Szkolenie beneficjentów LSR

| . Opublikowano w Aktualności

W ramach otwarcia projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności" zrealizowano szkolenie beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego, które odbyło się 10-11 września 2009 roku w Bałoszycach w Gminie Susz.

Otwarcia projektu dokonali: Maciej Rygielski - Starosta Iławski, Maciej Romanowski - Wicestarosta Elbląski, Jan Sadowski - Burmistrz Susza, Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

XXIII posiedzenie Zarządu LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Podczas XXIII posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, które odbyło się 10 września 2009 roku, godz. 10.00 – 11.00 w Bałoszycach w Gminie Susz, zrealizowano następujący porządek obrad:

VIII posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Podczas VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, które odbyło się 10 września 2009 roku, w drugim terminie w godz. 18.15 – 19.15 w Bałoszycach, Gmina Susz - podjęto następujące uchwały:

Posiedzenie Zarządu i Walnego Zebrania Członków LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Przed rozpoczęciem szkolenia beneficjentów małych projektów i odnowy wsi, 10 września 2009 roku,  odbędzie się posiedzenie Zarządu, a po zakończeniu pierwszego dnia szkolenia  - posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Przedmiotem obrad będzie:funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2010 roku, aktualizacja kryteriów oceny projektów oraz Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie:

- struktury organizacyjnej Biura LGD;

- harmonogramu ogłaszania konkursów na nabór małych projektów i odnowy wsi;

- zakresu zadań LSR w ramach ustalonych celów i priorytetów;

- wyłączenia z LSR załącznika z wykazem zadań, budżetów, wskazanych beneficjentów i lat realizacji, a zastąpienie zakresem zadań, wskazaneim uprawnionych beneficjentów i kreteriami oceny operacji. Budżet i lata realizacji nie ulegają zmianie.

Zaproponowane zmiany kryteriów oceny projektów i aktualizacji LSR są wynikiem ostatnich szkoleń i warsztatów.

Walne Zebranie Członków przyjmie również plan pracy na 2010 rok i podejmie decyzję o wysokości składek członkowskich oraz sposobie finansowania działalności LGD.

S.Pańczuk

Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

Starosta Elbląski w  imieniu  Marszałka  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego i Partnerów Projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” - Starosty Iławskiego i Starosty Ostródzkiego zaprasza na Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego, obejmujący:
1. Rajd gwiaździsty po drogach i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego, w tym rajd rowerowy, rajd pieszy, spływ kajakowy, rejs statkiem po Kanale Elbląskim.
2. Biesiadę Turystyczną w Pasłęku - pole namiotowe przy Jeziorku Miejskim.

Poniżej zamieszczam program rajdu i biesiady turystycznej, opis tras, regulamin rajdu oraz kartę zgłoszenia indywidualnego i grupowego.

Rajd i biesiada odbęda się 26 września 2009 roku w Pasłęku i okolicach.

1[1]__Zaproszenie_na_Festiwal_Krainy_Kanalu_Elblaskiego_26…

2[1]__Program_Festiwalu_Krainy_Kanalu_Elblaskiego_26[1]_09…

3[1]__Karta_zgloszenia_w_Rajdzie_Krainy_Kanalu_Elblaskiego…

4[1]__Trasy_rajdu

5[1]__Regulamin_rajdu

6[1]__Zgloszenie_grupowe_PTTK