Po XXI Walnym Zebraniu Członków KE LGD - wybory organów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po XXI Walnym Zebraniu Członków KE LGD - wybory organów21 lutego 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Jego celem było:

1) Wybór władz Stowarzyszenia na IV kadencję 2018-2021.

2) Przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok.

3) Przyjęcie raportu z monitoringu i ewaluacji LSR OW KE oraz KE LGD.

4) Przyjęcie zmian: kryteriów wyboru operacji, Regulaminu Rady i Regulaminu grantobiorców, LSR OW KE w zakresie kryteriów i monitoringu LSR.

Konsultujemy plan komunikacji

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Konsultujemy plan komunikacjiSzanowni Państwo

Konsultujemy Plan komunikacji z lokalną społecznością w ramach animacji i zarządzania Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Bardzo prosimy o głos w tej sprawie i dziękujemy serdecznie.

Ankieta jest pod linkiem:
https://goo.gl/forms/MksdTgbrZoqCYlTY2

S.Pańczuk

XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XX-III-1-2018 posiedzenie Komisji Rewizyjnej19 lutego 2017 roku, od godz.9:00, w  siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
1.     Otwarcie, przedstawienie celu posiedzenia.
2.     Przyjęcie wniosków i porządku obrad.

XXI-1-2018 Walne Zebranie Członków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXI-1-2018 Walne Zebranie CzłonkówW imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie zapraszam członków i partnerów KE LGD na XXI/1/2018 posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 21 lutego 2018 roku w godz. 11.00-16.00 w I terminie lub 11.15-16.15 w II terminie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest połączone z WARSZTATEM REFLEKSYNYM nad:

1) Realizacją LSR w wymiarze finansowym i rzeczowym.

2) Funkcjonowaniem KE LGD.

3) Sytuacją społeczno-gospodarczą obszaru.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW obejmuje: