Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

2009 rok:

 

•2009.12.30 – złożone sprawozdania z realizacji 2 projektów z dotacji Samorządu Województwa W-M
• 2009.12.28 – V posiedzenie Rady, odwołania i XXVI posiedzenie Zarządu
• 2009.12.16-19 – wizyta studyjna LAG Flaming – Havel z Niemiec
• 2009.12.14 – warsztaty aktywizujące lokalnych liderów w Iławie
• 2009.12.10 – wizyta studyjna 21 osób w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie
• 2009.12.8-9 – III i IV posiedzenie Rady, ocena 48 operacji
• 2009.12.01-02 – wizyta studyjna 6 osób z LAG Saalfeld - Rudolstadt z Niemiec
• 2009.11.30 – konferencja podsumowująca projekt „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”
• 2009.11.23-24 – II Forum LGD Warmii i Mazur, podpisanie porozumienia o współpracy LGD WiM
• 2009.11.23-24 – II Forum LGD WiM, warsztaty nt. produktu turystycznego wokół szlaków rowerowych
• 2009.11.16 – warsztaty w Karnitach w ramach projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”
• 2009.11.10 – warsztaty w Elblągu z zakresu tzw. „Małych projektów”
• 2009.11.09 – warsztaty w Miłomłynie z zakresu tzw. „Małych projektów”
• 2009.11.05 – warsztaty w Zalewie z zakresu tzw. „Małych projektów”
• 2009.11.05-12 – nabór wniosków w konkursie „Małych projektów” i „Odnowy wsi”
• 2009.10.26-27 – warsztaty w Karnitach w ramach projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”
• 2009.10.26 – XXIV posiedzenie Zarządu w Karnitach
• 2009.10.21 – spotkanie informacyjne nt. LGD i LSR w Pasłęku
• 2009.10.16 – spotkanie informacyjne nt. LGD i LSR w Miłomłynie
• 2009.10.21 – spotkanie informacyjne nt. LGD i LSR w Elblągu
• 2009.10.05 – podpisanie umowy na funkcjonowanie LGD w 2009 roku
• 2009.09.26 – Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego w Pasłęku
• 2009.09.10-11 – szkolenie, autoprezentacja, warsztaty beneficjentów Małych projektów i Odnowy wsi
• 2009.09.10 – XXIII posiedzenie Zarządu i VIII Walne Zebranie Członków, zmiana LSR - kryteria oceny
• 2009.09.04 – szkolenie Zarządu, Rady i pracowników nt. realizacja operacji LSR
• 2009.09.16 – wizyta studyjna gości z Klotze Niemcy
• 2009.08.30 – wizyta studyjna 58 osób w Rudzienicach podczas 760-lecia Rudzienic
• 2009.08.29 – znakowanie szlaków rowerowych czerwonego 24 km, niebieskiego 64 km i zielonego 86 km
• 2009.07.28 – XXII posiedzenie Zarządu, przygotowanie Walnego Zebrania Członków
• 2009.07.07 – wizyta studyjna 40 osób LGD Sandry Brdy z Chojnic
• 2009.06.29 – XXI posiedzenie Zarządu, konkurs na wolne stanowiska pracy, zatrudnienie pracowników
• 2009.06.13 – wizyta studyjna 18 osób w Pasłęku i Aniołowie, rajd Szlakiem Pocztyliona
• 2009.06.12 – podpisanie umowy na wybór LGD do realizacji LSR na wartość dotacji 13 mln 220 tys. zł
• 2009.05.26 – konsultacje szlaków rowerowych Kisielice - Iława i wokół jezior Goryńskie, Trupel i Karaś
• 2009.05.18 – konsultacje przebiegu szlaków rowerowych wokół jeziora Druzno
• 2009.05.12 – konferencja otwierająca projekt „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”
• 2009.04.17-19 – udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach
• 2009.03.16 – XX posiedzenie Zarządu
• 2009.02.24 – dotacja 16.000 zł na realizację projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”
• 2009.02.23 – XIX posiedzenie Zarządu, VII Walne Zebranie, absolutorium, wybory do Rady
• 2009.02.20 – XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przyznana dotacja Zarządu Województwa w wysokości 18.000 zł na dokumentację szlaków rowerowych
• 2009.01.26 – XVIII posiedzenie Zarządu, zatwierdzenie wniosków o wybór LGD i funkcjonowanie LGD