2017-10-05 - XXX-III-6/2017 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2017-10-03-04 - udział w Forum LGD Warmii i Mazur organizowane przez LGD Południowa Warmia
 • 2017-09-29 - organizacja III debaty nt. Koncepcji tworzenia i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania" w Elblągu w ramach porozumienia o współpracy na rzecz promocji Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-09-28 - zawarta umowa z Powiatem Iławskim na promocję Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-09-27-28 - organizacja szkolenia marketingowego "EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego" w Osadzie Danków w Wielimowie w ramach OW LGD
 • 2017-09-24 - udział w Światowych Dniach Turystyki Lidzbark Warmiński 2017
 • 2017-09-21-23 - zorganizowane szkolenie biznesowe "Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego" w Karnitach, gm. Miłomłyn w ramach OW LGD
 • 2017-08-17-19 - zorganizowana wizyta studyjna "Wsi tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego w Górniczej Wiosce w Pile k. Brdy w ramach OW LGD
 • 2017-08-10 - XXIX-III-5-2017 posiedzenie Zarządu
 • 2017-07-31 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. "Stanica rowerowa we Władysławowie" ze Stowarzyszeniem IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-28 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. "Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo" ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "NASZA SZKOŁA" w Gronowie Elbląskim w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-28 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. "Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn" ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Majdan Wielkich i Okolic w Majdanach Wielkich w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-27 - konsultacje społeczne zmian koncepcji tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego i utworzenia trasy rowerowej Kanału Elbląskiego z Elbląga do Ostródy
 • 2017-07-26 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. "Historyczno-Edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017" z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury w Pasłęku w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-26 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. "Odpoczynek na szlaku - urządzenia miejsca postoju rowerzystów w Drużnie", Gmina Elbląg ze Stowarzyszeniem "Dwie Wsie" w Dłużynie w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-25 - podpisanie drugiej umowy na realizację zadania grantowego z OSP w Tropach Elbląskich - miejsce przyjazne rowerzystom w Raczkach Elbląskich w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-07-20 - udział w uroczystym podpisywaniu umów na realizację operacji w PROW 2014-2020, w tym 7 z Kanał Elbląski LGD we wsi tematycznej garncarska Wioska w Kamionce koło Nidzicy
 • 2017-07-20 - przekazanie wniosków w działaniu 19.2 PROW wybranych mieszczących się w limicie i nie mieszczących się w limicie do Urzędu Marszałkowskiego WW-M w Olsztynie
 • 2017-07-17 - warsztaty Home Stagingu i fotografii w ramach EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-07-11-12 - posiedzenie Rady Stowarzyszenia i ocena wniosków działanie 19.2 PROW 2014-2020, nabory 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017
 • 2017-07-01-02 - realizacja pierwszego zadania grantowego Szantowo-Blusowo-Rockowo w Siemianach w ramach projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-06-30 - podpisanie umowy na realizację zadania grantowego pn. Szantowo-Bluesowo-Rockowo i rowerowo w Siemianach", Gmina Iława z Gminnym Ośrodkiem Kultury Kultury w Lasecznie, Gmina Iława w ramach Projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy"
 • 2017-06-30 - podpisanie umowy na realizację projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2017-06-29-30 - warsztaty tworzenia EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ i GN "Sympatycy rekreacji" na realizację mikroprojektu SZLIFUJ FORMĘ w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem "ZICHERKA" i GN "LIDERZY" na realizację mikroprojektu SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W BIELNIKU DRUGIM w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych ODNOWA w Krzewsku i GN DRUŻYNA WOJÓW KARREGA na realizację mikroprojektu WARSZTATY CERAMICZNE w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Godkowo "POMOCNA DŁOŃ" i GN "SOKÓŁ" na realizację mikroprojektu "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRĄDKI " w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Wierzba i GN JANOWO NA NOWO na realizację mikroprojektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej "KUŹNIA PRUSKA" i GN AKTYWNY PASŁĘK na realizację mikroprojektu "HISTORYCZNA GRA MIEJSKA w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa z grupą nieformalną TOLKMICKA INICJATYWA KULTURALNA na realizację mikroprojektu ZIEMIA TOLKMICKA NA PIELGRZYMIM SZLAKU w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem "na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" i GN "Grupa Ognia" na realizację mikroprojektu GRUPA OGNIA. WIELCY Z MAŁEJ WSI w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-30 - zawarta umowa z Powiatem Ostródzkim na promocję Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-06-29 - zawarta umowa z Powiatem Elbląskim na promocję Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-06-29 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ im. T. REYTANA i GN TERP na realizację mikroprojektu "Kwiatowe spotkania" w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-28 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem JANÓW-DRUŻNO-TRUSO i GN AKTYWNY BIELNIK na realizację mikroprojektu AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-28 - podpisana umowa ze Stowarzyszeniem "WYJŚCIE" jako młoda NGO na realizację mikroprojektu "PIERWSZE WYJŚCIE" w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-27 - podpisana kolejna  umowa z Morąskim Stowarzyszeniem Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie" jako młodej NGO na realizację mikroprojektu "Warsztaty darterskie" w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-27 - podpisana pierwsza umowa ze Stowarzyszeniem "Dwie Wsie" i GN Nasz Myślęcin na realizację mikroprojektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-06-26 - XXVIII-4-2017 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2017-06-25 - udział w Święcie Indyka w Nowej Wsi, Gmina Iława
 • 2017-06-21 - organizacja II debaty i warsztatów w Elblągu w ramach Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania
 • 2017-06-19 - udział w Walnym Zebraniu Członków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie
 • 2017-06-14 - podpisanie trzeciego aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM1410008/15 z 20 maja 2016 roku
 • 2017-06-07-08 -  organizacja szkolenia z tworzenia "Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego" w Wielimowie
 • 2017-06-05 - zakończone nabory wniosków w konkursach 3/2017-9/2017. Wpłynęło 71 wniosków.
