Rusza konkurs mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie III

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rusza konkurs mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie IIIOd 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku trwa nabór wniosków na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest działaniem realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Generator wniosków znajduje się pod linkiem:

http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php                             

Program mikrodotacji adresowany jest do:

1) młodych organizacji pozarządowych;

2) grup nieformalnych;

3) grup samopomocowych.

Geocaching w projekcie współpracy SMAK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

Czytaj więcej: Geocaching w projekcie współpracy SMAK Kontynuujemy realizację projektu współpracy SMAK z LGD Barcja, LGD Trzy Doliny, LGD Ziemia Łańcucka. Za nami: szkolenia z tworzenia produktu tradycyjnego i lokalnego, z geocachingu, zintegrowane wydarzenie promocyjne, czyli konferencja o szlakach kulturowych i Slow Food oraz pokaz degustacyjny produktów tradycyjnych i lokalnych podczas Święta Indyka w Nowej Wsi koło Iławy.

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Podczas spotkania informacyjnego nt. Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego 10 lipca 2018 roku została przedstawiona autorska metoda pracy nad produktem i minipakietem turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego oraz "Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zakłada się, że powstanie minimum 12 produktów i minipakietów turystycznych oraz wzmocnione zostaną 2 sieci produktowe.

W ramach "Koncepcji" w 2018 roku w poszczególnych fazach będzie realizowane m.in.:

Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSRW Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk