Wielkanoc 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...

Zarząd i pracownicy biura Kanał Elbląski LGD

Warsztaty pisania wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, 26 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00-15.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

W programie spotkania przewidziano:

1. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

2. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących rozwijania działalności gospodarczej.

3. Zasady sporządzania biznesplanów w zakresie tworzenia i rozwijania firm.

4. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadań w Projektach Grantowych.

5. Działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego. 

S.Pańczuk

Ogłoszenie naboru wniosków 16/2019/PG - projekt grantowy

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

OGŁOSZENIE NR 16/2019/PG NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO
NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku.

Data ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu - 12 kwietnia 2019 roku.

Ogłoszenie naboru wniosków 15/2019/PI - rozwijanie firm

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

OGŁOSZENIE NR 15/2019/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków – 12 kwietnia 2019 roku.

Ogłoszenie naboru wniosków 14/2019/PI - tworzenie firm

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

OGŁOSZENIE NR 14/2019/PI O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2016-2023 (LSR OW KE 2016-2023)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Data ogłoszenia naboru wniosków – 12 kwietnia 2019 roku.