Zarządzanie projektami kulturalnymi - szkolenie

| . Opublikowano w Aktualności

 

Zamieszczam zaproszenie na szkolenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS dotyczące zarządzania projektami kulturalnymi:
"Serdecznie zapraszam na szkolenie "Zarządzanie projektami kulturalnymi" organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Siecią SPLOT, które odbędzie się 4-5 listopada 2009 roku, w godzinach od 9.00 do 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim, na ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie.

Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Miłomłynie

| . Opublikowano w Aktualności

Podczas spotkania informacyjnego o Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupie Dzialłania obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego 16 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłomlynie przedstawiono:

- produkty turystyczne wypracowane podczas szkoleń w Schemacie II Programu Pilotażowego LEADER+ oraz inne zadania związane z turystyką wraz z wnioskami wynikajacymi z ich realizacji  (prezentacja Stanisławy Pańczuk, prezesa LGD Kanału Elbląskiego);

- podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych z omówieniem cech statutu, praw i obowiązów członków stowarzyszeń i fundacji (prezentacja Pawła Kulasiewicza) ze Stowarzyszenia Elbląg Europa prowadzącego Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu;

- cele i metody tworzenia planów odnowy miejscowości (prezentacja Jolanty Gadomskiej, wiceprezesa LGD Kanału Elbląskiego).

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Gmina Miłomłyn.

Kolejne spotkanie informacyjne o LGD i LSR, z inicjatywy Gminy Pasłęk, odbędzie się w  21 października 2009 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, od godz, 13:30.

2009.10.16_3_Miłomlyn_Zakładanie_organizacji_pozarządowych_PK

Serdecznei zapraszam S.Pańczuk

Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

W programie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przewidzianego na 26 października 2009 roku w Karnitach - Zamek (Gmina Miłomłyn) na godz. 10:00 (poprzedzające warsztaty z motywowania i komunikacji w grupie) przewidziano podjęcie uchwał w sprawie:

1. Podpisania porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur.

2. Regulaminu Pracy Zarządu.

3. Informacji z dotychczasowej działalności stowarzyszenia i planu pracy do końca 2009 roku.

4. Planu pracy Zarządu na 2010 rok.

5. Planu pracy Walnego Zebrania Członków na 2010 rok.

S.Pańczuk

Zmieniona LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009
Ujednolicony tekst Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015, zmienionej podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku w Bałoszycach, stanowi załącznik Nr 1 do aneksu nr z 5 października 2009 roku do umowy na wybór LGD do realizacji LSR Nr Um14-6933-UM1400011/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku.

Istotne zmiany dotyczą zamiany zadań na zakresy zadań i uprawnionych beneficjentów. Zmienione zostaly również kryteria oceny projektów z uznaniowych przez członków Rady na ściśle punktowane. Limit środków na dane dzialania na dany rok nie uległ zmianie.

Propozycje zmian zostaly wypracowane na warsztatach 4 września 2009 roku przez członków Rady, Zarządu i pracowników LGD, pod nadzorem wybitnych fachowców.

Zaproponowany termin ogłoszenia konkursów na nabór wniosków w ramach "Odnowy wsi" i tzw. "Małych projektów" poprzez oś 4 LEADER to daty: od 2 listopada 2009 roku do 20 listopada 2009 roku. Czekamy na decyzję Zarządu Województwa o ogłoszeniu konkursów.

S.Pańczuk

 

Henkel - zielone granty

| . Opublikowano w Aktualności

Do wygrania fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego

Ruszyła 2. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”,skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku. (AG)

Źródło: www.naszaziemia.pl/