Wyniki oceny operacji własnych KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Ogłoszenia

Informuję, że Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na psiedzeniu I-III-2016 1-2 grudnia 2016 roku dokonała oceny operacji własnych Kanał Elbląski LGD, tj.

1) EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO,

2) WSIE TEMATYCZNE KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.

Wynik oceny zawierają stosowne uchwały Rady zamieszczone poniżej:

S.Pańczuk