Najczęściej zadawane pytania PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.

Czytaj więcej: Najczęściej zadawane pytania PROW 2014-2020Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Żródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5419.htm

Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC

9 marca 2017 roku odbyło się XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Jego celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz zmian kryteriów operacji i grantobiorców oraz Regulaminu Rady i Regulamin wyboru grantobiorców, a także zmian LSR OW KE 2016-2023. Przyjęto także prognozę finansową na lata 2017-2023 i plan pracy na 2017 rok. WZC udzieliło absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu i upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w 2017 roku.

Dziękuję Członkom WZC za udział w posiedzeniu, twórczą dyskusję, podjęcie stosownych uchwał i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

S.Pańczuk

Spotkania informacyjne o LSR OW KE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne o LSR OW KERozpoczęliśmy cykl spotkań nt. realizacji LSR OW Kanału Elbląskiego w 2017 roku. Pierwsze spotkanie z tej serii odbyło się 7 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Elblągu. W Dniu Kobiet zaplanowano spotkanie w Kisielicach. Harmonogram spotkań zamieszczono w ogłoszeniach:

 http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/1975-spotkania-informacyjne-o-lsr-2017.html

Plan spotkań informacyjnych:

1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)

5. Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020

 

S.Pańczuk

XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD XXVI/III/2/2017 posiedzenia Zarządu

CZAS:          9 marca 2017 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Saperów 14A, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD:

Innowacyjność na obszarach wiejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Innowacyjność na obszarach wiejskichUprzejmie zapraszamy na seminarium dotyczące rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie, organizowane przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach prac grupy tematycznej ENRD „Przedsiębiorczość na wsi". Seminarium odbędzie się 30 marca 2017 r. w Brukseli. Językiem roboczym spotkania jest język angielski. Program seminarium w załączeniu. Poniżej przekazujemy email od Pani Kristiiny Tammets przewodniczącej ELARD zapraszający do udziału w spotkaniu. Przedstawiciele lokalnych grup działania zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zarejestrowanie się do 8 marca br. za pomocą linku https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-and-competitive-rural-businesses_en.