Obsługa Biura KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Obsługa Biura KE LGD

8 czerwca 2018 roku Biuro Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania obsługuje Pani Karina Ulewska, członek Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, pracownica Powiatu Elbląskiego, pokój 23, tel. 55 239-49-62. Pracownicy Biura KE LGD są dostępni pod nr tel. 602 516 830.

Jesteśmy w drodze na 22.Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach realizacji operacji własnej KE LGD pn. "Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego".

Za utrudnienia przepraszamy

S.Pańczuk

Zaproszenie do tworzenia Markowych Produktów Turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zaproszenie do tworzenia Markowych Produktów TurystycznychSerdecznie ZAPRASZAMY na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu tworzenia produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego realizowane w ramach projektu współpracy pn. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020.

Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.

Konferencja geocaching - zaproszenie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Konferencja geocaching - zaproszenieZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ZAPRASZA na szkolenie z zakresu geocachingu 21 czerwca 2018 roku, godz. 8:30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty

Szkolenie z zakresu geocachingu jest realizowane w ramach projektu współpracy pt. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020

Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego na Pikniku Naukowym w Warszawie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego na Pikniku Naukowym w Warszawie 9 czerwca 2018 roku w godz.11.00-20.00 Wsie Tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego prezentują swoje umiejętności na 22.Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Temat przewodni: RUCH. Znajdziesz nas na stoisku C-26. A co przygotowaliśmy dla Ciebie?
1) Ruch wody po Kanale Elbląskim dawniej i dziś - pokaz z zastosowaniem makiety pochylni Oleśnica; prezentuje w cyklu ciągłym

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie;

2) Ruch materii w przyrodzie - pokaz sposobów zastosowania naturalnych surowców, odpadów organicznych do ręcznego wytwarzania nowych przedmiotów/ozdób; w trybie ciągłym występują artyści z Oleśna - Wsi Sztuki Naturalnej prowadzonej przez
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" i z Glinianej Wioski prtowadzonej przez Stowarzyszenie Zicherka we Władysławowie

3) Z głową w chmurach - pokazy szczudlarzy wykonuje przez 1 godiznę co 3 godziny przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" w Pasłęku;

4) Anielskie ruchańce - pokaz siły pędnej drożdży i pokaz tańca POI - efekt wizualny smug światła wokół tancerza - pokazy prowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie.

Serdecznie zapraszamy!

Zatwierdzony termin naboru wniosków PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zatwierdzony termin naboru wniosków PROWMamy zatwierdzony termin naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023:

22 CZERWCA 2018 roku - 5 LIPCA 2018 roku

Zakresy i budżety:

1) podejmowanie działalności gospodarczej: 978.778 zł dotacji (możliwe dofinansowanie 10 operacji)

2) rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 zł dotacji w formie refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)

3) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 630.196 zł dotacji w formie refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)

4) zadania w Projekcie grantowym o temacie: Rekreacja wodna - 280.000 zł - zakres: infrastruktura niekomercyjna turystyczna, rekreacyjna, kulturalna (możliwe dofinansowanie 8 zadań)

Ogłoszenie naborów z kompletami dokumentacji nastąpi najpóźniej 8 czerwca 2018 roku.

S.Pańczuk