Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

 2019 rok:

 • 2019-04-16 - posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego
 • 2019-04-13 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Elblągu
 • 2019-04-11 - udział w szkoleniu "Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur" w Olsztynie
 • 2019-03-30 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Ostródzie
 • 2019-03-22 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • 2019-03-19 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2019-03-16 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Iławie
 • 2019-03-15 -  organizacja spotkania informacyjnego PO FIO WML 3 w Elblągu 
 • 2019-03-11 i 18 - organizacja szkolenia z promocji mikroproduktów turystycznych w ramach projektu współpracy 3 LGD - Markowy Produkt Turystyczny w Iławie
 • 2019-03-09 - udział w obchodach 15 lecia Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Aniołowo w Aniołowie
 • 2019-02-25 - organizacja warsztatu refleksyjnego LSR OW KE w Miłomłynie
 • 2019-02-21 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2019-02-20 - podpisanie umowy na odnowienie oznakowania Szlaku Pocztyliona w ramach operacji własnej KE LGD w Olsztynie
 • 2019-02-06 - udział w spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. Krainy Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2019-02-05 - posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019 w Elblągu 
 • 2019-01-31 - złożone poprawki do Operacji Własnej Kanał Elbląski LGD dot. oznakowania Szlaku Pocztyliona (żółty) z Elbląga do Gorynia
 • 2019-01-21-22 - organizacja szkolenia z tworzenia eventu w Dworku Sople w ramach Projektu Współpracy Markowy Produkt Turystyczny
 • 2019-01-18 - złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Sportu i Turystyki na oznakowanie trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg-Ostróda
 • 2019-01-17 - złożone sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji umowy na szkolenie przewodników turystycznych i wizytę studyjną Rady Naukowo-Programowej ds. szlaku kulturowego  Kanału Elbląskiego
 • 2019-01-16 - prowadzenie II warsztatów Planu Odnowy Władysławowa, Gmina Elbląg
 • 2019-01-15 - złożenie wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na wydanie Katalogu DIAMENTY KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO 
 • 2019-01-15 - spotkanie 5 partnerów projektu współpracy ZPT SMAK II (SZLAK)
 • 2019-01-14-15 - udział w  szkoleniu "Skuteczny marketing w turystyce" w Elblągu
 • 2019-01-10 - udział w "Spotkaniu z Historią" w Ostródzie podczas promocji publikacji dr Cezarego Wawrzyńskiego pn. Żegluga i kanały żeglugowe w dawnej Rzeczypospolitej
 • 2019-01-07 - powitanie nowego pracownika w KE LGD ds. animacji rozwoju lokalnego i koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego