Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy w GOK Laseczno w ramach LEADERa

13 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, Gmina Iława, zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Program spotkania:

1) Otwarcie spotkania i powitanie gości - Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2) Prezentacja funkcjonowania lokalnej grupy działania oraz podsumowanie naborów wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elblaski Lokalna Grupa Działania

3) Prezentacja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie - Grażyna Piękos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie

4) Uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy w imieniu Samorządu Województwa podpisują Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5) Trzy Lokalne Grupy Działania z Warmii i Mazur: LGD Kanał Elbląski, LGD Ziemia Lubawska i LGD Mazurskie Morze podpisują umowę partnerską o realizacji projektu współpracy o akronimie MPT - Markowy Produkt Turystyczny.

S.Pańczuk

 

Propozycje zmian o ochronie ziemi

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Propozycje zmian o ochronie ziemi

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji.

Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych, w pierwszej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Projekt ustawy został dziś skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.  Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Więcej pod linkiem:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Propozycje-zmian-w-ochronie-ziemi

Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD18 października 2017 roku gościliśmy z wizytą studyjną Katalończyków. Zaczynaliśmy od zwiedzania Starego Miasta Elbląga. Oprowadzała nas Alicja Wyszyńska - przewodnik. Odwiedziliśmy firmy korzystające z dotacji w okresie 2009-2023 poprzez LEADERa. Były to firmy  JUTER we Władysławowie k. Elbląga, Folwark Żuławski we Władysławowie.Niestety nie udało się poznać "Naszych Plajn"! Na terenie LGD "Warmiński Zakątek" byliśmy w Gospodarstwie ekologicznym "Bosa ekologia" w Praslitach i nad upragnionym przez Katalończyków Jeziorem Limajno. Podczas wieczornych rozmów w gronie partnerów projektu współpracy uzgodniono zarys projektu. Dotyczył będzie głównie współpracy sektora gospodarczego. Znajdzie się także miejsce na wymianę doświadczeń samorządowców we wspieraniu biznesu oraz rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

S.Pańczuk

Czytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD

Po posiedzeniu Rady KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu Rady KE LGD6 października 2017 r. od godz. 10:00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8 odbyło się V-III/2017 posiedzenie RADY Stowarzyszenia Łączy Nas Kanal Elbląski Lokalna Grupa Działania do ponownej oceny i wyboru wniosków w procedurze odwoławczej.

PORZĄDEK OBRAD V-III/2017 POSIEDZENIA
RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Czas:           6 października 2017 roku, godz. 10:00-13:00

Miejsce:       82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8


 1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie kworum V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 5. Informacja Zarządu o wyniku oceny naboru wniosków nr 3/2017-9/2017 po posiedzeniu RADY 11-12 lipca 2017 roku oraz o wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
 6. Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
 7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.

 

S.Pańczuk

Po posiedzeniu Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu Zarządu KE LGD5 października 2017 roku od godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24 odbyło się XXX-III-6/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD obejmował:
 1. Przyjęcie porządku XXX-III-6/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX-III-5/2017 posiedzenia Zarządu z 10 sierpnia 2017 roku.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia.
 4. Informacja o wynikach oceny stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017 przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 5. Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu Grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
 6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
 7. Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, wynagrodzenia i zakupów.
 8. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

S Pańczuk