2013

Formularz zgłoszeniowy Aktywne Społeczności WiM
Formularz_zgłoszeniowy_ARL
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
2a.MP_definicje_kryteriow_oceny_operacji_MP konkurs_Nr_6_2013_LGD_KE
2a.OiRW_deficje_kryteriow_oceny_operacji_OiRW Konkurs_Nr_5_2013_LGD_KE
2b.MP_karta_oceny_operacji_MP konkurs_Nr_6_2013_LGD_KE
2b.OiRW_karta_oceny_operacji_OiRW Konkurs_Nr_5_2013_LGD_KE
3.MP_Wykaz_dokumentow_MP Konkurs_Nr_6_2013_LGD_KE
formularz zgłoszenia_19-20.04.2013 ESWIP
3.OiRW_wykaz_dokumentow_Konkurs_Nr_5_2013_LGD_KE
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
2a.RwDN_definicje kryteriow oceny operacji_RwDN_Konkurs_Nr_3_2013_LGD_KE
4. Karta zgloszenia indywidualnego impreza 2013.05.18
2a.TiRM_definicje kryteriow_oceny_operacji_TiRM konkurs_Nr_4_2013_LGD_KE
2b.RwDN_karta oceny operacji_RwDN_Konkurs_Nr_3_2013_LGD_KE
5. Karta zgloszenia grupowa 2013.05.18
2b.TiRM_karta_oceny_operacji_TiRM konkurs_Nr_4_2013_LGD_KE
3.RwDN_wykaz_dokumentow_RwDN Konkurs_Nr_3_2013_LGD_KE
3a.RwDN_oswiadczenia RwDN_konkurs_Nr_3_2013_LGD_KE
3a.MP_Oswiadczenie_MP Konkurs_Nr_6_2013_LGD_KE
4.MP_minimalne wymagania_MP Konkurs_Nr_6_2013_LGD_KE
3a.TiRM_Oswiadczenie do oceny zgodnosci opercaji z LSR_TiRM_Konkurs_Nr_4_2013_LGD KE
4.RwDN_minimalne wymagania_RwDN Konkurs_Nr_3_2013_LGD_KE
413_312_WOPP_instrukcja_10_2013
5.Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
4.TiRM_minimalne wymagania_TiRM Konkurs_Nr_4_2013_LGD_KE
3a.OiRW_Oswiadczenie do oceny zgodnosci z LSR_Konkurs_Nr_5_OiRW_2013_LGD KE
4.OiRW_minimalne wymagania_OiRW Konkurs_Nr_5_2013_LGD_KE
4_wykaz_gmin MPR Green Velo
Formularz_konsultacji_programu
 
 
Powered by Phoca Download