Konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Konferencja Diamenty Krainy Kanału ElbląskiegoChcesz poznać Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Zapraszamy na konferencję 18 grudnia 2018 roku do Ostródy. W świątecznym nastroju pokazujemy perły i diamenty Krainy Kanału Elbląskiego. A są nimi ludzie, ich produkty i usługi :) Mówimy o zależnościach: wizerunek - klient - opinia bo warto wiedzieć więcej i dzielimy się wiedzą.

Harmonogram:
09:00 – 10:00 Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego Otwarcie Andrzej Wiczkowski, Wprowadzenie Beata Bednarczyk
10:15 – 11:15 Prezentacje: Jeziorak jakiego nie znamy M.Młotek; Kanał Elbląski jakiego nie znamy, L.Słodownik; Steenke R. Kowalski
11:30 – 13:30 Mazury jakich nie znacie, Sielsko Anielsko, Wsie Temat. KKE, Żuławy Mennonici na Żuławach, Smak Muzyki Halina Cieśl
13:30 – 14:30 Podsumowanie i wnioski końcowe - Beata Bednarczyk, obiad
 
 
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem linka: https://goo.gl/forms/dS4Dn4Qf7VXc6Nkf1
e-mailowo, tel. fax.
S.Pańczuk

Już znamy portret Steenkego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Już znamy portret SteenkegoJuż znamy twarz Georga Jacoba Steenkego, budowniczego Kanału Elbląskiego, ale nie tylko :)

Lech Słodownik

Mała sensacja ! - Jest zdjęcie portretowe inżyniera Georga Jakuba STEENKE ! - Zdjęcie pochodzi z okolicznościowego druku wydanego na 75-lecie istnienia Elbląskiego Towarzystwa Rzemieślniczego (Gewerbeverein) w 1903 roku. Zdjęcie inż. G. J. Steenke (*1801 Królewiec-†1884 Elbing/Elbląg) znajduje się w poczcie najwyżej cenionych członków tego towarzystwa: Jakuba Riesen'a, landrata Abramowski'ego, Zimmermann'a (gazownia), Siede (fabryka mydła), nadburmistrza H. Elditt'a, dyrektora Gimnazjum Elbląskiego Benecke i innych, wielce zasłużonych elblążan. A więc mamy twarz genialnego inżyniera Steenke ! - Jednak nie miał wąsów... Zdjęcie jest podpisane: König.[liche], Baurat / Elbing / Ehrenmitgl. [ied] 1863, Vorsitz. [ender] 1836-1837, 81-83 (?). Czyli: Królewski Radca Budowlany, Członek honorowy 1863, przewodniczący 1836-1837, 81-83 (?). - Chodzi tutaj o funkcje inż. Steenke w Elbląskim Towarzystwie Rzemieślniczym. Inż. G. J. Steenke został (prawdopodobnie) pochowany w Elblągu, na dawnym cmentarzu kościoła NMP, przy dzisiejszej ul. Traugutta.

Czytaj więcej: Już znamy portret SteenkegoCzytaj więcej: Już znamy portret Steenkego

Podwórko pod bocianami w Janowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieGrupa nieformalna "Janowo na nowo" długo zabiegała o własne miejsce spotkań. W 2018 roku udało im się pozyskać mikrogrant w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III i wybudować miejsce spotkań mieszkańców. Powstała estetyczna wiata wisująca się w żuławski krajobraz wsi  Janowo.

Tytuł mikroprojektu: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań - tak o sobie napsiali mieszkańcy Janowa.

Gratulujemy i czekamy na wartości dodane mikroprojektu :).

Autr fotografi: Krzysztof Oksiędzki. Jest to efekt monitoringu realizacji zadania.

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w Janowie

Czytaj więcej: Podwórko pod bocianami w JanowieCzytaj więcej: Podwórko pod bocianami w Janowie

Zgłoś się po nagrodę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zgłoś się po nagrodę Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

 W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
  • Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
  • Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
  • Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
  • LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Wyniki oceny operacji przez Radę w wyniku odwołania

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny operacji przez Radę w wyniku odwołaniaW załącznikach podajemy wyniki oceny operacji w procedurze odwóławczej w konkursie 10/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ocenila dwie operacje. Wyniki w załącznikach. 

S.Pańczuk