1% podatku dla LGD Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

Dwa Urzędy Skarbowe, w Elblągu i Ostródzie przekazały już 1% należnego podatku za 2008 rok organizacji pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Z podatków 2008 roku 10 darczyńców przekazało łącznie kwotę 715,10 zł, z 2007 roku - 726,50 zł, z 2006 roku - 224,80 zł.

Dziękuję bardzo darczyńcom. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie znakowania szlaków rowerowych, jako kluczowego projektu LGD Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk

Decyzje XXII Zarządu LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Podczas XXII posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, 28 lipca 2009 roku, podjęto następujące uchwały w sprawie:
a. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego.
b. wzoru ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu MAŁYCH  PROJEKTÓW  oraz  ODNOWY  I  ROZWOJU  WSI
b. podjęcia współpracy z  Lokale Aktions Gruppe Fläming-Havel, Land BRANDERURG, Niemcy – zamiast „Współpraca z Instytutem PROGRES w Berlinie”.
Ponadto podjęto decyzję o udziale 2 osób w seminarium „Zasady funkcjonowania LGD” – 2-3 września 2009 roku w Gdańsku.
Został także przyjęty porządek obrad VIII Walnego Zebrania oraz program wizyty niemieckiej GAL z Kloetze w LGD Kanału Elbląskiego
Wycofano się natomiast ze zmiany nazwy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

S.Pańczuk

Zaproszenie na Dni Miłomłyna

| . Opublikowano w Aktualności

Burmistrz Milomlyna zaprasza na Dni Miłomlyna 8-9 sierpnia 2009 roku. W programie przewidziano:

8 sierpnia 2009 roku:

6:00-10:30 - Wędkarskie Zawody Spławikowe o puchar Burmistrza Miłomlyna

11:00 - Msza w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Miłomlynie

12:00 - 13:00 - konkursy na wesoło dla dzieci, w tym Wybory Małej MIss

14:00 - oficjalne otwarcie Dni Miłomlyna

14:10 - 15:30 - Bajkolandia, czyli gry, konkursuy i zabawy dla dzieci

15:30- 17:00 - Potyczki rodzinne

17:30 - 20:30 - III Festiwal Młodych Talentów

21:00 - 22:00 - Gwiazda wieczoru - Zespół "Milano"

22:00 - 3:00 - zabawa taneczna przy muzyce Two Men

9 sierpnia 2009 roku

9:00 - turniej piłki plażowej i turniej tenisa ziemnego

15:00 i 17:00 mecze pilki nożnej

20:00 - dyskoteka pod chmurką

S.Pańczuk

Zaproszono nas ...

| . Opublikowano w Aktualności

Prezes Sand Valley Golf & Country Club zaprasza na Inaugurację Mistrzowskiego Pola Golfowego Sand Valley Golf & Country Club, które rozpocznie się 8 sierpnia 2009 roku o godz. 11:00 na pasłęckim polu golfowym, wieńczący czteroletni okres konstrukcyjny pola.
W programie przewidziano oficjalne otwarcie 18 dołkowego Mistrzowskiego Pola Golfowego, turniej golfowy w formule Scramble Golf Tournament, naukę i pokazy gry dla gości w Akademii Golfa, przejażdżki konne, konkursy na Najcelniejsze Uderzenie i Najdłuższe Uderzenie.
Otwarcia dokona Honorowy Członek Klubu Tadeusz Drozda.
Członkowie LGD Kanału Elbląskiego gościli na pasłęckim polu golfowym z wizytą studyjną 13 czerwca 2009 roku.
S.Pańczuk

Kontakt

Paweł Tucki | . Opublikowano w Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR 2016-2023

  • osobiście w Biurze LGD Kanał Elbląski:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

  • e-mailowo:
  • mobilnie:

www.kanal-elblaski-lgd.pl

www.kanalelblaski.eu

www.krainakanaluelblaskiego.com

www.facebook.com/LGD-Kanał-Elbląski

www.facebook.com/Kraina-Kanału-Elbląskiego

  • telefonicznie:

tel./fax: +48 55 239 49 61, kom. 602 516 830 - prezes/kierownik Biura, p. 24  - Stanisława Pańczuk,

tel./fax: +48 55 643 58 45, ds. LSR, p. 20 - Krzysztof Oksiędzki

tel./fax: +48 55 643 58 45 - ds. LSR, p. 21 - Diana Rajczyk

tel./fax: +48 55 643 58 45 - ds. animacji rozwoju lokalnego i koordynacji marki KrainyKanału Elbląskiego, p. 21 - Paulina Jechlewska

tel./fax: +48 55 643 58 45 - ds. administracji i kontroli, p. 20 - Grażyna Wasilewska

  • w gminach zgodnie z harmonogramem konsultacji

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/1702-harmonogram-kosultacji-lsr-ow-ke-2016-2023.html