Nabory wniosków - 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Od 6 do 20 maja 2019 roku trwają nabory wniosków w trzech konkursach, odpowiednio z limitami dotacji i dokumentacją konkursową:

600.000,00 PLN - konkurs nr14/2019/PI - tworzenie firm http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2242-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-14-2019-pi.html

181.923,29 PLN - konkurs nr 15/2019/PI - rozwijanie firm http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2243-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-15-2019-pi-rozwijanie-firm.html

155.765,62 PLN - konkurs nr 16/2019/PG - projekty grantowe http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/2244-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-16-2019-pg-projekt-grantowy.html

S.Pańczuk

Cykl szkoleń Programu LIFE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE W Polsce serdecznie zaprasza na kolejny cykl szkoleń:
Szkolenia: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019”
 http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/_thumbs/pl/nfoaktualnosci/113/302/10/cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,life-ke.jpg
 
Seria bezpłatnych szkoleń dotyczyć będzie tworzenia projektów oraz  aplikowania o środki w ramach Programu LIFE, w naborze 2019.  Nasi eksperci przedstawią zasady tworzenia dokumentów koncepcyjnych (concept note) i składania wniosków w tegorocznym naborze. Objaśnią również kolejne etapy tworzenia wniosku, przedstawią tegoroczne zmiany oraz omówią zasady oceny wniosków przez Komisję Europejską.
 
W trakcie szkoleń będzie również możliwość rezerwacji konsultacji indywidualnych, planowanych od 27 maja do 7 czerwca 2019 roku.
 

Wielkanoc 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość ...

Zarząd i pracownicy biura Kanał Elbląski LGD

Warsztaty pisania wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, 26 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00-15.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

W programie spotkania przewidziano:

1. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

2. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących rozwijania działalności gospodarczej.

3. Zasady sporządzania biznesplanów w zakresie tworzenia i rozwijania firm.

4. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadań w Projektach Grantowych.

5. Działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego. 

S.Pańczuk