Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 127 lipca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację zadania grantowego pn. "Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"". Zadanie obejmuje utworzenie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego, zakup zestawu wypoczynkowego (stół i ławki parkowe), betonowego stołu do tenisa,  montaż tablicy informacyjno-turystycznej i stojaka na rowery w Woli Kamieńskiej, Gmina Iława. Miejsce przyjazne rowerzystom prowadzi do trasy rowerowej Autorytetów związanej z Janem Pawłem II i Emilem von Behringiem oraz trasy rowerowej Prusów, nawiązującej do odległej historii tych ziem i jej przodków. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.988 zł, w tym dofinansowanie - 29.997 zł, zaliczka - 14.998 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1

Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę30 czerwca 2017 roku zakończono  podpisywanie umów na realizację mikroprojektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Loklanie 2. Łącznie zostało zawartych13 umów na wartość 83.544,99 zł, wtym wartosc dotacji wynosi 51.880 zł. Ostatnią umowę zawrato ze Stowarzyszeniem IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie, Gmina Elbląg i Grupę Nieformalną SYMPATYCY REKREACJI. Realizowany mikroprojekt  to "SZLIFUJ FORMĘ". Jego celem jest wyposażenie działki w przyrządy służące do rekreacji jako materialnego dobra wspólnego Władysławowa oraz udzielenie instruktażu dla osób z nich korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.155 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formęCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formęCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę

Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurką

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurkąPowstaje "Siłownia Pod Chmurką w Bielniku Drugim" dzieki aktywności grupy nieformalnej "LIDERZY" i Stowarzyszenia "ZICHERKA" w Kazimierzowie, Gmina Elbląg. Mikroprojekt jest realizowany w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie, na którego umowę podpisano 30 czerwca 2017 roku. Jego celem jest umożliwienie dostępu do atrakcyjnej formy rekreacji na świeżym powietrzu mieszkańcom Bielnika Drugiego poprzez montaż urządzeń siłowni jako materialnego dobra wspólnego oraz udzielenie instruktażu dla osób z nich korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Siłownia pod chmurką w Bielniku Drugim" - wynosi 5.140 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "LIDERZY" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie ZICHERKA w Kazimierzowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurkąCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurkąCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - siłownia pod chmurką

Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczneStowarzyszenie Ludzi Przyjaznych Odnowa w Krzewsku, Gmina Markusy i Grupa Nieformalna DRUŻYNA WOJÓW PRUSKICH KARREGA realizują mikroprojekt WARSZTATY CERAMICZNE w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2. Jego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu rzemiosła dawnego oraz aktywizacja mieszkańców wsi jako wspólnego dobra niematerialnegi i budopwa pieca ceramicznego jako materialnego dobra wspólnego miejscowości Zurawiec.

Wartość projektu "Warsztaty ceramiczne" - wynosi 5.327 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna DRUŻYNA WOJÓW PRUSKICH KARREGA a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych Odnowa w Krzewsku.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczneCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczneCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - warsztaty ceramiczne

 

Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w Grądkach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w GrądkachPowstaje strzelnica w Grądkach, Gmina Godkowo, w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2. Umowa na mikroprojekt została podpisana 30 czerwca 2017 roku ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Gogkowo "Pomocna Dłoń", Gmina Godkowo i Grupę Nieformalną "SOKÓŁ". Realizowany mikroprojekt  to "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI GDĄDKI". Jego celem jest aktywizacja sportowamieszkańców gminy Godkowo jako niematerialnego dobra wspólnego i utworzenie gminnej strzelnicy w Grądkach jako materialnego dobra wspólnego.

Wartość projektu "UTWORZENIE GMINNEJ STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRĄDKI" - wynosi 5.660 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SOKÓŁ" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Rozowju Gminy Godkowo 'POMOCNA DŁOŃ" w Godkowie.

Zostały już zrealizowane pierwsze lekcje strzelectwa. Spotkania strzeleckie odbywają się co dwa tygodnie w niedzielne popołudnia. Jest to pierwsza samodzielna aktywność tej miejscowości.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w GrądkachCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w GrądkachCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - strzelnica w Grądkach