Informacja nr 4/2019/OWKE i nr 5/2019/OWKE o planowanej do realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnych LGD Kanału Elbląskiego.

Informację o zakresie tematycznym operacji, zgodnie z zamieszczoną procedurą, zawierają załączniki nr 2 do procedury i dotyczą:

nr 4/2019/OWKE - odnowienia oznakowania szlaków kajakowych

nr 5/2019/0wKE - oferty wsi tematycznych

Zamiar realizacji operacji własnej LGD, zgodnie z zamieszczoną niżej procedurą, należy zgłaszać na formularzu wg załącznika nr 3. Termi zgłoszenia zamiaru: 30 dni od ogłoszenia informacji, tj. do 4 maja 2019 roku.

Kryteria wyboru operacji zawiera załącznik nr 4 (wspólny dla wszystkich zakresów tematycznych).

W sytuacji gdy żaden podmiot nie zgłosi zamiary realizacji operacji własnych LGD, to wnioski może złożyć LGD Kanału Elbląskiego. 

Termin naboru wniosków jest planowany od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku.

Stanisława Pańczuk

Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Elbląg

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

10 kwietnia 2019 roku

godz. 14:00-16:00

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Elbląg                                            

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Gronowo Elbląskie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

10 kwietnia 2019 roku

godz. 11:00-13:00

Urząd Gminy Gronowo Elblaskie, ul. Łączności 3, sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie                                               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Małdytach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Małdyty na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

15 kwietnia 2019 roku

godz. 10:00-12:00

Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10,sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Małdyty                                                

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski