Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSRW Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zamiar realizacji operacji własnej KE LGDZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu informuje, że do 22 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 22 czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Zarząd KE LGD na III-IV-5/2018 posiedzeniu 26 czerwca 2018 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego na realizację operacji własnej Kanał Elbląski LGD pn. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Planowane prace dotyczą odcinków rowerowej Trasy Pocztyliona: Kisielice-Susz-Zalewo-Elbląg i Tablic Informacyjnych z rowerową Trasą Kanału Elbląskiego Elbląg-Miłomłyn-Ostróda do wysokości kosztów 50.000 PLN.
 
S.Pańczuk 

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału ElbląskiegoZapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone "Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego" do Elbląga 10 lipca 2018 roku, od godz. 13.00. W trakcie spotkania opowiemy o "Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zaprezentujemy eksperta i jego nową metodę pracy nad koncepcją budowy produktów i minipakietów turystycznych oraz artystyczną kreacją marki Krainy Kanału Elbląskiego. Zachęcam do podjęcia współpracy. 

Poniżej zamieszczam zaproszenie z programem spotkania oraz kartę zgłoszenia na spotkanie informacyjne ze wzorem zintegrowanego oświadczenia ze zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO) związanymi ze spotkaniem informacyjnym, ewentualnym doradztwem indywidualnym, warsztatami i szkoleniami związanymi z tworzeniem minipakietów turystycznych i ich sprzedaży, opracowaniem katalogu produktów i minipakietów turystycznych oraz sieci. 

Spotkanie informacyjne jest finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu.

S.Pańczuk

 

Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, UECzerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska zawiera dane i informacje o:

  • Budżecie UE na 2019 rok,
  • Wdrażaniu Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - RODO,
  • Polityce ochrony  środowiska i klimatu
  • Polityce spójności po 2020 roku
  • Polityce i budżecie UE po 2020 roku

S.Pańczuk

RODO i wnioski aplikacyjne PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: RODO i wnioski aplikacyjne PROW 2014-2020W związku z ogłoszonym naborem wniosków (poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020) i realizacją projektów współpracy (poddziałanie 19.3 PROW) oraz kosztami bieżącymi i aktywizacją (poddziałanie 19.4 PROW) zamieszczam klauzule informacyjne i klauzule zgody ochrony danych osobowych (RODO) stosowane w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

1. W naborach wniosków aplikacyjnych (działanie 19.2 PROW 2014-2020) z 1/2016, 2/2016G, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 stosujemy następujące formularze:

1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:

2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:

3) do wkładu własnego - klauzule informacyjne,zamieszczone pod linkiem:

2. Do projektów współpracy (działanie 19.3 PROW 2014-2020) w Projekcie współpracy Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych - SMAK i Markowym Produkcie Turystycznym - MPT - stosujemy następujące formularze:

1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:

2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:

3. Do projektu koszty bieżące i aktywizacja stosujemy do wniosku o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody, zamieszczone pod linkiem:

W naborach wniosków 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018  przeprowadzanym w dniach 22.05.2018-05.07.2018 stosujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody do działania 19.2. WoPP i klauzule wkładu własnego (jeśli dotyczy) i wpisujemy w poz. "inne załączniki".

S.Pańczuk