Zamiar realizacji operacji własnych LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje, że nie wpłynął żaden wniosek/informacja o zamiarze realizacji operacji własnych LGD Kanału Elbląskiego.

Informacja o zakresie tematycznym operacji, była zamieszczona 2 kwietnia 2019 roku i dotyczyła:

nr 4/2019/OWKE - odnowienia oznakowania szlaków kajakowych

nr 5/2019/0wKE - oferty wsi tematycznych

Ponieważ żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnych LGD, to wnioski może złożyć LGD Kanału Elbląskiego. 

Termin naboru wniosków jest ogłoszony od 6 maja 2019 roku do 20 maja 2019 roku

S.Pańczuk