LEADER IV

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

IV.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2 Projekt Grantowy


                       ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY

- zrealizowany

IV.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Partnerzy projektu:

114 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

IV.4. Przewidywane efekty 248.559,65 zł wartości 8 zadań grantowych, w tym: 209.870,22 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020:

Poszczególne zadania grantowe Rowerowego Zawrotu Głowy to:

1) Nr 2/2016/G/1/KELGD - Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków" - Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość projektu - 33.870,00 zł, kwota dotacji - 29.997,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA WOLA KAMIEŃSKA. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z miejscem na ognisko, zielenią w Kamieniu Małym.

2) Nr 2/2016/G/2/KELGD - Szantowo-bluesowo-rowerowo. Wartość projektu - 31.273,00 zł, kwota dotacji - 19.899,01 zł. Realizator - GOK Laseczno. Projekt obejmował organizację dwudniowego koncertu w Siemianach i rajdu rowerowego z Szymbarka do Siemian.

3) Nr 2/2016/G/3/KELGD - Historyczno-edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017. Wartość projektu - 15.715,74 zł, kwota dotacji - 10.000,00 zł. Realizator - POK Pasłęk. Projekt obejmował organizację konferencji, rajdu edukacyjnego i imprezy integracyjnej.

4) Nr 2/2016/G/4/KELGD - Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo. Wartość projektu - 48.984,72 zł, kwota dotacji - 44.086,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRONOWIE ELBLĄSKIM „NASZA SZKOŁA”. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego w Wikrowie.

5) Nr 2/2016/G/5/KELGD - Urządzenie  miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki Elbląskie. Wartość projektu - 29.232,77 zł, kwota dotacji - 26.309,49 zł. Realizator - Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach Elbląskich. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem w Raczkach Elbląskich.

6) Nr 2/2016/G/6/KELGD - Stanica rowerowa we Władysławowie. Wartość projektu - 32.420,72 zł, kwota dotacji - 28.818,72 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE IWA – INTEGRACJA - WSPÓŁPRACA - AKTYWNOŚĆ we  WŁADYSŁAWOWIE. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem we Władysławowie.

7) Nr 2/2016/G/7/KELGD - Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie - Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość projektu - 28.230,20 zł, kwota dotacji - 24.830,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE "Dwie Wsie" w Dłużynie. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem w Drużnie.

8) Nr 2/2016/G/8/KELGD - Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn - Promowanie obszaru objętego LSR OW KE. Wartość projektu - 28.832,50 zł, kwota dotacji - 25.930,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI MAJDANY WIELKIE I OKOLIC, MAJDANY WIELKIE. Projekt obejmował opracowanie przewodnika i aplikacji mobilnej.

IV.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lipca 2017 roku, podpisanie umowy 30 czerwca 2017 roku

4.2. Zakończenie działań  - 29 grudnia 2017 roku

IV.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo