Zmieniona LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009
Ujednolicony tekst Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015, zmienionej podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku w Bałoszycach, stanowi załącznik Nr 1 do aneksu nr z 5 października 2009 roku do umowy na wybór LGD do realizacji LSR Nr Um14-6933-UM1400011/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku.

Istotne zmiany dotyczą zamiany zadań na zakresy zadań i uprawnionych beneficjentów. Zmienione zostaly również kryteria oceny projektów z uznaniowych przez członków Rady na ściśle punktowane. Limit środków na dane dzialania na dany rok nie uległ zmianie.

Propozycje zmian zostaly wypracowane na warsztatach 4 września 2009 roku przez członków Rady, Zarządu i pracowników LGD, pod nadzorem wybitnych fachowców.

Zaproponowany termin ogłoszenia konkursów na nabór wniosków w ramach "Odnowy wsi" i tzw. "Małych projektów" poprzez oś 4 LEADER to daty: od 2 listopada 2009 roku do 20 listopada 2009 roku. Czekamy na decyzję Zarządu Województwa o ogłoszeniu konkursów.

S.Pańczuk

 

Henkel - zielone granty

| . Opublikowano w Aktualności

Do wygrania fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego

Ruszyła 2. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”,skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku. (AG)

Źródło: www.naszaziemia.pl/

Ostatni dzwonek

| . Opublikowano w Aktualności

Najbliższe terminy zamknięcia naboru wniosków

2009-10-15

* Siódmy Program Ramowy - Możliwości - Potencjał Badawczy
* PO IG - Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
* Prawa podstawowe i sprawiedliwość - Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
* RITA - Przemiany w Regionie
* Młoda Polska - Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Fundacja na rzecz nauki Polskiej - Program FOCUS - subsydia na tworzenie zespołów naukowych
* Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus
* Europa dla Obywateli 2007-2013 - Działanie 2.2 Wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim
* Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia"

Pamiątka z Polski

| . Opublikowano w Aktualności

Celem konkursu jest pozyskanie nowych, niesztampowych projektów pamiątkarskich promujących Polskę

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

*      INSPIRACJA – pamiątki odpowiadające na aktualne trendy i tendencje współczesnego wzornictwa przemysłowego
*      TRADYCJA – pamiątki czerpiące z bogactwa kultury polskiej.

Konkurs jest ogólnopolski, mogą w nim również uczestniczyć twórcy z zagranicy. Konkurs trwa od 1 września do 31 października 2009 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 9 listopada 2009, a najciekawsze pamiątki zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w listopadzie 2009 r. Jury oceni nadesłane projekty pod kątem oryginalności, walorów estetycznych, a także marketingowych dla promocji Polski i kultury polskiej.

Trzecie spotkanie informacyjne o LGD i LSR

| . Opublikowano w Aktualności

Burmistrz Pasłęka i Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zapraszają na spotkanie informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupie Działania. Spotkanie odbędzie się 21 października 2009 roku w Pasłęku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego od godz. 13:30 do 17:00.

W programie spotkania przewidziano:

1. Prezentację LSR i LGD - Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

2. Plany Odnowy Miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi PROW - Jolanta Gadomska - kierownik Biura, wiceprezes LGD.

3. Lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Spotkanie informacyjne jest realizowane w ramach projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności", finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskeigo Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER.

S.Pańczuk