Kalendarium KE LGD 2018

| . Opublikowano w Aktualności

 

2018 rok:

 • 2018-07-14 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego w Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie
 • 2018-06-23 - udział z produktami lokalnymi LGD Krainy Kanału Elbląskiego, LGD Ziemi Łańcuckiej, LGD Trzy Doliny i LGD Barcja w Święcie Indyka w Nowej Wsi k. Iławy
 • 2018-04-23-24 - warsztaty SMAK pod Kłobukiem
 • 2018-04-14 - prezentacja KE LGD podczas warsztatów Smaki Warmii i Mazur w Elblągu
 • 2018-04-10 - posiedzenie Zarządu I-IV-3-2018
 • 2018-04-06 - szkolenie przewodników Krainy Kanału Elbląskiego w Ostródzie
 • 2018-04-05 - podpisanie umowy na projekt współpracy SMAK
 • 2018-04-04 - WZC LGD Warmii i Mazur w Łajsach
 • 2018-03-28 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego
 • 2018-03-15 - udział w szkoleniu: Dziś na Szlaku Kopernikowskim we Fromborku
 • 2018-03-09 - wystawa KE LGD podczas Samorządowwego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w Ostródzie
 • 2018-02-27 - udział w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
 • 2018-02-23 - spotkanie członków Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-02-21 - XXI-1-2018 posiedzenie Walnego Zebrania Członków
 • 2018-02-21 - XXXIII-III-2-2018 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
 • 2018-02-19 - XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • 2018-02-14 - udział w spotkaniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  przedsiębiorcami Powiatu Ostródzkiego
 • 2018-02-01 - udział w uroczystości pierwszej rocznicy prowadzenia informacji turystycznej Miasta Elbląga przez PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
 • 2018-01-25 - XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu Kanał Elbląski LGD
 • 2018-01-18 - 13-ta rocznica powstania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
 • 2018-01-17 - rocznica podpisania porozumienia o współpracy na rzecz koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-01-05 - złożone sprawozdanie z realizacji 13 zadań PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
 • 2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Oznakowanie tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • 2018-01-03 - złożony wniosek aplikacyjny "Wspieranie tworzenia, rozwoju i promocji turystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego"