LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

W okresie programowania 2007-2013 Inicjatywę Wspólnotową LEADER włączono w ogólny nurt polityki rolnej i została zapisana jako Oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oś IV LEADER jest podejściem przekrojowym umożliwiającym realizację celów Osi 3, tj. zadań z zakresu:

- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- odnowy i rozwoju wsi

- tzw. "małych projektów"

Lokalna Grupa Działania posiada także środki na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację oraz na tzw. projekty współpracy.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 wynosi ogółem 13 mln 620 tys. 621 zł, w tym na działania: mikroprzedsiębiorstw 1 mln 204 tys. zł, różnicowanie działalności 1 mln 204 tys. zł, odnowy wsi 5 mln 208 tys. zł, małych projektów 3 mln 136 tys. zł. Budżet projektów współpracy wynosi 278 tys. 070 zł, a funkcjonowania LGD 2 mln 590 tys. 511 zł, w tym koszty bieżące wynoszą 1 mln 983 tys. 81 zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 607 tys. 430 zł.
Realizacja zaplanowanych zadań wymaga dużego zaangażowania lokalnych liderów i zespołów projektowych. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju podlegć corocznej ocenie w zakresie postępu realizacji zaplanowanych zadań i harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w 2011 roku także poziomu osiągnięcia celów. Od 2012 roku realizowana jest na obszarze 12 gmin.