LEADER IV

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

III.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

- realizowany

III.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

III.4. Przewidywane efekty 2.327.500 zł wartości zadania, w tym: 2.327.500 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja LEADER ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. Planu Komunikacji ze społecznością lokalną, w tym 2 konferencje, 121 modułów szkoleniowych, 3 strony internetowe, 8 Tomów Kroniki.

2.4.2. 28 zadań aktywizujących.

2.4.3.  102 zadania w ramach kosztów bieżących i aktywizacji.

III.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

III.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.