Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

XII.1. Nazwa projektu:

Znakowanie, modernizacja i konserwacja sieci szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

 - zrealizowany

XII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XII.3. Partnerzy projektu:

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

XII.4. Efekty 102.601,85 zł wartości zadania, w tym: 64.275,76 zł dotacji w ramach "Zadania publicznego Skarbu Państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki"

4.1. Oznakowanie 44 km nowych szlaków rowerowych w Gminie Godkowo.

4.2. Modernizacja i odnowienie oznakowania 466 km istniejących szlaków rowerowych.

XII.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2013 roku

XII.6. Obszar realizacji - Kanał Elbląski LGD:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo