Niebieski szlak rowerowy z Zalewa do Iławy

| . Opublikowano w Aktualności

Zakończono znakowanie niebieskiego szlaku rowerowego na całej jego długości 68,5 km z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy. Szlak niebieski rozpoczyna się przy rynku od ulicy Częstochowskiej w Zalewie i biegnie ulicami  Krakowską, Mickiewicza, aby na ulicy Kilińskiego połączyć się ze szlakiem zielonym. Oba szlaki są wyprowadzane z miasta drogą powiatową w kierunku Susza i Iławy. Za Zalewem szlaki rowerowe rozdzielają się: niebieski prowadzi przez Miłomlyn do Ilawy, natomiast zielony  biegnie przez Dobrzyki, Jerzwałd, Siemiany, Piotrkowo, Starzykowo, Szymbark, Kamionkę do Iławy.

Czerwony szlak rowerowy z Jezierzyc do Iławy

| . Opublikowano w Aktualności

Wspólnymi siłami zakończono znakowanie czerwonego szlaku rowerowego o długości 24,5 km z Jezierzyc do Iławy.  Szlak został wytyczony przez specjalistów PTTK, podkłady pod znaki na drzewach przygował iławski LOT, oznakowanie wykonało Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, a znaki i drogowskazy rowerowe oraz słupy zakupiło Stowarzyszenie i Gmina Iława.

Czerwony szlak rowerowy ma swój początek w Jezierzycach na Gizerku na wzgórzu z pięknym widokiem na jezioro Jeziorak, tuż obok obelisku upamiętniającego pobyt w tej miejscowości w 1973 roku kardynała Karola Wojtyły. Krążą opowieści o skradzionym kardynałowi w tym miejscu kajaku, który został zwrócony w 1992 roku już papieżowi Janowi Pawłowi II przez Henryka Plisa, miejscowego pasjonata historii. Obok obelisku, przy  skrzyżowaniu dróg w 1992 roku wybudowano kapliczkę upamiętniającą pobyt kardynała Karola Wojtyły. Przypomina o tym tablica usytuowana obok kapliczki.

Inicjatywy lokalne na rzecz integracji

| . Opublikowano w Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Na realizację projektów w ramach konkursu przeznaczono 1 180 000zł.

Wsparcie otrzymają:

* projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców terenów wiejskich
* inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, ktorych celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
* działania zmierzające do rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz lokalnych zasobów ludzkich

Wnioski można składać:

od 24 sierpnia do 21 września 2009 r.

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E.Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Szkolenie znakarzy szlaków rowerowych

| . Opublikowano w Aktualności

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej zaprasza na szkolenie znakarzy szlaków rowerowych w dniach 28-30 sierpnia 2009 roku w Domu Strażaka w Tolkmicku.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 lat, wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora, wpłata do 26 sierpnia 2009 roku wpisowego w wysokosci 30 złotych w kasie Oddzialu PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5 lub na konto bankowe Oddziału PTTK: BZ WBK S.A. I Oddział Elbląg Nr 79 1090 2617 0000 0001 0392 2216 z dopiskiem szkolenie znakarzy".

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, materiały do prac znakarskich w terenie, skrypty szkoleniowe.

Koszty szkoleniowe kadry, instruktorów szkolenia praktycznego oraz obsługi organizacyjnej pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koszty noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie.

Więcej informacji pod nr telefonu: 0-55 641-12-96.

Program szkolenia znakarzy szlaków rowerowych obejmuje:

piątek 28 sierpnia 2009 roku od godz 16:00 do 20:20 - przepisy dotyczące znakowania, zasady projektowania szlaku i prowadzenia prac znakarskich, instrukcja znakowania szlaków turystycznych;

sobota 29 sierpnia 2009 roku od godz 7:30 - 20:15 - podstawowe wiadomości o farbach, sprzęcie, technikach znakowania, monitoring szlaków oraz zajęcia praktyczne;

niedziela 30 sierpnia 2009 roku 8:30 - 17:45 - dokumentacja oznakowania, zajęcia praktyczne, podsumowanie szkolenia.

S.Pańczuk

Biesiada Historyczna w Rudzienicach

| . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w Rudzienicach, gm. Iława 30 sierpnia 2009 roku podczas Biesiady Historycznej. W programie biesiady przewidziano:

- odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 760 - lecia Rudzienic

- wyklady. prelekcje, dyskusje historyczne

- powolanie Bractwa Historycznego

- spotkanie z Rycerzami, pokazy sztuki walk rycerskich

- gry planszowe i zabawy historyczne

- wystawa haftu i rzeźby oraz inne atrakcje dla ducha i dla ciała.