LEADER IV

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

II.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2 Realizacja LSR

- realizowany

II.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

II.4. Przewidywane efekty 15.248.556 zł wartości zadania, w tym: 10.450.000 dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. 61 projektów indywidualnych.

2.4.2. 3 projektów grantowych (26 zadań).

2.4.3. 5 operacji własnych LGD.

II.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

II.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.