Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału ElbląskiegoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji własnej LGD pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały wycofane przez samych Wnioskodawców.

Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj:

Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod linkami w ramach poszczególnych naborów:

Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.

Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 800 000 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.

Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179 PLN.

Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000 PLN.

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266 PLN.

Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podpisujemy pierwsze umowy w ramach PROW4 maja 2017 roku pierwsi beneficjenci działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisują umowy na realizację zadań z pierwszych naborów w Lokalnych Grupach Działania. W pierwszej grupie są również "szczęśliwcy" z Kanał Elbląski LGD. Do podpisania umów są przygotowane projekty indywidualne:

1) Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie sieci współpracy branży turystycznej.

2) Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - operacja własna Kanał Elbląski LGD obejmująca tworzenie ofert turystycznych wsi tematycznych.

3) Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice - projekt indywidualny Gminy Kisielice.

Zaproszenie na I debatę i warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIE


11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00


Miejsce:        Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4

09.00-09.30 Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking
   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

09.30-09.45 Rezultaty zintegrowanego systemu promocji
   turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
   2009-2016        Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski

09.45-11.00 Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału
                   Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

11.00-11.30 Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - prezentacja Krzysztof Mieczkowski

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00 Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie
                  Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana 
                  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.00-13.45 Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku
                   Kulturowego Kanału Elbląskiego
                   - wykład i dyskusja moderowana 
                   prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.45–14.45 Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i
                   cele, propozycje zadań do realizacji
                   Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

14.45-15.00 lunch


Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO - zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem