Kalendarium KE LGD 2019

| . Opublikowano w Aktualności

Spis treści

 2019 rok:

 • 2019-06-18 - posiedzenie Rady Stowarzyszenia
 • 2019-05-31 - szkolenie znakarzy/opiekunów szlaków rowerowych w Elblągu
 • 2019-05-30 - certyfikacja 3 członków EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego: Agroturystyka Cicha Woda w Kupinie, Apartamenty Kamienica w Pasłęku, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie
 • 2019-05-28 - X-IV-4-2019 posiedzenie Zarządu KE LGD w Elblągu
 • 2019-05-21 - ocena merytoryczna PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 w Dobrym Mieście
 • 2019-05-17 - kontrola projektu współpracy SMAK
 • 2019-05-15 - udział w spotkaniu z Konsulem RP w obwodzie kaliningradzkim
 • 2019-05-14 - warsztaty tworzenia projektu współpracy 5 LGD o akronimie SZLAK
 • 2019-05-13 - warsztaty kalendarza produktów turystycznych w Elblągu
 • 2019-05-10-12 - udział z wystawą w 23.Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • 2019-04-26 - warsztaty LSR w Elblągu
 • 2019-04-25 - warsztaty nt. produktu turystycznego w Piławkach
 • 2019-04-23 - spotkanie informacyjne nt. LSR w Pasłęku
 • 2019-04-19 - spotkanie informacyjne nt. LSR w Rychlikach
 • 2019-04-18 - spotkania informacyjne nt. LSR w Iławie, Zalewie, Kisielicach, Suszu, Zalewie i Miłomłynie
 • 2019-04-17 - warsztaty tworzenia produktu turystycznego w Szałkowie
 • 2019-04-17 - spotkanie informacyjne nt. LSR w Markusach
 • 2019-04-16 - spotkanie informacyjne nt. LSR w Elblągu
 • 2019-04-16 - posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego
 • 2019-04-15 - warsztaty tworzenia produktu turystycznego w Elblągu
 • 2019-04-15 - spotkania informacyjne nt. LSR w Małdytach i Godkowie
 • 2019-04-13 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Elblągu
 • 2019-04-12 - ogłoszenie naboru wniosków na tworzenie i rozwój firm oraz zadania w projekcie grantowym
 • 2019-04-11 - udział w szkoleniu "Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur" w Olsztynie
 • 2019-03-30 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Ostródzie
 • 2019-03-22 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • 2019-03-19 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 2019-03-16 - organizacja szkolenia przewodników turystycznych w Iławie
 • 2019-03-15 -  organizacja spotkania informacyjnego PO FIO WML 3 w Elblągu 
 • 2019-03-11 i 18 - organizacja szkolenia z promocji mikroproduktów turystycznych w ramach projektu współpracy 3 LGD - Markowy Produkt Turystyczny w Iławie
 • 2019-03-09 - udział w obchodach 15 lecia Stowarzyszenia Na Recz Rozwoju Wsi Aniołowo w Aniołowie
 • 2019-02-25 - organizacja warsztatu refleksyjnego LSR OW KE w Miłomłynie
 • 2019-02-21 - udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2019-02-20 - podpisanie umowy na odnowienie oznakowania Szlaku Pocztyliona w ramach operacji własnej KE LGD w Olsztynie
 • 2019-02-06 - udział w spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. Krainy Kanału Elbląskiego w Olsztynie
 • 2019-02-05 - posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019 w Elblągu 
 • 2019-01-31 - złożone poprawki do Operacji Własnej Kanał Elbląski LGD dot. oznakowania Szlaku Pocztyliona (żółty) z Elbląga do Gorynia
 • 2019-01-21-22 - organizacja szkolenia z tworzenia eventu w Dworku Sople w ramach Projektu Współpracy Markowy Produkt Turystyczny
 • 2019-01-18 - złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Sportu i Turystyki na oznakowanie trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg-Ostróda
 • 2019-01-17 - złożone sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji umowy na szkolenie przewodników turystycznych i wizytę studyjną Rady Naukowo-Programowej ds. szlaku kulturowego  Kanału Elbląskiego
 • 2019-01-16 - prowadzenie II warsztatów Planu Odnowy Władysławowa, Gmina Elbląg
 • 2019-01-15 - złożenie wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego na wydanie Katalogu DIAMENTY KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO 
 • 2019-01-15 - spotkanie 5 partnerów projektu współpracy ZPT SMAK II (SZLAK)
 • 2019-01-14-15 - udział w  szkoleniu "Skuteczny marketing w turystyce" w Elblągu
 • 2019-01-10 - udział w "Spotkaniu z Historią" w Ostródzie podczas promocji publikacji dr Cezarego Wawrzyńskiego pn. Żegluga i kanały żeglugowe w dawnej Rzeczypospolitej
 • 2019-01-07 - powitanie nowego pracownika w KE LGD ds. animacji rozwoju lokalnego i koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego