Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w 3. RwDN

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg

INFORMACJA O MIEJSCACH I TERMINACH PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Informacja o konsultacjach społecznych zgodnie z obowiązkiem informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD KE www.kanal-elblaski-lgd.pl, na www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski, na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD KE, na stronach internetowych 12 gmin z obszaru działania LGD KE: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo. Informacja o spotkaniach zostanie rozesłana zwykłą pocztą do sołtysów wsi z poszczególnych gmin z prośbą o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi, pocztą internetową do członków LGD, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z poszczególnych gmin.

2. Harmonogram spotkań konsultacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

1

2

3

4

1.

Elbląg

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85

Nowakowo
filia Gminnej Biblioteki Publicznej

Komorowo Żuławskie
Gminna Biblioteka Publiczna

02.09.2015 r.,
godz.10:00-12:00

02.09.2015 r.
godz.13:00-15:00

02.09.2015 r.
godz.16:00-18:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

2.

Godkowo

Urząd Gminy Godkowo

Godkowo 14,

14-407 Godkowo
Sala Narad Urzędu Gminy Godkowo

11.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

13:00-15:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

3.

Gronowo Elbląskie

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Sala Sesyjna

07.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

4.

Iława

Urząd Gminy w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2A,14-200 Iława
Sala Sesyjna

Wola Kamieńska
świetlica wiejska

03.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

 

14.09.2015 r.
godz.10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

5.

Kisielice

Sala Arkadia ul. Polna 1,
14-220 Kisielice

09.09.2015 r.,

godz. 12:00-14:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

6.

Małdyty

Urząd Gminy Małdyty
14-330 Małdyty
ul. Kopernika 10
Sala Sesyjna

04.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

7.

Markusy

Świetlica wiejska
w Markusach,
Markusy 81,
82-325 Markusy

15.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

8.

Miłomłyn

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
ul. Nadleśna 1a
14–140 Miłomłyn

25.08.2015 r.,

godz. 15:00-17:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

9.

Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku
14-400 Pasłęk
Plac Świętego Wojciecha 5
Sala Rycerska

08.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

10.

Rychliki

Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki
Rychliki 104
14-411 Rychliki

24.08.2015 r.,

godz.10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

11.

Susz

Urząd Miejski w Suszu
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz
Sala Sesyjna

26.08.2015 r.,

godz. 16:00-18:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

12.

Zalewo

Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
Sala Sesyjna

10.09.2015 r.,

godz. 10:00-12:00

1. Diagnoza obszaru (dane statystyczne) – prezentacja

2. Weryfikacja analizy SWOT

3. Weryfikacja problemów i celów

4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta

Elbląg, 14 lipca 2015 roku, uzupełniono Elbląg i Iława 18 sierpnia 2015 roku.

S.Pańczuk