Wyniki oceny Rady w naborach 3-9/2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny Rady w naborach 3-9/2017Wyniki oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w naborach 3/2017-9/2017. Wybrane wnioski zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 lipca 2017 roku. Oto wyniki:

Pierwsze wyjście w PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

28 czerwca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "Wyjście", jako młodą organizacją pozarządową z Elbląga. Realizowany mikroprojekt polega na wsparciu startu Stowarzyszenia WYJŚCIE odpowiadajacego na potrzeby grupy młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mikroprojekt obejmuje zakup sprzętu i promocję działalności Stowarzyszenia WYJŚCIE.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "Piertwsze wyjście" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest Stowarzyszenie "WYJSCIE" w Elblągu, jako młoda organizacja pozarządowa.

Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 227 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 z Morąskim Stowarzyszeniem Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie", jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany mikroprojekt to "Warsztaty Darterskie". Warsztaty darterskie prowadzone będą w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Morąg. Ich celem jest promocja darta jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "Warsztaty darterskie" - wynosi 2.730,99 zł a kwota dotacji - 2.080 zł. Realizatorem jest Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie" w Morągu, jako młoda organizacja pozarządowa.

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2