Kalendarium KE LGD 2017

| . Opublikowano w Aktualności

2017 rok:

 • 2017-05-22 - rozpoczęcie naborów wniosków w 6 zakresach w ramach 19.2 PROW 2014-2020
 • 2017-05-18-21 - Dni Funduszy Europejskich w Biurze Kanał Elbląski LGD w Elblągu
 • 2017-05-17 - ocena merytoryczna wniosków PO FIO WML 2 w Dobrym Mieście
 • 2017-05-17 - udział w konferencji prasowej "Dni Funduszy Europejskich" w Olsztynie
 • 2017-05-11 - organizacja I debaty i warsztatów w Elblągu w ramach Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania
 • 2017-05-08 - ogłoszone nabory wniosków w działaniu 19.2 PROW 2014-2020
 • 2017-05-05 - zakończona ocena formalna wniosków w PO FIO WML 2
 • 2017-05-04 - podpisanie pierwszych umów w działaniu 19.2 PROW 2014-2020, w tym operacji własnych KE LGD
 • 2017-04-20 - zakończenie naboru wniosków w PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2017-04-04 - III warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-04-03 - udział w szkoleniu KSOW nt. doradztwa LGD w Gdańsku-Lipcach
 • 2017-04-03 - udział w konferencji "Tajemnice historii starożytnych ludów Pomorza, Warmii i Mazur" w Iławie
 • 2017-03-31 - udział w warsztatach z ekonomią społeczną ESWIP w Elblągu 
 • 2017-03-31 - udział w konferencji "Nowe trendy w turystyce" GOT w Gdańsku
 • 2017-03-30 - spotkanie informacyjne PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 w Małdytach
 • 2017-03-30 - warsztaty nt. LSR OW KE 2016-2023 w Małdytach
 • 2017-03-23 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Małdytach
 • 2017-03-23 - II posiedzenie zespołu koordynacyjnego ds. Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-03-22 - Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Nasz Myślęcin, gmina Elbląg
 • 2017-03-22 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Miłomłynie
 • 2017-03-21 - II warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-03-16 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Gronowie Elbląskim i Markusach
 • 2017-03-15 - spotkanie nt. projektu przygotowawczego projektu współpracy Geocasching i produkt lokalny
 • 2017-03-15 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Pasłęku
 • 2017-03-14 - spotkanie nt. realizacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2017 w Dobrym Mieście
 • 2017-03-14 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Rychlikach i Zalewie
 • 2017-03-13 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Iławie i Suszu
 • 2017-03-10 - I warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Bielnik Drugi, Gmina Elbląg
 • 2017-03-10 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Godkowie
 • 2017-03-09 - XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania Członków KE LGD w Elblągu
 • 2017-03-09 - XXVI-IIII-2-2017 posiedzenie Zarządu
 • 2017-03-08 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Kisielicach
 • 2017-03-07 - spotkanie informacyjne nt. LSR OW KE 2016-2023 w Elblągu
 • 2017-02-24 - udział w Gminnej Gali Sportu i Kultury w Wikielcu, Gmina Iława
 • 2017-02-24 - XIX-III-1-2017 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2017-02-24 - udział w konferencji w Olsztynie nt.ekonomii społecznej w turystyce
 • 2017-02-22 - udział w konferencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. "Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur"
 • 2017-02-21 - udział w spotkaniu w Elblągu nt. produktów turystycznych i miejsc przyjaznych rowerzystom przy Szlaku Green Velo
 • 2017-02-21 - XXV-III-1-2017 posiedzenie Zarządu KE LGD
 • 2017-02-20 - 11-te urodziny Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • 2017-02-17 - III-III-2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia w Elblągu
 • 2017-02-17 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Zalewie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-15 - udział w szkoleniu W-M ODR w Olsztynie nt. zagród edukacyjnych i opiekuńczych
 • 2017-02-08 - spotkanie koordynacyjne rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-02-07 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Małdytach nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-02 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Elblągu nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-02-01 - udział w spotkaniu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie nt. kalendarza imprez promujących naturalną i tradycyjną  żywność
 • 2017-01-31 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Iławie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-01-26 - udział w spotkaniu w UM WW-M w Olsztynie nt. koordynacji rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2017-01-26 - udział w spotkaniu UM WW-M w Olsztynie nt. konkursu na dotacje KSOW
 • 2017-01-24 - udział w szkoleniu nt. studium wykonalności do RPO Warmia Mazury
 • 2017-01-24 - udział w spotkaniu Prezydenta Elbląga nt. turystyki, rekreacji i sportu
 • 2017-01-20 - prezentacja finansowania przedsiębiorczości w LSR OW KE 2016-2023 podczas szkolenia PZDR w Ostródzie nt. działań PROW 2014-2020
 • 2017-01-18 - 11-te urodziny Kanał Elbląski LGD
 • 2017-01-17-18 - udział w szkoleniu FAOW w Olsztynie nt. wdrażania LSR
 • 2017-01-02 - spotkanie realizatorów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie w Dobrym Mieście
 • 2017-01-02 - przekazanie odwołań w naborze nr 1/2016 do Urzędu Marszałkowskiego