Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe Spotkania

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaStowarzyszenie Aktywności Społecznej im. T. Reytana w Wikrowie, Gmina Gronowo Elbląskie i Grupa Nieformalna TERP 29 czerwca 2017 roku podpisały umowę na realizację mikroprojektu "KWIATOWE SPOTKANIA". Jego celem jest wnabycie kompetencji w zakresie tworzenai kopozycji kwiatowych do dekoracji wnętrz oraz siedlisk oraz integracja meiszkańców wsi.

Wartość projektu "Kwiatowe spotkania"" - wynosi 3.080 zł a kwota dotacji - 2.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "STERP" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie IAKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ TERP im. T. REYTANA w Wikrowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe Spotkania

 

 

Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik28 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO WML 2 została podpisana umowa ze STOWARZYSZENIEM JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie, Gmina Elbląg i Grupą Nieformalną AKTYWNY BIELNIK. Realizowany mikroprojekt  to "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY". Jego celem jest stworzenie wiaty jako materialnego dobra wspólnego w Bielniku Pierwszym oraz pikniku rodzinnego jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY" - wynosi 9.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "AKTYWNY BIELNIK" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

 Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny BielnikCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

 

 

 

Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscieKolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana 28 czerwca 2017 roku. Było to STOWARZYSZENIE "WYJŚCIE", jako młoda organizacja pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. "PIERWSZE WYJŚCIE" ma na celu doposażenie młodej organizacji w podstawowy sprzęt biurowy i przygotowanie do realizacji zadań z młodzieżą zagrożona wykluczeniem społecznym. Polega na zakupie sprzętu i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą w wilku 14-27 lat. Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu, utworzenie strony internetowej i FB, wykonanie materiałów promocyjnych i akcji reklamowych ułatwiających start młodej organizacji pozarządowej, a dobrem niematerialnym szkolenie członków stowarzyszenia przygotowującego do pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu "PIERWSZE WYJŚCIE" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest młoda organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE WYJŚCIE" w Elblągu.

Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskieKolejna umowa na realizację mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana 27 czerwca 2017 roku z MORĄSKIM STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW TOWARZYSKICH i REKREACJI "MORĄG AKTYWNIE", jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. WARSZTATY DARTERSKIE ma na celu popularyzacje darta jako formy rekreacji. Polega na zakupie sprzętu i przeprowadzenie warsztatów w pięciu miejscowościach wiejskich. Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu do darta i nagłośnienia, a dobrem niematerialnym popularyzacja darta wśród mieszkańców wsi.

Wartość projektu "Warsztaty darterskie" - wynosi 2.730,99 zł a kwota dotacji - 2.080 zł. Realizatorem jest młoda organizacja pozarządowa "Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie " w Morągu.

Czytaj więcej: Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskieCzytaj więcej: Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskieCzytaj więcej: Umowy PO FIO WML 2 - warsztaty darterskie

 

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 5

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 525 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Urządzenie miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki Elbląskie". Tym razem jest to altana, stoły, ławy, tablica informacyjno-turystyczna i stojaki rowerowe w Raczki Elbląskie. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy oznakowanym najniższym punkcie w Polsce - depresji terenowej - 1,85 m p.p.m. w Raczkach Elbląskich. Zadanie realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach Elbląskich. A wszystko to w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 29.937 zł, w tym dofinansowanie - 26.853 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

 

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 5

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 5