Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Godkowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Godkowo na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

15 kwietnia 2019 roku

godz. 13:00-15:00

Urząd Gminy w Godkowie,

Godkowo 14, Sala Narad

 Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                    

Wójt Gminy Godkowo               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Zakończony nabór na szkolenie przewodników turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zakończyliśmy nabór na szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego. Lista uczestników została zapełniona w ciągu kilkunastu godzin. Pomyślimy o zwiększeniu częstotliwości tego typu szkoleń w przyszłości :). Chyba czas pomyśleć o kursie przewodnickim, bo przewodnicy uczą partiotyzmu, bo to sól ziemi w turystyce :)

Jest nam przytkro, że nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych :)

S.Pańczuk

Szkolenie przewodników turystycznych - Elbląg

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania SERDECZNIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE TERENOWE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO w zakresie wymiany dobrych praktyk w zawodzie przewodnika turystycznego, w tym wymiany uwag, rad, wskazówek i doświadczeń pomiędzy przewodnikami turystycznymi

Zaproszenie Walne Zebranie Członków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie zapraszam na XXII/1/2019 posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 22 marca 2019 roku w godz. 12.00-13.45 w I terminie lub 12.15-14.00 w II terminie. Bardzo proszę o udział w XXII/1/2019 posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

Spotkanie informacyjne FIO WML 3

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 3 15 marca 2019 roku w godz. 12.00-14.00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, sala nr 8.

Przedstawimy:

1) cel konkursu mikrodotacji PO FIO WML 3

2) Warunki i zasady ubiegania się mikrodotacje PO FIO WML 3

3) Koszty kwalifikowalne

4) Obowiązki RODO w naborze wniosków

5) skonsultujemy pomysły na mikrodotacje

Zapraszamy! Dowiesz się co i jak z finansowaniem młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, warunkami składania wniosków i dofinansowania zadań.

S.Pańczuk