Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2006 rok:

•    2006.12.04 – V posiedzenie Zarządu LGD w Elblągu, IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej
•    2006.11.20 – IV posiedzenie Zarządu LGD w Elblągu, III posiedzenie Komisji Rewizyjnej, spotkanie koordynatorów sieciowych i gminnych projektu „Łączy nas Kanał Elbląski - realizacja ZSROW KE
•    2006.08.10 – III posiedzenie Zarządu LGD w Elblągu
•    2006.05.19 – II posiedzenie Zarządu i II posiedzenie Komisji Rewizyjnej, umowy o partnerskiej współpracy, plan dochodów i wydatków, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu typu LEADER+
•    2006.04.26 – konferencja podsumowująca projekt Schematu I Programu Pilotażowego LEADER+ „Łączy nas Kanał Elbląski – partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców”
•    2006.04.10 – II Walne Zebranie Członków LGD, wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, I posiedzenie Zarządu i I posiedzenie Komisji Rewizyjnej
•    2006.04.10 – IV posiedzenie Komitetu Założycielskiego LGD w Elblągu
•    2006.04.05 – III posiedzenie Komitetu Założycielskiego LGD w Elblągu
•    2006.03.27 – II posiedzenie Komitetu Założycielskiego LGD w Olsztynie
•    2006.03.16 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Zwierzno
•    2006.03.07 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Zajezierze
•    2006.03.14 – konsultacje gminne ZSROW KE w Iławie
•    2006.03.14 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Kamieniec
•    2006.03.13 – konsultacje powiatowe ZSROW KE w Elblągu
•    2006.03.13 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Bałoszyce
•    2006.03.10 – konsultacje gminne ZSROW KE w Kisielicach
•    2006.03.10 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Wikrowo
•    2006.03.09 – konsultacje gminne ZSROW KE w Zalewie
•    2006.03.09 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Jegłownik i Markusy
•    2006.03.07 – konsultacje powiatowe ZSROW KE w Iławie
•    2006.03.07 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Fiszewo
•    2006.03.03 – konsultacje gminne ZSROW KE w Miłomłynie i Suszu
•    2006.03.02 – konsultacje gminne ZSROW KE w Elblągu
•    2006.03.01 – konsultacje gminne ZSROW KE w Rychlikach
•    2006.03.01 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Jelonki
•    2006.02.27 – konsultacje gminne ZSROW KE w Małdytach
•    2006.02.24 – konsultacje powiatowe ZSROW KE w Miłomłynie
•    2006.02.22 – konsultacje gminne ZSROW KE w Gronowie Elbląskim
•    2006.02.20 – konsultacje gminne ZSROW KE w Markusach i Zwierznie
•    2006.02.03 – konsultacje gminne ZSROW KE w Miłomłynie
•    2006.02.02 – konsultacje Planu Odnowy Sołectwa Węzina i Weklice
•    2006.01.18-20 – II warsztaty strategiczne ZSROW KE w Pasłęku
•    2006.01.18 – I posiedzenie Komitetu Założycielskiego LGD w Pasłęku
•    2006.01.18 – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w Pasłęku
•    2006.01.04-05 – I warsztaty strategiczne w Iławie