Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 928 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn". W ramach zadania ma być wydany folder promocyjny i aplikacja mobilna po mieście i gminie Miłomłyn. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic w Majdanach Wielkich w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.352 zł, w tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka - 15.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 726 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie". W ramach zadania budowana jest altana, montowane stojaki na rowery i tablica informacyjna w Drużnie, Gmina Elbląg. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy niebieskim Szlaku Rowerowym Wokół Jeziora Drużno i czarnym łącznikowym ze Szlakiem Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie "Dwie Wsie" w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 30.918 zł, w tym dofinansowanie - 27.517 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 631 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Stanica rowerowa we Władysławowie". W ramach zadania urządzane jest miejsce postoju rowerzystów z montażem wiaty, stojaków i tablicy informacyjnej oraz organizacja imprezy rowerowej we Władysławowie, Gmina Elbląg. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy zielonym Szlaku Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.570 zł, w tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka - 15.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 428 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo". W ramach zadania utwardzane jest powierzchnia gruntowa z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla rowerów, zakup koszy, stojaków na rowery i ławek z montażem w Wikrowie, Gmina Gronowo Elbląskie. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy zielonym Szlaku Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła" w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 49.950 zł, w tym dofinansowanie - 44.950 zł, zaliczka - 22.475 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 326 lipca 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania grantowego pn. "Historyczno-Edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017". Zadanie dotyczy szkolenia z potencjału turystycznego i historycznego Krainy Kanału Elbląskiego w bardzo atrakcyjnej formie. Zadanie realizuje Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy", finansowego ze środków LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 15.716 zł, w tym dofinansowanie - 10.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3