Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Paweł Tucki | . Opublikowano w Partnerzy

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

14-100 Ostróda,
ul. Adama Mickiewicza 24
tel. 89 642 94 15

fax 89 642 94 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
www: www.zwiazekkanalu.pl

Prowadzenie biura Związku – Magdalena Kaliszewska
Skarbnik Związku – Małgorzata Nagadowska

Przewodniczący Zarządu Związku - Czesław Najmowicz
ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda
tel. 89 642 94 50

Przewodniczący Zgromadzenia - Stanisław Gorczyca
Biuro Senatorskie
ul. Plac 1000-lecia PP 8

14-100 Ostróda
tel. 89 642 89 99

fax 89 642 89 99

NIP: 741-19-01-961
REGON: 511374498
Data rejestracji, nr rejestru:
20.10.1997, wpis nr 168; Dz.U. Urz. Woj. Olszt. Nr 31 z 13.11.1997, poz. 440

Gminy członkowskie:

 1. Miasto Elbląg
 2. Miasto Iława
 3. Miasto Ostróda
 4. Miasto i Gmina Morąg
 5. Miasto i Gmina Miłomłyn
 6. Miasto i Gmina Pasłęk
 7. Gmina Iława
 8. Gmina Małdyty
 9. Gmina Ostróda
 10. Gmina Rychliki
 11. Gmina Zalewo

Główne cele działalności statutowej:

 • promocja Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Gmin członków niniejszego Związku,
 • tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów związanych z Kanałem,
 • tworzenie warunków rozwoju turystyki

Zgromadzenie

Przewodniczący Zgromadzenia – Stanisław Gorczyca
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Krzysztof Harmaciński

Zarząd

Przewodniczący – Czesław Najmowicz
Zastępca Przewodniczącego – Jacek Boruszka
Członek – Adam Żyliński
Członek – Cezary Wawrzyński
Członek – Wiesław Śniecikowsk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Paweł Jaskółowski
Członek – Tadeusz Sobierajski
Członek – Henryk Kiejdo

Zadania

Zintegrowany program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013.

Zintegrowany program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza lławskiego  jako projekt lokalny w RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 wywodzi się z Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, który został opracowany na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013. Realizacja programu kanałowego została podzielona na trzy strumienie finansowania:

1. Rewitalizacja Kanału - znalazła dofinasowanie w kwocie 57 mln zł wramach PO Innowacyjna Gospodarka, a umowa na realizację została podpisana 4 lipca 2011 roku między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a  Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie. Projekt obejmuje modernizację 5 pochylni:  Całuny Nowe, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec, 4 śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Ruś Mała, odmulanie Kanału i umacnianie brzegów kanału na odcinkach modernizacji oraz budowa muzeum Kanału Elbląskiego, oznakowanie jako atrakcji turystycznych.

2. Rozwój obszarów wiejskich - został objęty Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego oprac opracowaną w ramach Schematu I Programu Pilotażowego  LEADER+ kwotą 146 tys. zł i  zrealizowaną w ramach Schematu II PP LEADER+ kwotą za kwotę 736 tys. złotych w latach 2007-2008 oraz Lokalną Strategią Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2007-2015 z kwotą dofinansowania ponad 13 mln 220 tys zł. ZSROW i LSR obejmuje 11 gmin wokół Kanału Elblaskiego tj.: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

3. Lokalny projekt zintegrowany rozwój turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego finasowany w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pogram obejmuje samorządy z terenu powiatów ostródzkiego, iławskiego i elbląskiego – członków Związku Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Przykładowe inwestycje w ramach zintegrowanego projektu to:

 • Budowa stanicy wodnej wraz z pomostami i punktem odbioru nieczystości płynnych i stałych, zagospodarowanie turystyczne jeziora w centrum miasta – Ostróda,
 • Budowa i wyposażenie amfiteatru na 2500 miejsc- Ostróda,
 • Budowa fontanny w Ostródzie i zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – budowa parkingów, umocnienie linii brzegowej wraz z promenadą, budowa ścieżek rowerowo-pieszych, zaplecze sanitarne dla turystów, monitoring
 • Budowa nowych statków pasażerskich Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej – Ostróda,
 • Budowa obwodnicy – Iława,
 • Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 526, 527
 • Przebudowa dróg powiatowych, gminnych,
 • Remonty dróg, mostu – Ostróda,
 • Budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec,
 • Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej w Miłomłynie
 • Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża, budowa ścieżek rowerowych – Iława,
 • Zintegrowany syetem promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego, w tym  budowa 3 makiet pochylni – urządzeń kanałowych, budowa 3 stoisk wystawienniczych, wydanei mapy i przewodnika, strona www.krainakanaluelblaskiego.pl
 • Urządzenie ogólnodostępnych plaż – Kątno, Stare Jabłonki,
 • Odbudowa Ratusza Staromiejskiego – Elbląg,
 • Budowa bazy obsługi sportów wodnych Truso – Elbląg,
 • Remont murów obronnych – Pasłęk,
 • Przebudowa sali widowiskowo-kinowej – Pasłęk,
 • Rozwój żeglarstwa lodowego (zakup bojerów) –Ostróda.

Decyzji o przystąpieniu do wspólnego opracowania Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, towarzyszyło przekonanie o ogromnej wartości historycznej i kulturowej najciekawszego szlaku wodnego w kraju oraz o fundamentalnym znaczeniu Kanału dla rozwoju gospodarki turystycznej przyległego obszaru. Beneficjenci programu to 15 samorządów z obszarów nadkanałowych (1 wojewódzki, 3 powiatowe, 11 miejskich i gminnych).

Był to bezprecedensowy przykład współpracy tylu gmin w przygotowaniu jednego projektu. Dzięki, temu udało pozyskać się tak dużą kwotę unijnego dofinansowania. Łączna wartość projektu wyniosła bowiem ponad 300 mln zł. W skład programu weszło początkowo 109 projektów, po weryfikacji tylko 35 projektów. Projekty obejmują  działania zawarte w osiach priorytetowych: „Turystyka”, „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, „Środowisko przyrodnicze”.

Oprac. na podstawie www. zwiazekkanalu.pl i doświadczeń własnych w pracy nad Programem rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w latach 2004-2006.

S.Pańczuk