Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Szkolenie i posiedzenie Rady KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

25 października 2019 roku odbędzie się szkolenie i ocena wniosków przez Radę  Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

SZKOLENIE obejmie wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 poprzez projekty indywidualne i projekty grantowe oraz kryteria, zasady i procedury wyboru i oceny operacji i zadań

PORZĄDEK OBRAD IX-III/2019 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA przewiduje:
1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia. Stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie Porządku Obrad IX-III/2019 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
4. Informacja Zarządu o limicie dostępnych środków zadysponowanych w naborach 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI oraz wyniku naborów wniosków w terminie 6 do 20 września 2019 roku.
5. Informacja o wynikach losowania wniosków i ich przydziale do oceny w naborach 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI.
6. Pisemny wybór i ocena operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia wraz z uzasadnieniem przez członków Rady, zgodnie z Kryteriami wyboru i oceny operacji i zadań oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań, przyjętymi przez WZC i zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kartami weryfikacji i wyboru podanymi w dokumentacji konkursowej z naborów: 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG, 20/2019/PI.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i oceny operacji i zadań w projekcie grantowym oraz ustalenie list operacji wybranych do wsparcia w ramach LSR OW KE 2016-2023, wybranych do finansowania, niewybranych do finansowania, niepodlegających ocenie pod względem zgodności z PROW 2014-2020 w naborach: 17/2019/PI, 18/2019/PI, 19/2019/PG i 20/2019/PI.
8. Wolne głosy, wnioski, zapytania i zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady

Listy złożonych wniosków w naborach 06-20_09_2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o listach złożónych wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Listy złożonych wniosków wg zakresu tematycznego z LSR OW KE 2016-2023, limity dotacji, liczba i kwota wniosków:

20/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej - limit 200.000,00 PLN, liczba złżonych wniosków - 6 wniosków, kwota wnioskowanej dotacji 551.232,00 PLN 

19/2019/PG - projekt granbtowy - limit 87.906,05 PLN, liczba złżonych wniosków - 3 wnioski, kwota wnioskowanej dotacji 92.740,00 PLN 

18/2019/PI - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokjalnego - limit 300.000,00 PLN, liczba złżonych wniosków - 1 wniosek, kwota wnioskowanej dotacji 299.222,00 PLN 

17/2019/PI - rozwijanie działaności gospodarczej - limit 1.072.229,97 PLNliczba złżonych wniosków - 14 wniosków, kwota wnioskowanej dotacji 2.094.797,62 PLN 

S.Pańczuk

Kartoflane Świętowanie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W piątek 27 września 2019 roku w godz. 16.00-19.00 odbędzie się we Władysławowie "Kartoflane Świętowanie". Ufamy, że jak co roku nie zabraknie, na placu rekreacyjno –sportowym przy Stanicy rowerowej, miłośników kartoflanych przysmaków i sympatyków naszej społeczności. Zapraszamy słoneczną pogodę, uśmiechniętych mieszkańców okolicznych miejscowości, zaprzyjaźnionych cyklistów i motocyklistów oraz wszystkich, którzy razem z nami chcą na wesoło zacząć „kartoflakiem” ostatni wrześniowy weekend.

Organizatorami przedsięwzięcia, współfinansowanego przez Wójta Gminy Elbląg, są Stowarzyszenie IWA w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej „Krokus” i Warsztatami Terapii Zajęciowej we Władysławowie. Gospodarze wydarzenia zapewniają, że będą: kluchy, sałatka kartoflana, babka ziemniaczana oraz na wejściu gorąca miska tradycyjnej kartoflanki z wkładką. Niespodzianką wieczoru będzie degustacja placuszków Paratha, wykonanych przez gościa specjalnego z Indii.

Zaprasza Stowarzyszenie IWA 

w partnerstwie DPS KROKUS

WTZ Władysławowo

Odkryj swój skarb - konkurs

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

„Odkryj Swój Skarb” – rusza konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne!

Konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej

Czytaj więcej: Odkryj swój skarb - konkurs

Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, zorganizowałeś/aś i przeprowadziłeś/aś akcję lub projekt dotyczący lokalnej historii, budynku, drzewa bądź zwyczaju,działasz lokalnie na rzecz edukacji i kultury – ten konkurs jest dla Ciebie!

Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców jak i osób odwiedzających.

Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”?
ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Formularz zgłoszeniowy →

Termin zgłoszeń: 4.11.2019 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia zajpoznaj się z załączonym poniżej regulaminem.

Dla zwycięzców przewidujemy 3 nagrody x 3 000 zł i 2 wyróżnienia x 2 000 zł!

Wybrane 20 inicjatyw planujemy umieścić w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział w Konkursie inicjatywy edukacyjno-kulturalne! Daj się poznać w całej Polsce – publikacja będzie do pobrania za darmo!

Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:

  • lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
  • lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
  • twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),
  • lokalnych gwar i dialektów,
  • mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
  • sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
  • lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
  • zwyczajów kulinarnych,
  • numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem,
  • odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:

* zwiedzanie * zajęcia edukacyjne * warsztat * gawęda * zajęcia plastyczne * zajęcia teatralne i spektakle * zajęcia śpiewu * występy * oprowadzanie * zajęcia rękodzielnicze * publiczne odczyty * tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią * opowieści i wspomnienia * zajęcia kulinarne * obrzędy świeckie i religijne * spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych) * plenery malarskie * spotkania z lokalnymi mieszkańcami * spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych, instytucji kultury * inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym * opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych * nagranie i pokazy filmu *pokaz fotografii * murale * performance * stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy * wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.

Questing w małym paluszku

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na szkolenia z tworzenia questów pn. "Questing w małym paluszku". Questing to metoda narracji o dziedzictwie miejsca. Szkolenia odbędą się w godz. 9.00 - 17.00 kolejno:

18 września 2019 roku w Pasłęku, Urząd Miejski, sala rycerska

19 września 2019 roku w Miłomłynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

20 września 2019 roku w Suszu, Urząd Miejski, sala sesyjna

Efektem szkolenia będą wyłonione zespoły do tworzenia questów i nowe questy. 

Zadanie jest realizowane w Questingowym Projekcie Współpracy trzech LGD:

LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie

LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w Węgorzewie

LGD Kanał Elbląski w Elblągu

S.Pańczuk