Decyzje Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

28 maja 2019 roku obradował Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Podjęto decyzje dotyczące:

1. Zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2020 pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. 

2. Przyjęcia założeń do Projektu Współpracy 5 LGD o akronimie SZLAK.

3, Przyjęcia założeń do opracowania wniosku w ramach operacji własnej Kanał Elbląski LGD. 

S.Pańczuk