Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany7 maja 2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy Ramowej z 20 maja 2016 roku na wdrażanie LSR OW KE 2016-2023, a 8 maja zaakceptowany harmonogram naborów wniosków w działaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Realizujemy Projekt Współpracy SMAK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Realizujemy Projekt Współpracy SMAKW partnerstwie czterech LGD realizujemy projekt współpracy SMAK. Zaczynamy od szkolenia rekrutacyjnego produktów loklanych i tradycyjnych w Małdytach. Oto dane szczegółowe o projekcie Współpracy SMAK:

  • Tytuł projektu: Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK
  • Partnerzy i budżet projektu RAZEM 238 253,72 zł:

Lokalna Grupa Działania "Barcja" - 65 801,99 zł

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 50 000,00 zł

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” 79 724,04 zł

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka 42 727,69 zł

  • Cele projektu:

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru

Wysoki poziom kapitału społecznego

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego

Ochrona lokalnych wartości kulturowych

 

Spotkania informacyjne w gminach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne w gminachProgram spotkań informacyjnych o dotacjach na rozwój w GMINACH:

1. Prezentacja LSR OW KE - przedstawiciel KE LGD (Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania)

2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców - przedstawiciel KE LGD (Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania)

3. Harmonogram naboru wniosków - przedstawiciel KE LGD (Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania)

4. Ekonomia społeczna  - przedstawiciel ESWIP (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

5. Instrumenty dofinansowywania działalności gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020 przedstawiciel SCREP (Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka)

Harmonogram spotkań informacyjnych nt. możliwości pozyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) 2016-2023 oraz RPO Warmai Mazury:

26.04.2018, godz. 11.00, Urząd Gminy Godkowo, Godkowo 14, Sala Narad

Konferencja ekologiczna - wolne miejsca

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Konferencja ekologiczna - wolne miejscaSą jeszcze wolne miejsca na konferencję ekologiczną. Może warto w nieje uczestniczyć? 

Program konferencji „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”

„Mazurski Raj”, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida

Dzień I – 25 kwietnia 2018 r. 

10:00 – Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

10:15 – 10:45 – Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie warmińsko – mazurskim na tle Polski i Europy - dr inż. Adam Pawlewicz, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

10:45 – 11:15 – Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy - dr Sylwia Ciągło – Androsiuk, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie.

11:15 – 11:45 – Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego – mgr inż. Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.