Rowerowy Zawrót Głowy wg POK Pasłęk

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy wg POK PasłękPasłęcki Ośrodek Kultury jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Edukacyjno-Historyczny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 15.715,74 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 10.000,00 PLN

Podsumowania 2017 i przewidywania 2018

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podsumowania 2017 i przewidywania 2018U progu nowego 2018 roku życzę, aby 2017 rok kończył się z poczuciem dobrego spełnienia obowiązków i nadzieją na jeszcze lepszy 2018 rok z samym pasmem sukcesów.

W 2017 roku udało się nam wspólnie z dobrym wynikiem pozamykać wiele spraw i były to:

1) Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2015-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji i zadań grantowych.

2) Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 7 zakresach.

3) Rozliczenie operacji grantowej Rowerowy Zawrót Głowy.

4) Realizacja dwóch operacji własnych KE LGD, tj. powstanie EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego z 25 partnerami i ofert Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

5) Złożenie dwóch wniosków w ramach projektów współpracy SMAK i Markowe Produkty Turystyczne (MPT).

6) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.

7) Współpraca przy realizacji 13 zadań w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.

Rowerowy Zawrót Głowy - Majdany Wielkie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy - Majdany WielkieSTOWARZYSZENIE na rzecz rozwoju wsi Majdany Wielkie i okolic jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało zadanie pn.: ”Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn”.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 28.832,50 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 25.930 PLN

Rowerowy Zawrót Głowy w Drużnie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy w DrużnieSTOWARZYSZENIE "DWIE WSIE" w Dłużynie jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizowało zadanie pn.: ”Odpoczynek na szlaku-urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie”.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 28.230,20 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 24.830 PLN

Boże Narodzenie 2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Boże Narodzenie 2017Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy naszym Członkom, Partnerom i Przyjaciołom przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii, cierpliwości i wytrwałości do tworzenia i realizacji nowych pomysłów i planów.

Zarząd i Pracownicy Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania