Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Questingowy projekt współpracy w realizacji

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

25 lipca 2019 roku została zawarta partnerska umowa na realizację Questingowego Projektu Współpracy 3 LGD:

1. LGD Krzemienny Krąg

2. LGD Kanał Elbląski

3. LGR Wielkie Jeziora Mazurskie

W lipcu rozpoczynamy testowanie 12 questów, potem tworzymy 12 nowych questów i promujemy. Gościmy też  u nas LGR Wielkie Jeziora Mazurskie z wizytą studyjną.

W załączeniu Umowa:

S.Pańczuk 

 

Listy rankingowe w naborach 14,15,16 PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wnioski zostały poddane ocenie przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Poniżej zamieszczam Listy rankingowe wniosków niewybranych i wybranych w działaniu 19.2 PROW poprzez LEADERa w poszczególnych naborach:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej złożono 14 wniosków na kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN. Rada wybrała 8 wniosków, w tym 6 mieszczących się w limicie dotacji:

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji 181.923,29 PLN.

16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3 wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.

Pozostały limit dotacji 77.194,62 PLN.
Protokół z oceny operacji własnych KE LGD:
Rejestr Interesów Rady Stowarzyszenia:
Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego.

S.Pańczuk

Wyniki oceny wstępnej PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wnioski zostały poddane ocenie wstępnej i uzupełnione. Listy wniosków złożonych, ocenionych, uzupełnionych i odrzuconych po ocenie wstępnej w działaniu 19.2 PROW poprzez LEADERa:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej 14 wniosków na kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN.

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji 181.923,29 PLN.

16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3 wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.

Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego.

S.Pańczuk

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

18 czerwca 2019 r. od godz. 9.00-16.00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8 odbędzie sięposiedzenei Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD poświęcone ocenie i wyborowi wniosków w naborach: 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Czas:                18 czerwca 2019 roku, godz. 9:00-16:00

Miejsce:            82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8

SZKOLENIE:     

Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 PI

Kryteria, zasady i procedury wyboru i oceny operacji

  1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia. Stwierdzenie kworum.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie Porządku Obrad VIII-III/2019 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
  4. Informacja Zarządu o limicie dostępnych środków zadysponowanych w  naborach 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD oraz wyniku naborów wniosków w terminie 6 do 20 maja 2019 roku.
  5.  Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w naborach 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych KE LGD.
  6. Pisemny wybór i ocena operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem przez członków Rady, zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny operacji i zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań, przyjętymi przez WZC i zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kartami weryfikacji i wyboru podanymi w dokumentacji konkursowej z naborów: 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG. Ocenie i wyborowi podlegać będą także 2 operacje własne Kanał Elbląski LGD.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji i zadań w projekcie grantowym oraz ustalenie list operacji wybranych do wsparcia w ramach LSR OW KE 2016-2023, wybranych do finansowania, niewybranych do finansowania, niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW 2014-2020 w naborach: 14/2019/PI, 15/2019/PI, 16/2019/PG i 2 operacji własnych Kanał Elbląski LGD.
  8. Wolne głosy, wnioski, zapytania i zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.

 Otrzymują: członkowie RADY Stowarzyszenia – wszyscy