LSR OW KE 2016-2023

PRAWO (27)
02. Umowa ramowa KE LGD_2016-05-20_00
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - KE LGD 03 2016-06-20
1. LSR wraz załącznikami-KE LGD_04
1. LSR_OW_KE_05_2017_03_28
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - KE LGD_05_2017-03-28
3. i 4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady KE LGD_02
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - KE LGD_02
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - KE LGD_02
 
 
Powered by Phoca Download