Konkurs na operacje Małe projekty w osi IV LEADER

| . Opublikowano w Aktualności

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i § 6 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w związku z procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu


1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 5 do 25 listopada 2009r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2009r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem „Oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:

  • w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
  • w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – http://www.sporol.warmia.mazury.pl/,
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl.


5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na rok 2009 wynosi 854 300zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Małe_projekty

2._W-1_413_MP_2_z_edyt_22_09

3._Wykaz_dokumentów_niezbednych_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

4._Oswiadczenie_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

5._Kryteria_wyboru_operacji_przez_LGD_Male_projekty

Instrukcja_do_Wniosku_Male_projekty-1_413_MP_2.z_zaakcept

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009

J. Gadomska

Zakończono spotkania informacyjne o LSR i LGD

| . Opublikowano w Aktualności

W zaplanowanych na 2009 rok trzech spotkaniach informacyjnych o Lokalnej Grupie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego wzięło udział 77 osób, w tym odpowiednio:

- Elbląg - 44 osoby, spotkanie 8.10 2009 roku

- Miłomłyn - 17 osób, spotkanie 16.10.2009 roku

- Pasłęk - 16 osób, spotkanie 21.10.2009 roku

Nabór uczestników zapewnialy samorządy gmin, szkoleniowców - LGD Kanału Elbląskiego.

LGD Kanału Elbląskiego deklaruje nieodpłatne dla beneficjentów doradztwo prawne przy zakładaniu organizacji, tworzeniu planów odnowy miejscowości, opracowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach małych projektów i odnowy wsi poprzez oś 4 LEADER.

W kierunku wsi tematycznych?

| . Opublikowano w Aktualności

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu rozpoczyna realizację wieloletniego programu pod roboczą nazwą „miejscowości tematyczne”. Program ten jest realizacją idei ekonomii społecznej w praktyce. Opiera się na kilku filarach: zasobach naturalnych i kulturowych, zaangażowaniu mieszkańców, współpracy organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców prywatnych. Swoim działaniem obejmuje dziesięć miejscowości położonych głównie nad Zalewem Wiślanym (m.in. Frombork).

Zmiana miejsca spotkania informacyjego o LGD i LSR

| . Opublikowano w Aktualności

Uleglo zmianie miejsce planowanego spotkania informacyjnego o LGD i LSR w Pasłęku 21 października 2009 roku z Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego na Galerię Pasłęckiego Ośrodka Kultury, godz. 13:30 do 17:00.

Program spotkania pozostaje bez zmian:

1. Prezentacja LGD i LSR - Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

2. Plany Odnowy Miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi PROW - Jolanta Gadomska - kierownik Biura, wiceprezes LGD.

3. Lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Spotkanie informacyjne jest realizowane w ramach projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności", finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskeigo Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER.

Serdecznie zapraszam S.Pańczuk

Lista kandydatek na wolne stanowisko pracy w LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, przyjętym uchwałą Nr XVIII/1/1/2009 Zarządu Stowarzyszenia z 26 stycznia 2009 roku, stanowiącym  załącznik do umowy na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, ogłaszam listy kandydatek, spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno - biurowych.

Załącznik Nr 4/1/2009 do Regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Lista kandydatów spelniajacych formalne wymagania w I naborze na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-biurowych
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Diana Angelika Ścibek
Janów , gm. Elbląg
2. Katarzyna Zawadyl  Elbląg


Elbląg, 19 października 2009 roku    Stanisława Pańczuk
/data i podpis osoby upoważnionej/