 • 2017-05-30-31 - udział w spotkaniu opiekunów pomników historii w Łodzi, w tym Kanał Elbląski przedstawiał Cezary Wawrzyński
 • 2017-05-25-26 - udział w konferencji i warsztatach "Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur" w Olsztynie
 • 2017-05-19 - ogłoszenie wyników oceny merytorycznej wniosków PO FIO WML 2
 • 2017-05-22 - rozpoczęcie naborów wniosków w 6 zakresach w ramach 19.2 PROW 2014-2020
 • 2017-05-18-21 - Dni Funduszy Europejskich w Biurze Kanał Elbląski LGD w Elblągu
 • 2017-05-17 - ocena merytoryczna wniosków PO FIO WML 2 w Dobrym Mieście
 • 2017-05-17 - udział w konferencji prasowej "Dni Funduszy Europejskich" w Olsztynie
 • 2017-05-11 - organizacja I debaty i warsztatów w Elblągu w ramach Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania
 • 2017-05-08 - ogłoszone nabory wniosków w działaniu 19.2 PROW 2014-2020
 • 2017-05-05 - zakończona ocena formalna wniosków w PO FIO WML 2
 • 2017-05-04 - podpisanie pierwszych umów w działaniu 19.2 PROW 2014-2020, w tym operacji własnych KE LGD
 • 2017-04-20 - zakończenie naboru wniosków w PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-04-04 - III warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-04-03 - udział w szkoleniu KSOW nt. doradztwa LGD w Gdańsku-Lipcach
 • 2017-04-03 - udział w konferencji "Tajemnice historii starożytnych ludów Pomorza, Warmii i Mazur" w Iławie
 • 2017-03-31 - udział w warsztatach z ekonomią społeczną ESWIP w Elblągu 
 • 2017-03-31 - udział w konferencji "Nowe trendy w turystyce" GOT w Gdańsku
 • 2017-03-30 - zawarta umowa z Miastem Elblągiem na promocję Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-03-30 - spotkanie informacyjne PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 w Małdytach
 • 2017-03-30 - warsztaty nt. LSR OW KE 2016-2023 w Małdytach
 • 2017-03-23 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Małdytach
 • 2017-03-23 - II posiedzenie zespołu koordynacyjnego ds. Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-03-22 - Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Nasz Myślęcin, gmina Elbląg
 • 2017-03-22 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Miłomłynie
 • 2017-03-21 - II warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-03-16 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Gronowie Elbląskim i Markusach
 • 2017-03-15 - spotkanie nt. projektu przygotowawczego projektu współpracy Geocasching i produkt lokalny
 • 2017-03-15 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Pasłęku
 • 2017-03-14 - spotkanie nt. realizacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2017 w Dobrym Mieście
 • 2017-03-14 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Rychlikach i Zalewie
 • 2017-03-13 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Iławie i Suszu
 • 2017-03-10 - I warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-03-10 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Godkowie
 • 2017-03-09 - XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania Członków KE LGD w Elblągu
 • 2017-03-09 - XXVI-IIII-2-2017 posiedzenie Zarządu
 • 2017-03-08 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Kisielicach
 • 2017-03-07 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Elblągu
 • 2017-02-24 - udział w Gminnej Gali Sportu i Kultury w Wikielcu, Gmina Iława
 • 2017-02-24 - XIX-III-1-2017 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2017-02-24 - udział w konferencji w Olsztynie nt.ekonomii społecznej w turystyce
 • 2017-02-22 - udział w konferencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. "Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur"
 • 2017-02-21 - udział w spotkaniu w Elblągu nt. produktów turystycznych i miejsc przyjaznych rowerzystom przy Szlaku Green Velo
 • 2017-02-21 - XXV-III-1-2017 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2017-02-20 - 11-te urodziny Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • 2017-02-17 - III-III-2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia w Elblągu
 • 2017-02-17 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Zalewie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-15 - udział w szkoleniu W-M ODR w Olsztynie nt. zagród edukacyjnych i opiekuńczych
 • 2017-02-08 - spotkanie koordynacyjne rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-02-07 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Małdytach nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-02 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Elblągu nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-01 - udział w spotkaniu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie nt. kalendarza imprez promujących naturalną i tradycyjną  żywność
 • 2017-01-31 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Iławie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-01-26 - udział w spotkaniu w UM WW-M w Olsztynie nt. koordynacji rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-01-26 - udział w spotkaniu UM WW-M w Olsztynie nt. konkursu na dotacje KSOW
 • 2017-01-24 - udział w szkoleniu nt. studium wykonalności do RPO Warmia Mazury
 • 2017-01-24 - udział w spotkaniu Prezydenta Elbląga nt. turystyki, rekreacji i sportu
 • 2017-01-20 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Ostródzie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-01-18 - 12-te urodziny Kanał Elbląski LGD
 • 2017-01-17-18 - udział w szkoleniu FAOW w Olsztynie nt. wdrażania LSR
 • 2017-01-17 - zawarcie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem
 • 2017-01-02 - spotkanie realizatorów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Dobrym Mieście
 • 2017-01-02 - przekazanie odwołań w naborze nr 1/2016 do Urzędu Marszałkowskiego