Planowane spotkania LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach projektów:
1) „Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności”
2) „Program LEADER - kuźnią lokalnych liderów”
przewidziało do zorganizowania do końca 2009 roku 12 spotkań, w tym:

1. Trzy jednodniowe spotkania informacyjne nt. osi IV. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015.
Propozycje terminów: 8 października 2009 roku - UG Elbląg (spotkanie uzgodnione) oraz 16 i 21 października 2009 roku.

2. Dwudniowe warsztaty: wypracowanie wzorcowego statutu organizacji pozarządowej oraz wzorcowego planu odnowy miejscowości - propozycja terminu: 26-27 października 2009 roku.

Nabór na stanowisko pracy - pracownik adm. biurowy

| . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. administracyjno - biurowych, na wniosek Kierownika Biura LGD.

Realizacja projektu „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności” wymaga spranego działania Biura LGD. Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 10 września 2009 roku  podjął decyzję o  wszczęciu postępowania w sprawie naboru  i zatrudnienia pracownika na stanowisku ds. administracyjno-biurowych. W związku z rozpoczęciem przygotowań do ogłaszania konkursów na nabór operacji w ramach Osi IV. Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 istnieje potrzeba pilnego ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko.

Podsumowanie wyników Rajdu Krainy Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu Rajdu Gwiaździstego po Drogach i Bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego

Impreza wielodyscyplinowa, realizowana wspólnymi siłami dwóch stowarzyszeń: Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu i Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom rajdu trzy trasy piesze i dwie rowerowe o zróżnicowanej długości oraz rekreacyjną trasę kajakową po jeziorku Zakrzewko II w Pasłęku, a także żeglugowo autokarową po Kanale Elbląskim.
Trasa nr 1 – piesza, wiodła z Zielonki Pasłęckiej przez Rogajny i Gołąbki do Pasłęka. Jej długość wynosiła 15 km.
Trasa nr 2 – piesza, wiodła z Weklic przez Aniołowo, Kolonię Marianka, Mariankę do Pasłęka, Jej długość wynosiła 11 km.
Trasa nr 3 – rowerowa, prowadziła z Elbląga przez Gronowo Górne, Nowinkę, Przezmark, Pilonę, Myślęcin, Pasieki, Weklice, Aniołowo, Kolonię Marianka, Mariankę do Pasłęka, Jej długość wynosiła 26 km.
Trasa nr 4 – piesza, prowadziła z Pasłęka przez Miedze, Gryżyny, Rogajny, Gołąbki do Pasłęka. Długość całkowita trasy wynosiła 13 km.
Trasa nr 5 – rowerowa, przebiegała następująco: Pasłęk, Marianka, Leszczyna, Borzynowo, Sąpy, Góry, Stacja Słobity, Słobity, Łukszty, Anglity do Pasłęka. Długość trasy 33 km.
Trasa nr 6 – kajakowa. Konkursy sprawnościowo – rekreacyjne na jeziorze Zakrzewko II.

Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego jest jednym z elementów zintegrowanego systemu promocji  turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego i  składa się z trzech części:

1. Konkursu fotograficznego "Uroda Krainy Kanału Elbląskiego", którego wyniki zostaną zaprezentowane w formie wystawy fotograficznej 26 września 2009 roku na placu rekreacyjnym przy Jeziorku Miejskim w Pasłęku podczas biesiady turystycznej. W konkursie nagrodzono trzy prace. Zwycięzców poznamy podczas festiwalu.

2. Rajdu gwiaździstego po drogach i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego, który odbędzie w godzinach przedpołudniowych 26 września 2009 roku w Pasłęku i okolicach na 7 trasach rajdowych. Zaproszenie do aktywnej formy wypoczynku przyjęło 539 osób, dokonując imiennej rejestracji. Na 2 trasach pieszych jest zgloszonych 443 osoby, 2 rowerowych 26 osób, kajakowej - 6 osób, żeglugowej 64 osoby.

3. Biesiady turystycznej rozpoczynającej się o godz. 13:30 26 września 2009 roku na placu rekreacyjnym przy Jeziorku Miejskim w Pasłęku. W jej trakcie zostaną podsumowane wyniki rajdu z tras rowerowych, pieszych, kajakowej i żeglugowej oraz ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego. W trakcie biesiady przewidziano rozgrywki rekreacyjne i występy zespołów artystycznych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Milano.

Zadanie jest jednym z elementów projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" realizowanego jako projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, wpisany w "Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego".

S.Pańczuk

Nowczesny menadżer w turystyce - II edycja szkolenia

| . Opublikowano w Aktualności

EURO CONSULTING zaprasza do udziału w projekcie "Nowoczesny menadżer w turystyce - edycja II".

Zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej i okołoturystycznej.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 pracowników branży turystycznej i okołoturystycznej z województwa warmińsko-mazurskiego a tym samym wzrost jakości świadczonych usług turystycznych oraz wzrost efektywności zarządzania bazą turystyczną w regionie.