Magia gier planszowych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH

Realizator: AKTYWNE WARSZEWO

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy

Wartość projektu: 6 900,00

Kwota dotacji: 5 000,00

Opis projektu: W miejscowości Warszewo mieszkańcy pozyskali środki zewnętrzne na realizację zadania Magia Gier Planszowych. W ramach projektu odbył się cykl spotkań edukacyjnych z grami planszowymi. Dzięki dotacji z programu FIO WML III zakupiono gry planszowe oraz wyposażono świetlicę wiejską w regały, stoły i krzesła oraz wieszak na ubrania.

Projekt realizowany w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III.

Grażyna Wasilewska

FIO - wzmocnienie NGO Nasza Wenecja

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

4/IL/2018

Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza Wenecja”

Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”

Wartość projektu: 5 780,00

Kwota dotacji: 5 000,00

Opis projektu: Stowarzyszenie "Nasza Wenecja" zrealizowało projekt, który miał na celu wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia poprzez zakupienie sprzętu tj.: komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz wzmacniacz sygnału do Internetu, przygotowanie lokalu. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia zakresu możliwości rozwojowych, integracji społeczności lokalnej, pobudzenia społeczności lokalnej do udziału w życiu publicznym, wszechstronnego rozwoju wsi, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III.

Grażyna Wasilewska

Równać szanse - zgłoś swoją ofertę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Równać szanse - zgłoś swoją ofertę

Szanowni Państwo,

trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019". Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, z nastawieniem na organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, ale mogą wziąć w nim udział także domy kultury i biblioteki. Warunkiem udziału jest otrzymanie co najmniej jednej dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłym życiu.

Zapytanie ofertowe - szkolenie z promocji w Internecie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KE LGD/2019

do projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6936-UM1420002/1z 18 czerwca 2018 roku pt.: Markowy Produkt Turystyczny” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Zamawiający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, NIP: 5782930542, REGON: 28010727 zaprasza do złożenia ofert

1. Opis przedmiotzamówienia:

Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019Na 5 lutego jest  planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:

CZAS:            5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00

MIEJSCE:      82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: