Spotkania informacyjne o LSR OW KE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne o LSR OW KERozpoczęliśmy cykl spotkań nt. realizacji LSR OW Kanału Elbląskiego w 2017 roku. Pierwsze spotkanie z tej serii odbyło się 7 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Elblągu. W Dniu Kobiet zaplanowano spotkanie w Kisielicach. Harmonogram spotkań zamieszczono w ogłoszeniach:

 http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/1975-spotkania-informacyjne-o-lsr-2017.html

Plan spotkań informacyjnych:

1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)

5. Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020

 

S.Pańczuk

XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD XXVI/III/2/2017 posiedzenia Zarządu

CZAS:          9 marca 2017 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Saperów 14A, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD:

Innowacyjność na obszarach wiejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Innowacyjność na obszarach wiejskichUprzejmie zapraszamy na seminarium dotyczące rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie, organizowane przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach prac grupy tematycznej ENRD „Przedsiębiorczość na wsi". Seminarium odbędzie się 30 marca 2017 r. w Brukseli. Językiem roboczym spotkania jest język angielski. Program seminarium w załączeniu. Poniżej przekazujemy email od Pani Kristiiny Tammets przewodniczącej ELARD zapraszający do udziału w spotkaniu. Przedstawiciele lokalnych grup działania zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zarejestrowanie się do 8 marca br. za pomocą linku https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-and-competitive-rural-businesses_en.

XX-1-2017 WZC KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XX-1-2017 WZC KE LGDZapraszam na XX-1-2017 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 9 marca 2017 roku, godz. 11.00 w Elblągu, ul. Saperów 14 A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Poniżej materiały na WZC.

My Regionaliści

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: My RegionaliściSzanowni Państwo,

w dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa termin „regionalista” pojawia się rzadko. Brakuje też refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań. Starając się uzupełnić tę lukę Fundacja WAŻKA we współpracy z działającym w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi, realizuje projekt pod tytułem MY, REGIONALIŚCI, zmierzający do ukazania autowizerunku tej aktywnej grupy osób cieszących się uznaniem środowiska. Jest to szczególnie istotne w kontekście płynności, zmienności i sieciowości zjawisk współczesnego świata.