Szkolenie Wsi Tematycznych KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkolenie Wsi Tematycznych KKEZapraszamy na szkolenie biznesowe z tworzenia ofert wsi tematycznych, które jest realizowane w ramach operacji własnej LGD pn. "Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego". Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Jest to już drugi etap szkolenia, po wizycie studyjnej w Wiosce Górniczej.

Szkolenie odbędzie się 21-23 września 2017 roku, godz. 10.00 w ZAMKU KARNITY, Karnity10, 14-140 Miłomłyn. Zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW! Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu. Informacji udziela Grażyna Wasilewska: tel. 55 643 58-45 lub 55 239-49-61.

S.Pańczuk

EkoLEADER LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: EkoLEADER LGDSzanowni Państwo!

Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnego Konkursu z nagrodami "EkoLeader LGD" - organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br! Zainteresowane LGD prosimy więc o rychłe rejestrowanie się na platformie www.ekoleader.pl i nadsyłanie opisów dobrych praktyk do organizatora Konkursu. Informacje szczegółowe, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ekoleader.pl 

Opisy dobrych praktyk mogą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze: społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym, zrealizowanych w poprzedniej lub aktualnej perspektywie finansowej PROW.

Przypominamy również, iż można jeszcze wziąć udział w nieodpłatnych kursach szkoleniowych i cyklicznych testach online "Eko-Klimat w LGD" poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji, pozwalających uzyskać przewagi w projektach RLKS. Absolwenci otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń. Sesje testów w tym m-cu odbędą się w dniach 8 -15 oraz 22 - 29 września br.

Szkolenia i Konkurs "EkoLeader LGD" adresowane są do LGD oraz realizatorów LSR i organizowane w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 KSOW (informacja o projekcie na stronie KSOW)

Zapraszamy serdecznie!

Realizator projektu: LGD "Północne Mazowsze"

www.ekoleader.pl

Działania informacyjne PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Działania informacyjne PROW 2014-2020Od 1 września 2017 roku obowiazuje nowa Ksiega wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020.

Zmiany w Księdze polegają na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.
Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Aktualne informacje dotyczące księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej MRiRW
S.Pańczuk

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego cd.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego cd.Zapraszamy na szkolenie z marketingu i kanałów komunikacji w turystyce realizowane w ramach operacji własnej LGD pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego to sieć rozproszonych na obszarze Krainy Kanału Elbląskiego obiektów, które tworzą żywą i działającą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum to sposób prezentacji lokalnej kultury i przyrody w postaci sieci punktów i cyklicznych imprez, w których można
w sposób interaktywny poznać tradycje i historię danego miejsca. Sieciowy pakiet produktu turystycznego pozwoli na współuczestniczenie zwiedzających turystów w wydarzeniach organizowanych przez jednostki, degustacji lokalnej kuchni, kupna wyrobów rękodzieła, uczestniczenia w zajęciach i warsztatach artystycznych oraz noclegach.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się w szkoleniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia

Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Targi Przedsiębiorczości Społecznej – zapraszamy na elbląską Starówkę!

Czytaj więcej: Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu

W niedzielę, 3 września w trakcie Elbląskiego Święta Chleba, odbędą się Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Na imprezie pojawią się przedsiębiorcy z subregionu elbląskiego wraz ze swoimi unikalnymi produktami. Zapraszamy na elbląską starówkę od godziny 10:00 do 17:00.