Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

LSR i załączniki obowiązujące w naborach 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LSR i załączniki obowiązujące w naborach:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej

16/2019/PG - aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel w projekcie grantowym zostały przeniesione do ARCHIWUM i znajdują się pod linkami:

1. LSR z 7 listopada 2018 roku - aneks nr 6 z 28.11.2019 roku:

2. Zał. z 10 kwietnia 2018 roku

3. Historia naborów wniosków 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019PG znajduje się pod linkiem:

 http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy.html

Zmiany zostały wprowadzone ze wględu na czytelność dla wnioskodawców. Za utrudnienia przepraszamy.

S.Pańczuk

Zmiana LSR OW KE i dodatkowe środki

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa przyjął zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. W zawiązku z tym planowany limit dotacji wynosi odpowiednio:

1.172.229,96 PLN na zakres: rozwijanie działalności gospodarczej, a tym 840.000 PLN z dodatkowych środków PROW 2014-2020;

300.000 PLN na zakres: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w tym 300.000 PLN z dodatkowych środków PROW 2014-2020;

87.905,94 PLN - projekt grantowy - aktywna wieś, świetlica, świadomy obywatel na zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z oszczędności limitu w poprzednich naborach. Wnioski na zadania projektu grantowego. 

Nabory wniosków w ww zakresach planowane są na 6-20 września 2019 roku. Nabory wniosków poprzedzą warsztaty tworzenia wniosków i biznesplanów. 

Czekamy również z doradztwem w biurze Kanał Elbląski LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Za doradztwo w biurze Kanał Elbląski LGD przysługuje wnioskodawcom 1 punkt w kryteriach oceny operacji i zadań.

Nie będzie natomiast spotkań informacyjnych w gminach przed planowanymi naborami wniosków.

Poniżej Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego i zmienione załączniki oraz harmonogram ogłaszania naborów wniosków, przyjęty przez Zarząd KE LGD 28 maja 2019 roku i zatwierdzony przez Zarząd Województwa 27 czerwca 2019 roku aneksem Nr 7 do umowy ramowej LSR OW KE 2016-2023.

Starsze wersje LSR i załączników oraz dokumentacja z naboru znajduje się w ARCHIWUM pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/482-lsr_i_zal_2018_11_28.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/download/category/456-lsr_i_zal_2018_05_07.html

S.Pańczuk

 

Questingowy projekt współpracy w realizacji

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

25 lipca 2019 roku została zawarta partnerska umowa na realizację Questingowego Projektu Współpracy 3 LGD:

1. LGD Krzemienny Krąg

2. LGD Kanał Elbląski

3. LGR Wielkie Jeziora Mazurskie

W lipcu rozpoczynamy testowanie 12 questów, potem tworzymy 12 nowych questów i promujemy. Gościmy też  u nas LGR Wielkie Jeziora Mazurskie z wizytą studyjną.

W załączeniu Umowa:

S.Pańczuk 

 

Listy rankingowe w naborach 14,15,16 PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wnioski zostały poddane ocenie przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Poniżej zamieszczam Listy rankingowe wniosków niewybranych i wybranych w działaniu 19.2 PROW poprzez LEADERa w poszczególnych naborach:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej złożono 14 wniosków na kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN. Rada wybrała 8 wniosków, w tym 6 mieszczących się w limicie dotacji:

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji 181.923,29 PLN.

16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3 wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.

Pozostały limit dotacji 77.194,62 PLN.
Protokół z oceny operacji własnych KE LGD:
Rejestr Interesów Rady Stowarzyszenia:
Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego.

S.Pańczuk