LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

V.1. Nazwa projektu:

Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w zakresie dodatkowych zadań i środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 V.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

 V.3. Przewidywane efekty 5.500.000 zł  dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

 3.1. 14 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"            - 2.000.000 zł dotacji

 3.2. 4 operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" -    400.000 zł dotacji

 3.3. 9 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                                          - 1.900.000 zł dotacji

 3.4. 30 operacji w ramach działania tzw. "Małych projektów"                                      -   700.000 zł dotacji

 3.5.  8 operacji w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności"                  -   500.000 zł dotacji