Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Podczas spotkania informacyjnego nt. Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego 10 lipca 2018 roku została przedstawiona autorska metoda pracy nad produktem i minipakietem turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego oraz "Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zakłada się, że powstanie minimum 12 produktów i minipakietów turystycznych oraz wzmocnione zostaną 2 sieci produktowe.

W ramach "Koncepcji" w 2018 roku w poszczególnych fazach będzie realizowane m.in.:

Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSRW Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zamiar realizacji operacji własnej KE LGDZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu informuje, że do 22 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 22 czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Zarząd KE LGD na III-IV-5/2018 posiedzeniu 26 czerwca 2018 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego na realizację operacji własnej Kanał Elbląski LGD pn. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Planowane prace dotyczą odcinków rowerowej Trasy Pocztyliona: Kisielice-Susz-Zalewo-Elbląg i Tablic Informacyjnych z rowerową Trasą Kanału Elbląskiego Elbląg-Miłomłyn-Ostróda do wysokości kosztów 50.000 PLN.
 
S.Pańczuk 

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału ElbląskiegoZapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone "Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego" do Elbląga 10 lipca 2018 roku, od godz. 13.00. W trakcie spotkania opowiemy o "Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zaprezentujemy eksperta i jego nową metodę pracy nad koncepcją budowy produktów i minipakietów turystycznych oraz artystyczną kreacją marki Krainy Kanału Elbląskiego. Zachęcam do podjęcia współpracy. 

Poniżej zamieszczam zaproszenie z programem spotkania oraz kartę zgłoszenia na spotkanie informacyjne ze wzorem zintegrowanego oświadczenia ze zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO) związanymi ze spotkaniem informacyjnym, ewentualnym doradztwem indywidualnym, warsztatami i szkoleniami związanymi z tworzeniem minipakietów turystycznych i ich sprzedaży, opracowaniem katalogu produktów i minipakietów turystycznych oraz sieci. 

Spotkanie informacyjne jest finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu.

S.Pańczuk