Gospodarstwa na obszarach Natura 2000

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.

Zgodnie z opracowywanymi przepisami o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia może ubiegać się rolnik, będący  posiadaczem gospodarstwa, w którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położony  jest na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).

Nadzwyczajna pomoc dla rolników

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Nadzwyczajna pomoc dla rolników

17 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Pomoc dostosowawcza będzie udzielana w ramach następujących mechanizmów:

1) dla producentów mleka – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

2) dla producentów świń – refundacja kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych;

3) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE) – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

4) dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 lub decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406) – rekompensata finansowa z tytułu niższych cen sprzedaży świń.

Płatności bezpośrednie i obszarowe za 2017 rok

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Płatności bezpośrednie i obszarowe za 2017 rok

Od 15 marca br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) można składać wnioski o przyznanie płatności za 2017 r. Tak jak w roku 2016, stosowane są następujące rodzaje płatności bezpośrednich:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatność za zazielenienie,

- płatność dodatkowa,

- płatność dla młodych rolników,

- wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do owoców miękkich (przy czym od 2017 r. sektor owoców miękkich obejmuje wyłącznie uprawy truskawek), płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych),

- płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Seniorzy w akcji 2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Seniorzy w akcji 2017Do 20 marca 2017 r. trwa rekrutacja do X edycji konkursu "Seniorzy w akcji" (Inkubator + dotacje).

Konkurs Seniorzy w akcji skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym.

Mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

Wzorem lat 2014-2016 również w 2017 roku będzie możliwość uzyskania mikrodotacji z ramach projektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe. Pula środków w 2017 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 271.950 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 1.500 złotych, maksymalna 5.000 zł. Czas realizacji projektów: nie dłuższy niż 6 miesięcy, mieszczący się w przedziale: 1 marca - 30 listopada 2017 roku. Wkład własny grantobiorcy wynosi minimum 10% wartości dotacji i może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.  Ogłoszenie naboru wniosków jest planowane na 20 marca 2017 roku, a nabór wniosków na 27 marca 2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest ośrodkiem kontaktowym dla powiatu elbląskiego, miasta Elbląga, powiatu ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), tel.: 55 239-49-61, 55 643-58-45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S.Pańczuk