XXI_WZC_2018_02_21

XXI_WZC_01_Porzadek obrad XX-1-2018 WZC 2018_02_21
XXI_WZC_02_Protokol z XXI-1-2018 WZC 2018_02_21
XXI_WZC_04_Uchwala_Nr XXI-1-1-2018 Komisja Skrutacyjna 2018_02_21
XXI_WZC_05_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok
XXI_WZC_05a_Zal-1a_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok_OPP_bilans
XXI_WZC_05a_Zal-1b_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok_OPP_RZiS
XXI_WZC_05a_Zal-1c_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok_OPP_ID
XXI_WZC_05a_Zal-1d_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok_OPP_wprowadzenie
XXI_WZC_05b_Zal. nr 2 do uchwały XXI-1-2-2018_Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
XXI_WZC_05c_Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok_streszczenie
XXI_WZC_06_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok
XXI_WZC_06a_Zal_2_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok_bilans
XXI_WZC_06b_Zal_3_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok_RZiS
XXI_WZC_06c_Zal_4_Uchwala_Nr_XXI_1_3_2018 sprawozdania finansowe za 2017 rok_ID
XXI_WZC_06d_Zal_4_Uchwała_XX_III_1_2_2017_KR_Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
XXI_WZC_07_Uchwala Nr XXI-1-4-2018 monitoring LSR
XXI_WZC_07b_Zał_2_Uchwala Nr XXI-1-4-2018 monitoring LSR_raport_II
XXI_WZC_07c_Zał_3_Uchwala Nr XXI-1-4-2018 monitoring LSR_raport_III
XXI_WZC_08_Uchwala Nr XXI-1-5-2018 wybory Zarzad 2018-02-21
XXI_WZC_08a_01_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Prezes_2018-02-21
XXI_WZC_08b_02_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Wiceprezes_2018-02-21
XXI_WZC_08c_03_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Skarbnik_2018-02-21
XXI_WZC_08d_04_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Zarzad_Członkowie_2018-02-21
XXI_WZC_09_Uchwala Nr XVI-1-6-2018 wybory Komisja Rewizyjna 2018-02-21
XXI_WZC_09a_01_ Protokol Komisji Skrutacyjnej _Komisja Rewizyjna_Członkowie_2018-02-21
XXI_WZC_10_UCHWALA_NR_XXI-1-7-2018 Kryteria wyboru operacji tj_2018_02_21
XXI_WZC_11_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Regulamin Rady_tj_2018-02-21
XXI_WZC_11A_Zal_1_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Karta wstępnej weryfikacji operacji
XXI_WZC_11B_Zal_2a_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - kapitał społeczny
XXI_WZC_11B_Zal_2c_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - tworzenie firm
XXI_WZC_11B_Zal_2d_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - rozwijanie firm
XXI_WZC_11B_Zal_2e_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - dziedzictwo lokalne
XXI_WZC_11B_Zal_2f_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO_infrastruktura T R K
XXI_WZC_11B_Zal_2g_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - drogi
XXI_WZC_11B_Zal_2h_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 KWO - promowanie obszaru
XXI_WZC_11C_Zal_3_UCHWALA_NR_XXI-1-8-2018 Karta monitoringu operacji
XXI_WZC_12_UCHWALA_NR_XXI-1-9-2018 Kryteria wyboru grantobiorców tj_2018_02_21
XXI_WZC_13_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Regulamin Grantobiorców 2018-02_21
XXI_WZC_13A_Zal_1_UCHWALA_XXI_1_10_2018_Wniosek_o_powierzenie_grantu
XXI_WZC_13B_Zal_2_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018_Karta wstępnej weryfikacji grantobiorców
XXI_WZC_13C_Zal_3_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Karta wyboru grantobiorców
XXI_WZC_13D_Zal_4_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Umowa o warunkach powierzenia grantu i sposobie realizacji zadania
XXI_WZC_13E_Zal_5_UCHWALA_NR_XXI-1-10-2018 Karta monitoringu zadania
XXI_WZC_13F_Zal_6_UCHWALA_XXI_1-10-2018_Sprawozdanie_powierzenie_grantu
XXI_WZC_14_UCHWALA_NR_ XXI-1-11-2018_przyjęcie LSR_zmiany
XXI_WZC_14a_Zal_1_Uchwala Nr XXI-1-11-2018_przyjęcie LSR_zmiany
XXI_WZC_15_Uchwala WZC_Nr XXI-1-12-2018 prognoza finansowa 2018-02_21
XXI_WZC_16_Uchwala WZC_Nr XXI-1-13-2018 plan pracy na 2018 rok
XXI_WZC_17_Uchwala WZC_Nr XXI-1-14-2018 upoważnienie zobowiązania finansowe Zarządu
XXI_WZC_18_Protokol z XXI-1-2018 WZC 2018_02_21
XXI_WZC_05a_Zal-1_Uchwala Nr XXI-1-2-2018 sprawozdania merytoryczne za 2017 rok_OPP_merytoryczne
XXI_WZC_07a_Zał_1_Uchwala Nr XXI-1-4-2018 monitoring LSR_raport_I_
 
 
Powered by Phoca Download