LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

II.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2010 roku - zrealizowano

II.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Efekty 360.682,07 zł wartości zadania, w tym 360.389,47 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                    228.340,76 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  88.152,70 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady       68,38 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                    39.768,55 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     4.059,08 zł dotacji

II.4. Czas realizacji - 12 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2010 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2010 roku

II.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo