Wielkanoc 2018

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych miłości i rodzinnego ciepła

życzy Zarząd Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Czytaj więcej: Wielkanoc 2018

Po XXI-1-2018 WZC - komplet dokumentów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po XXI-1-2018 WZC - komplet dokumentówPodczas XXI-1-2018 Walnego Zebrania Członków 21 lutego 2018 roku podjęto 14 uchwał dotyczących:

1) przyjęcia sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2017 rok

2) wyborów organów Kanał Elbląski LGD na IV kadencję

3) zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, kryteriów wyboru opracji i grantobiorcó, Regulaminu rady i regulaminu grantobiorców

4) planów pracy i finansów na 2018 rok.

Ponizej komplet przyjętych dokumentów:

S.Pańczuk

Po XXI WZC -LSR i załączniki, regulaminy, kryteria

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po XXI WZC -LSR i załączniki, regulaminy, kryteria

Podczas XXI-1-2018 roku dokonano zmian LSR i załączników, w tym kryteriów wyboru operacji i grantobiorców, Regulaminu Rady I Regulaminu grantobiorców wraz z załącznikami. Dokumenty zostały przekazane 27 lutego 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na aneks umowy ramowej. Oto one: