Zaproszenie do składania ofert pracy - animator rozwoju lokalnego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Ogłoszenia

Zapraszam do składania ofert na wolne stanowisko pracy animator rozwoju lokalnego.

Termin składania ofert: 6 luty 2015 roku do godz. 15:00 w Elblągu, w siedzibie Stowarzyszenia.

Test wiedzy i rozmowy kwalifikacyjne: 10 luty 2015 roku w Miłomłynie w siedzibie MGOK.

Wymagane dokumety:

1) List motywacyjny i życiorys zawodowy.

2) Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność o oryginałami, Biuro LGD jest uprawnione do potwierdzania zgodności dokumentów przedstawianych w LGD).

3) kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone za zgodność j.w.).

4) Referencje (nieobowiązkowe).

5) Oryginał kwestionariusza osobowego (wg wzoru zamieszczonego poniżej).

6) Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)."
 
Więcej informacji pod nr telefonu: 55 239-49-61