Powiat elbląski - mistrz wśród liderów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Powiat elbląski - mistrz wśród liderówPowiat Elbląski jest Super. Związek Powiatów Polskich opublikował listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2017. W kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców laur Super Powiatu zdobył Powiat Elbląski!

Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

Powiaty do 60 tys. mieszkańców

Powiat Elbląski ex aequo Powiat Przasnyski

PO FIO WML2 - grupa ognia - wielcy z małej wsi

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - grupa ognia - wielcy z małej wsiTytuł projektu: Grupa ognia - wielcy z małej wsi
Okres realizacji: 01.06.2017 – 15.11.2017 r.
Realizator: grupa nieformalna GRUPA OGNIA
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo"
Kwota dofinansowania: 5.000,00zł
Wartość zadania: 7.382,66zł
W wyniku realizacji mikroprojektu wykonano działania:
1) Zakup sprzętu specjalistycznego i akcesoriów kuglarskich 
2) Zajęcia z animatorem kuglarstwa i szkolenie wyjazdowe.
3) Opracowanie spektaklu kuglarskiego.
4) Pokaz spektaklu i warsztaty kuglarskie na spotkaniu polsko-francuskim w Saint Thelo we Francji.

Diana Rajczyk

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - grupa ognia - wielcy z małej wsiCzytaj więcej: PO FIO WML2 - grupa ognia - wielcy z małej wsiCzytaj więcej: PO FIO WML2 - grupa ognia - wielcy z małej wsi

XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXXII-III-1-2018 posiedzenie Zarządu LGDPORZĄDEK OBRAD XXXII-III-1/2018 posiedzenia Zarządu

CZAS:           25 stycznia 2018 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

  1. Przyjęcie porządku XXXII-III-1/2018 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXI-III-7/2017 posiedzenia Zarządu z 1 grudnia 2017 roku.
  3. Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.2 przez beneficjentów operacji.
  4. Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy”, Projektów Współpracy, PO FIO WML2.
  5. Informacja nt. realizacji LSR, działanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.
  6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
  7. Ustalenie terminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  8. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Elbląg, 16 stycznia 2018 roku

PO FIO WML2 - szlifuj formę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - szlifuj formęTytuł projektu: Szlifuj formę
Okres realizacji: 18.08.2017 – 28.11.2017 r.
Realizator: grupa nieformalna SYMPATYCY REKREACJI
Wnioskodawca: Stowarzyszenie IWA Integracja-Współpraca-Aktywność
Kwota dofinansowania: 4.000,00zł
Wartość zadania: 8.155zł
W wyniku realizacji mikroprojektu wykonano działania:
1) Zagospodarowanie działki rekreacyjnej we Władysławowie.
2) Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu.
3) Nauka chodzenia z kijkami - 5 km z instruktorem.
4) Rozgrywki mini siatkówki.
5) Opracowanie ulotki o siłowni i jak z niej korzystać.

Diana Rajczyk

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - szlifuj formęCzytaj więcej: PO FIO WML2 - szlifuj formęCzytaj więcej: PO FIO WML2 - szlifuj formę

PO FIO WML2 - historyczna gra miejska

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - historyczna gra miejskaTytuł projektu: Historyczna gra miejska

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.11.2017 r.

Realizator: grupa nieformalna Aktywny Pasłęk

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Kuźnia Pruska"

Kwota dofinansowania: 5.000,00zł

Wartość zadania: 6.431,90zł

W wyniku realizacji mikroprojektu wykonano działania:

1) Warsztaty tworzenia gier terenowych.

2) Opracowanie scenariusza do gry terenowej i ról bohaterów, mapki i karty zadań.

3) Opracowanie medalu, pamiątkowych nagród, rekwizytów i ubrań.

4) Testowanie gry miejskiej.

Diana Rajczyk

Czytaj więcej: PO FIO WML2 - historyczna gra miejskaCzytaj więcej: PO FIO WML2 - historyczna gra miejskaCzytaj więcej: PO FIO WML2 - historyczna gra miejska